Úterý 21. září 2021, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Historie požárního sportu

První větší poznatky o požárním sportu přivezl do naší republiky bývalý náčelník Hlavní správy požární ochrany ČR ing. Pavel Stoklásek v roce 1967 ze své cesty do bývalého Sovětského svazu, kde tento sport hasiči prováděli již od roku 1937 a stal se u nás jedním ze zakladatelů a velkých propagátorů sportu, jehož cílem je zvyšování obratnosti, rychlosti a fyzické zdatnosti hasičů.

První větší poznatky o požárním sportu přivezl do naší republiky bývalý náčelník Hlavní správy požární ochrany ČR ing. Pavel Stoklásek v roce 1967 ze své cesty do bývalého Sovětského svazu, kde tento sport hasiči prováděli již od roku 1937 a stal se u nás jedním ze zakladatelů a velkých propagátorů sportu, jehož cílem je zvyšování obratnosti, rychlosti a fyzické zdatnosti hasičů.

Hasiči z České republiky se poprvé zúčastnili mezinárodní soutěže v požárním sportu v roce 1968 v Leningradě. Reprezentovali nás narychlo secvičení hasiči z Prahy a v tomto prvém mezinárodním klání získali stříbrnou medaili v disciplíně požární útok. V roce 1969 v Rumunsku a v roce 1970 v Polsku nás reprezentovali brněnští hasiči, kteří již absolvovali kvalitnější přípravu na tyto mezinárodní soutěže. Výsledkem bylo 2 × 1. místo v požárním útoku, bronz v celkovém hodnocení družstev a 4. místo ve štafetě na 4 × 100 m. V roce 1970 bylo vrcholnými orgány požární ochrany ČSR a SSR rozhodnuto zavést požární sport do výkonu služby všech profesionálních hasičů v bývalé ČSSR a požární sport se stal součástí jejich odborné a fyzické přípravy.

První celostátní soutěž v požárním sport byla uspořádána v roce 1970 v Ostravě. Tam se ještě projevila nedostatečná zkušenost s pořádáním takovéto soutěže. Chyběl kvalifikovaný sbor rozhodčích, jednotný výkladu pravidel požárního sportu, a rovněž některé „narychlo“ zhotovené překážky mnohdy nesplňovaly dané technické požadavky. Další mistrovství ČSSR, kde již byla většina chyb a nedostatků odstraněna, proběhlo v roce 1971 v Trenčíně, druhé pak v roce 1972 ve Frýdku-Místku. Tím bylo započato s pravidelným každoročním konáním mistrovství ČSSR profesionálních hasičů a jeho pravidelným střídáním na Slovensku a v Česku. Každému mistrovství ČSSR předcházely národní soutěže, ze kterých se nominovalo prvních šest družstev na celostátní soutěž. V tomto období začala systematická práce v této oblasti tělesné přípravy hasičů, což se projevilo i na sportovních výkonech závodníků nejen na domácí aréně, ale i na mezinárodním kolbišti.

Mezi vrcholné období výkonnosti našich závodníků lze zařadit období druhé poloviny 80. let. V té době byl například registrován národní rekord v disciplíně 100 m s překážkami, kterého dosáhl v roce 1989 na mezinárodní soutěži CTIF ve Varšavě Ivan Trojan z Třebíče, časem 16:31s a tento rekord byl překonal teprve v minulém roce Martin Kulhavým z Liberce časem 16:20 s. Určitá stagnace v oblasti požárního sportu u profesionálních hasičů nastala po roce 1990, kdy bylo rozpuštěno reprezentační družstvo a docházelo k útlumu zapříčiněnému menším zájmem o organizování soutěží v požárním sportu, které přinášely stále složitější problémy v jejich materiálním a finančním zabezpečování.

Mnohé hasičské záchranné sbory okresů a podniků se stále více věnovaly dalším sportům a začaly v nich organizovat sportovní soutěže. Na pokles zájmu o tento druh sportovního zápolení měl vliv také rozpad tzv. východního bloku, kde byly do té doby pravidelně organizovány mezinárodní soutěže v požárním sportu a dobré umístění na nich bylo prestižní záležitostí všech zúčastněných států. O stagnaci požárního sportu nelze hovořit u dobrovolných hasičů, kde je tento sport trvale v popředí zájmu členů mnohých jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí. Nemalý podíl na této skutečnosti mají občanská sdružení působící na úseku požární ochrany, zejména Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Česká hasičská jednota a Moravská hasičská jednota, kde prvky požárního sportu jsou uplatňovány již ve sportovních soutěžích dětí a mládeže.


Současnost


Požární sport je součástí speciální tělesné přípravy příslušníků hasičských záchranných sborů krajů a zaměstnanců hasičských záchranných sborů podniků. Každoročním vyvrcholením je mistrovství ČR v požárním sportu družstev HZS ČR a mistrovství ČR družstev SDH obcí, kde právo účasti soutěžící získávají v postupových kolech a do mistrovství se kvalifikují nejlepší družstva i jednotlivci. Od roku 2001 nominují ředitelé hasičských záchranných sborů krajů na mistrovství profesionálních hasičů krajské výběry. Mnohé profesionální hasiče motivuje možnost jejich zařazení do těchto výběrových družstev a to přispívá k zlepšování výkonnosti v tomto sportu.

Pokud by se sečetl počet profesionálních i dobrovolných hasičů a členů občanských sdružení, kteří aktivně požární sport provozují, požární sport by se zřejmě ocitl mezi sporty s největší členskou základnou v ČR. Podle odhadů se požárnímu sportu v České republice věnuje na 7.000 týmů všech kategorií a věkových skupin. Mezi velké propagátory požárního sportu přibylo v roce 2002 další občanské sdružení Český hasič, které významně podporuje zejména přípravu soutěžících v disciplíně výstup do 4. podlaží cvičné věže a účast na soutěžích zařazených do tzv. Ligy ČR ve výstupu na cvičnou věž.

K zajištění mezinárodní spolupráce Hasičského záchranného sboru České republiky v oblasti požárního sportu a k účasti profesionálních hasičů České republiky na mezinárodních soutěžíchbylo v roce 2001 ustaveno reprezentační družstvo ČR. Toto družstvo navázalo na výborné výsledky v mezinárodních soutěžích z konce 80. let. Na XII. mezinárodní soutěži CTIF, nazývaném také hasičskou olympiádou, konané v roce 2001 ve Finsku, získalo zlatou medaili za disciplínu požární útok a stříbrnou medaili za celkové hodnocení družstev. V roce 2002 se v Moskvě konalo 1. mistrovství světa profesionálních hasičů v požárním sportu. Tohoto mistrovství světa se zúčastnilo 21 států a naše družstvo bylo hodnoceno v celkovém pořadí na 4. místě a v disciplíně požární útok získalo stříbrnou medaili. V dalších sezónách bylo reprezentační družstvo ČR na mezinárodních soutěžích v požárním sportu obdobně úspěšné. V roce 2005 byly pořádány dvě vrcholné mezinárodní soutěže. Na XIII. mezinárodní soutěži CTIF v chorvatském Varaždinu, slavili největší úspěch zejména dobrovolní hasiči, kteří v kategoriích žen i mužů zvítězili ve většině disciplín. Pro profesionální hasiče bylo v roce 2005 největším vyvrcholením sezóny II. otevřené mistrovství Evropy hasičů a záchranářů, které se konalo ve dnech 6. až 11. září v Ostravě. V novém světovém rekordu tehdy získali 1. místo v disciplíně požární útok a vítězství slavili také ve štafetě 4× 100 m s překážkami, k tomu přidali dvě třetí místa a stali se tak absolutními vítězi mistrovství Evropy. Dvě stříbrné medaile přivezli čeští hasiči z III. mistrovství světa v požárním sportu, které se v roce 2006 konalo 1. až 5. listopadu v hlavním městě Iránské islámské republiky v Teheránu. Přes nelehké podmínky zde Češi získali druhé místo ve štafetě 4× 100 m s překážkami a také požárním útoku, celkově skončil český tým na 4. místě. Obrovské úspěchy slavili čeští reprezentanti rovněž na III. otevřeném mistrovství Evropy hasičů a záchranářů, které se po odmítnutí Budapešti konalo ve dnech 3. – 7. 9. 2007 znovu v Ostravě. Češi porazili favorizované družstva z Ruska, Běloruska i Ukrajiny a získali zlaté medaile v obou kolektivních disciplínách – požárním útoku a štafetě 4× 100 m s překážkami. A protože také ve zbývajících dvou disciplínách se Češi drželi v popředí, stali se absolutními mistry Evropy v požárním sportu a obhájili tak triumf z roku 2005.

Do reprezentačního družstva ČR v požárním sportu jsou každoročně zařazováni hasiči, kteří v soutěžích požárního sportu mají nejlepší výsledky. Důležitou podmínkou pro činnost tohoto týmu je zásada, že žádný z reprezentantů nebude tzv. „profesionální sportovec", ale hasič, který mimo sportovních výkonů na soutěžích odvede profesionální práci na funkci, ve které je v Hasičském záchranném sboru ČR zařazen. O to cennější jsou výsledky reprezentačního týmu, protože na mezinárodních mistrovstvích často soutěží z družstvy, které jsou složeny výhradně z „profesionálních sportovců". Výběrem a přípravou závodníků reprezentačního družstva, kterou v součinnosti s HZS krajů organizuje MV-generální ředitelství HZS ČR, jsou pověření tito příslušníci:

Vedoucí: Emil Dopirák HZS Plzeňského kraje, územní odbor Domažlice
Trenéři: Josef Pěnča HZS Jihomoravského kraje, územní odbor Blansko
Ivan Ressler HZS Zlínského kraje, územní odbor Uherské Hradiště

Technický asistent: Ing. Pavel Tománek MV-generální ředitelství HZS ČR – OUPO Brno

V současné době jsou do reprezentačního družstva ČR v požárním sportu nominováni tito závodníci:

Martin Provazník HZS Plzeňského kraje
Alexandr Matoušek HZS Plzeňského kraje
Ing. Jaroslav Hrdlička HZS Plzeňského kraje
Jindřich Harasimovič HZS Plzeňského kraje
Karel Ryl HZS Moravskoslezského kraje
Michal Staněk HZS Moravskoslezského kraje
Radek Vyvial HZS Středočeského kraje
Jan Hopp HZS Středočeského kraje
Marek Jarůšek HZS Jihomoravského kraje
Martin Kulhavý HZS Libereckého kraje
Vladimír Janko HZS kraje Vysočina
Libor Šťastný HZS kraje Vysočina
Jan Ježek HZS Jihočeského kraje
Petr Mařan HZS Královehradeckého kraje
Jan Šindelka HZS Olomouckého kraje
Jaroslav Žitný HZS Olomouckého kraje

V této sportovní sezóně se česká reprezentace v požárním sportu zúčastní IV. mistrovství světa, které proběhne ve dnech 12. – 18.9. v bulharské Sofii. Za účelem jednotného postupu při organizování sportovních soutěží v požárním sportu, provádění jednotlivých disciplín požárního sportu, měření a hodnocení dosažených výkonů, jsou vydána Pravidla požárního sportu, která jsou dostupná na http://www.mvcr.cz/…_hasici.html.
zdroj: internet


-swo-

Sdílet