Neděle 23. ledna 2022, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Dva sváteční zásahy JSDH Lužná

Dne 6. 7. 2008 bylo dopoledne KOPIS HZS Střed. kraje se sídlem v Kladně vyslané družstvo s technikou Š 706 RTHP CAS-25 + VTA 60 ze stále zásahové pohotovosti za stanice Lužná na událost- likvidace obtížného hmyzu, který v ul. Panina zahrádka.

Dne 6. 7. 2008 bylo dopoledne KOPIS HZS Střed. kraje se sídlem v Kladně vyslané družstvo s technikou Š 706 RTHP CAS-25 + VTA 60 ze stále zásahové pohotovosti za stanice Lužná na událost- likvidace obtížného hmyzu, který v ul. Panina zahrádka, Lužná obtěžoval a několik dní omezoval život osobám, které mají v místě trvalé bydliště. Na místě proveden průzkum a zjištěno několik včelích rojů a to u sil. komunikace, rodinných domů a v zemědělských prostorách. Na likvidaci obtížného hmyzu nasazen nastavovací žebřík a VTA 60 s příslušen­stvím. Nebezpečný stav zlikvidován a místo předáno majitelům pozemků a rod. domů. Několik včelstev odchyceno místním zkušeným včelařem.

Na druhou událost bylo družstvo vyslané v odpoledních hodinách ze stanice Lužná a to na požár polního porostu a strniště u obce Lašovice. Na místo vyslaná technika Š 706 RTHP CAS-25, po příjezdu byl proveden průzkum a velitel družstva ve spojení s VZ. Na místě došlo k zahoření velké plochy strniště po sklizni obilnin o rozloze cca 15ha. Na lokalizaci požáru nasazen 1 proud C s kombinovanou proudnicí C na zamezení rychlého šíření požáru, kterým byla lokalizována pravá strana požářiště. Na dohašovací práce nasazeny otočné proudnice z CAS a nasazeno ženijní nářadí. Na místě požáru zasahovali jednotky HZS Střed. kraje PS č.4 Rakovník, JSDH Slabce, JSDH Hvozd a na zálohu HZS Střed. kraje PS č.4 Rakovník JSDH Kněževes. Na místě zřízena s rozhodnutím VZ kyvadlová doprava vody CAS z blízkého vodního zdroje, kde byla nasazena PS-12. Kouř vycházející z požáru byl vidět několik desítek kilometrů. Likvidace požáru a družstvo odjelo na stanici Rakovník k ošetření techniky a použitých prostředků. Po té na vlastní stanici Lužná. Tento zásah byl náročný na velké množství použitého hasiva a síly zasahující jednotek.Zbyněk Pochman
JSDH Lužná,okr.Rakovník


-swo-

Sdílet