Úterý 21. září 2021, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Generální ředitel HZS ČR podepsal dohodu v Pardubicích

Dne 1. července 2008 v 15 hodin byla v historickém sále pardubické radnice podepsána dohoda mezi Hlavním hygienikem České republiky a Hasičským záchranným sborem České republiky o tom, že hygienická služba poskytne hasičskému záchrannému sboru informace o veškerých dětských rekreačních akcích – táborech.

Dne 1. července 2008 v 15 hodin byla v historickém sále pardubické radnice podepsána dohoda mezi Hlavním hygienikem České republiky a Hasičským záchranným sborem České republiky o tom, že hygienická služba poskytne hasičskému záchrannému sboru informace o veškerých dětských rekreačních akcích – táborech.Důvod je jediný, kdyby došlo k nějaké živelní katastrofě nebo epidemii, tak hasičský záchranný sbor díky geografickým informacím, které má na svých operačních a informačních střediscích, může postižený dětský tábor včas evakuovat.

Podle slov hlavního hygienika České republiky MUDr. Michaela Víta, PhD., je v letním období prorekreováno v České republice přibližně 220 tisíc dětí, v zimním období pak kolem 40 tisíc dětí.

„Hasiči budou mít přehled o pohybu dětí a včas mohou v případě pohromy evakuovat celý tábor. Tím se předejde i případným zraněním,“ uvedl generální ředitel HZS ČR genmjr. Ing. Miroslav Štěpán. Podle něj se tento systém využívá již v kraji Vysočina, Moravskoslezském a Olomouckém kraji. Díky dnes podepsané dohodě bude tento systém postupně využíván v celé České republice.

Generální ředitel HZS ČR genmjr. Ing. Miroslav Štěpán využil k podpisu dohody chvíle při konání 37. Mistrovství HZS ČR v požárním sportu v Pardubicích, kdy se setkal s panem hejtmanem Ing. Ivo Tomanem a primátorem statutárního města Pardubic Ing. Jaroslavem Demlem. Hlavní hygienik České republiky se při podpisu této dohody podrobněji zase seznámil s činností hasičského záchranného sboru.

por. Vendula Horáková
tisková mluvčí
HZS Pardubického kraje 

-kow-

Sdílet