Čtvrtek 30. března 2023, od 07:00 bude sloužit směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Při prvním ročníku Babického záchranáře čekaly na soutěžní družstva tři scénáře

V Babicích nad Svitavou se dne 17. 10. 2015 konal I. ročník Babického záchranáře, soutěže hasičů v záchranářských disciplínách s prioritou na předlékařskou první pomoc.

Místní SDH uspořádalo soutěž, která svým charakterem měla soutěžní družstva co nejvíce přiblížit reálným situacím, které mohou při mimořádných událostech nastat.

Na čtyřčlenné družstvo čekaly tři scénáře: úraz cyklisty s masivním krvácením, úraz el. proudem s kardiopulmonální resuscitací, posledním úkolem pak byla modelová situace dopravní nehody s dvěma zraněnými osobami.

Při plnění jednotlivých úkolů bylo hodnoceno a posuzováno rozhodování a řízení VZ, spojení a komunikace s KOPIS a první pomoc, na kterou byl kladen největší důraz.

Realistické podmínky navodili nejen obětaví figuranti, kteří se vžili do připravených scénářů, ale i nepříznivé a chladnější počasí, které ten den panovalo – zajištění tepelného komfortu pro zraněné tak bylo neodmyslitelnou nutností.

Za zodpovědný a aktivní přístup zúčastněných jednotek k soutěži jim ze strany pořadatelů patří poděkování.

Dále musíme poděkovat sponzorům, figurantům a rozhodčím.

Petr Kheil
JSDH Babice nad Svitavou
Sdílet