Sobota 18. září 2021, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Oslava 125.výročí SDH Řevničov

V sobotu 21. června 2008 uspořádali dobrovolní hasiči z Řevničova v okolí Domu požárníků oslavy k 125. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Řevničově. Program zahájil již v 8 hodin ráno hasičský budíček. Posádka historického hasičského vozu Praga RN CAS 16 z roku 1952 tvořená řidičem, kominíkem, trubačem a dalšími třemi členy sboru v historických uniformách projížděla obcí a oznamovala zahájení oslav troubením a ruční sirénou.

Dále probíhal připravený program oslav. Vítání zástupců SDH z okolních i vzdálenějších míst rakovnického okresu, HZS Středočeského kraje, Obecního úřadu v Řevničově a zástupců místních složek a současně probíhala výstava – 2. ročník Setkání historické hasičské techniky.

Slavnostní schůze, která se konala v zasedací místnosti domu požárníků, začala s malým zpožděním, protože se očekával příjezd hejtmana Středočeského kraje. Schůzi řídil místostarosta SDH Řevničov p. Charvát. V úvodu přivítal hejtmana p. Bendla, 1. náměstka starosty Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska p. Lišku, velitele HZS stanice Rakovník

p. Jelínka , starostu Obecního úřadu v Řevničově p. Petráčka, zástupce místního Sokola, Obce baráčnické a všechny SDH okolních obcí, kterých se sešlo na tři desítky. Následovaly zprávy starosty našeho sboru p. Herčíka a velitele p. Zábranského. Dalším bodem slavnostní schůze bylo předání medailí, pamětních listů a věcných darů našim dlouholetým členům p. Marii Iblové, která je členem sboru 60 let a v letošním roce oslaví 90. narozeniny, p. Václavu Vernerovi, který je členem neuvěřitelných 64 let a p. Václavu Kuželovi s členstvím v délce 60. let. V dalším bodě proběhlo předání pamětních listů zástupcům všem zúčastněných SDH, kteří vystoupili se svými zdravicemi. Hejtman ve svém příspěvku vyzdvihl práci a aktivitu dobrovolných hasičů v obcích a poděkoval za jejich dlouholetou činnost. Dalším příspěvkem bylo vystoupení starosty obce Řevničov a velitele HZS stanice Rakovník. V závěrečném příspěvku promluvil 1.náměstek starosty SH ČMS p. Liška, ocenil práci dobrovolného hasičstva a popřál mnoho zdaru do dalších let.

Oslavy pokračovaly průvodem. Za prapory nesenými hasiči v zásahových oblecích, pochodovaly kladenské mažoretky, dále hasiči v dobových i nových uniformách, hasičská mládež a ostatní účastníci oslav. Do pochodu a celý den k poslechu a tanci hrála hudba pod vedením p. Šity.

Poté se většina přítomných přesunula na místo konání výstavy historické techniky, kde proběhly s funkčními exponáty ukázky.V anketě o nejhezčí exponát, která probíhala celý den, zvítězila PRAGA RN DVS z SDH Mšecké Žehrovice-Loděnice, na 2. místě ukázka s odsavačem kouře z SDH Lužná a na 3. místě ukázka s koňskou stříkačkou řevničovských hasičů.

V garážích Domu požárníků byla pro návštěvníky připravena výstava historických dokumentů z archivu sboru, která byla zajímavým průřezem života sboru od jeho založení po současnost a předměty z výstroje a výzbroje hasičského sboru používané JSDH k zásahům a k požárnímu sportu.

Oslavy byly zakončeny posezením před hasičárnou při diskuzích v pozdních hodinách.

Za Výbor SDH Řevničov místostarosta Miroslav Charvát.

Více na http://www.sdh-revnicov.cz/-swo-

Sdílet