Pondělí 20. září 2021, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Hasiči chrání filmový festival v Karlových Varech

Opatření, která provádí HZS Karlovarského kraje pro zvýšení požární bezpečnosti Mezinárodního filmového festivalu který probíhá ve dnech 4. – 12. července 2008, je možno rozdělit podle doby jejich provádění na dvě části:

Opatření, která provádí HZS Karlovarského kraje pro zvýšení požární bezpečnosti Mezinárodního filmového festivalu který probíhá ve dnech 4. – 12. července 2008, je možno rozdělit podle doby jejich provádění na dvě části:

1. Opatření provedená před zahájením MFF

a) Hasiči stanice Karlovy Vary provádějí ověřovací jízdy kterými mapují průjezdnost komunikací u objektů určených k provádění filmové produkce.

b) V objektech určených k provádění filmové produkce bude provedeno podle připraveného plánu celkem 17 kontrol zaměřených na požární bezpečnost.

2. Opatření která budou provedena v průběhu MFF

a) Velitel stanice Karlovy Vary byl pověřen řešením mimořádných událostí na území města.

b) Počet hasičů ve směnách bude na stanici Karlovy Vary navýšen.

c) Budou prováděny průběžné kontroly požární bezpečnosti objektů ve kterých probíhá filmová produkce.

d) O mimořádných událostech bude bez zbytečného prodlení informován také tiskový mluvčí HZS Karlovarského kraje.

František Petr
HZS Karlovarského kraje


-kaw-

Sdílet