Středa 29. května 2024, od 07:00 bude sloužit směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

O smysluplnosti požárně bezpečnostních opatření

Smyslem všech požárně bezpečnostních opatření ve stavbě je dosáhnout potřebného, normou a projektem předepsaného stupně požární bezpečnosti tak, aby byl spolehlivý, co nejdéle funkční a samozřejmě pro uživatele i nejlevnější.

Ať se nám to líbí nebo ne, žádný investor nepovažuje protipožární opatření ve své stavbě za zlatý hřeb svého projektu a platí je hlavně proto, že mu nic jiného nezbývá, chce-li dodržet všechny předpisy a dosáhnout kýžené kolaudace.

Pokud tedy výše uvedené aplikace zvážíme z pohledu toho, kdo platí, lze mezi jednotlivými přípravky a materiály volit podle následujícího klíče:

Pro dřevěné konstrukce nezakryté podhledem, trámové krovy, půdní vestavby, dřevěná obložení a další prvky v obytných budovách či jiných dřevostavbách nevýrobního rázu, s požární odolností do R(EI) 30 D3 lze doporučit intumescentní protipožární nátěry. Volba jednotlivých typů bude záviset na stupni požární bezpečnosti (hořlavost, pož. odolnost) a na estetických nárocích investora. Vyráběny jsou právě tak průmyslové nátěry na půdy, stodoly a hospodářská stavení, jako speciální transparentní nátěry s vysokou účinností, lesklé či matné pro použití v půdních vestavbách. Náklady na m2 se mohou pohybovat od cca 40 až do cca 500 Kč, podle provedení a požadavků. Mezi nejlevnější přípravky patří např. Pragokor Pyronit, SYNPREG nebo CF, který je volně ke koupi v obchodech a který si může pro snížení hořlavosti natřít každý sám, až po čistě transparentní čiré nátěry pro snížení hořlavosti do stupně A, zvyšujících požární odolnost až o 15 minut (DEXARYL B Transparent, UNITHERM) a užívané v nejnáročnějších podmínkách průkazně vyškolenými firmami.

Životnost těchto přípravků je v současné době sledována již poměrně dlouho a lze konstatovat, že většina z kvalitnějších systémů je plně funkční alespoň 10 let. Zkoušky stárnutí některých nátěrových systémů na dřevo provádí akreditovaná zkušebna VVÚD v Březnici.

Pro použití do interieru či tam, kde je nutno dbát na estetický vzhled, pro dosažení vyšších požárních odolností než 30 minut je nutno zvolit deskové či lepené obklady. Mezi nejlevnější patří obklady ze sádrokartonu a sádrovláknitých desek a obklady na bázi lepených obkladů ORDEXAL. Jejich cena bude přímo závislá na tvaru a umístění chráněné konstrukce a požární odolnosti, která má být dosažena.

Pro zvýšení požární odolnosti stropů/podlah a pro požární odolnost REI 60 až 120 minut lze doporučit již téměř výhradně desky ORDEXAL, protože požární odolnosti 120 minut nelze přímým obkladem jinak dosáhnout.

Závěrem lze připomenout mnohokrát opakované přísloví: „Dvakrát měř, jednou řež“. Uvědomte si, že se materiálová báze všech výše uvedených ochranných přípravků nepřetržitě vyvíjí a projektanti, kteří Vám zpracovali technické podklady prostě při nejlepší vůli nemohou obsáhnout prakticky aktuální stav. Z toho důvodu lze doporučit před zahájením vlastní realizací zkonzultovat navržené řešení s pokud možno nezávislým odborníkem.

Autor: Eduard Vašátko

Převzato z www.pozar.cz
Sdílet