Středa 4. srpna 2021, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Praha si vyzkoušela teoretický postup při výbuchu špinavé bomby v centru města

V hlavním městě Praze se v průběhu pondělí 19. října 2015 uskutečnilo cvičení INEX4, které prověřilo připravenost Prahy na teroristický útok tzv. špinavou bombou. Tématem cvičení bylo řešení situace vzniklé po rozšíření radioaktivního materiálu v městské zástavbě.

Cvičení bylo teoretickou simulací mimořádné události vzniklé v souvislosti s teroristickým útokem za použití radiologické zbraně (tzv. „špinavé bomby“). Teoretickým místem výbuchu byla Havelská ulice (tržnice).

Výbuch tohoto typu bomby známe zejména z amerických akčních filmů, které nakonec končí happyendem. Ve skutečnosti se však jedná o závažnou věc, na kterou je třeba se důkladně připravit.

Praha si dnes vyzkoušela, že v těchto situacích umí dobře postupovat, přesto doufám, že takové hrozbě nebudeme v praxi muset nikdy čelit,

komentovala cvičení primátorka Adriana Krnáčová.


Děkuji za cvičení této situace. Jsem opravdu rád, že jsme mohli prověřit připravenost krizového štábu i jednotek IZS, které dnešní cvičení zvládly na jedničku. S výsledkem dnešního cvičení můžeme být, myslím, spokojeni, nicméně budeme dále pracovat na zlepšení.

Společně se Státním úřadem pro jadernou bezpečnost chceme ještě některé postupy vylepšit a vyjasnit,“

uzavřel radní pro bezpečnost Libor Hadrava.


Hlavním cílem cvičení bylo prověřit systém velení, součinnost a vzájemnou komunikaci Magistrátu hlavního města Prahy, složek IZS, Státního úřadu pro jadernou bezpečnost České republiky (SÚJB) a dalších subjektů podílejících se na provádění záchranných a likvidačních prací následků mimořádné události.

Dalšími cíli bylo zajistit dostatečnou komunikaci s veřejností a médii, zajistit péči o zraněné občany a jejich umístění ve zdravotnických zařízeních, anebo zajištění dekontaminace zasaženého území.

SÚJB toto cvičení provedlo již v několika krajích, nicméně v Praze je cvičení tohoto typu první. Podklady cvičení vycházely z mezinárodních cvičení organizovaných Organizací pro ekonomickou spolupráci a rozvoj – její Agenturou pro jadernou energii (OECD NEA).

Jednalo se o štábní (teoretické) cvičení krajské úrovně, ve kterém byly namodelovány čtyři po sobě jdoucí situace, na které musel reagovat Krizový štáb hl. m. Prahy (KŠ HMP) a Krizový štáb SÚJB.

Součástí KŠ HMP jsou ředitelé složek IZS (Hasičský záchranný sbor, Zdravotnická záchranná služba, Krajské ředitelství policie, Městská policie, Krajská vojenská velitelství), kteří se na řešení cvičných situací aktivně podíleli.

Dále byli na cvičení pozváni zástupci organizací Dopravního podniku HMP, PVK, a.s., Hygienické stanice hlavního města Prahy, Správy služeb HMP, Technické správy komunikací HMP, Pražské služby a zástupci MČ Praha 1.

Sdílet