Středa 29. března 2023, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Požár v plzeňském Domově pro seniory prověřil hasiče, cvičení se zúčastnily dvě jednotky

Ve čtvrtek 19. listopadu 2015 v dopoledních hodinách plzeňští hasiči nacvičovali požární zásah v Domově pro seniory Kopretina.

V domově pro seniory Kopretina v Západní ulici na plzeňském Severním předměstí je umístěno 38 seniorů. Je to jedno z pěti pobytových zařízení Městského ústavu sociálních služeb, v nichž tráví podzim života více než 400 osob. Pro účely cvičení bylo zvoleno menší zařízení, protože i při veškeré ohleduplnosti vůči ubytovaným klientům pro ně cvičení představovalo určitou zátěž.

Nasimulovaná byla situace s aktuální předvánoční tématikou – od svíčky ponechané bez dozoru se oheň rozšířil přes záclony na vybavení celého bytu. Hustý kouř zaplnil celou místnost i chodbu a odřízl únikovou cestu několika osobám. Hasiči museli tyto pohřešované vyhledat a následně pomocí dýchacích přístrojů z budovy zachránit. Bezpečnou evakuaci z ohrožených pokojů po zjištění požáru zajistil personál zařízení.

Ačkoliv ve všech našich zařízeních přísně dodržujeme všechny požární předpisy, nemůžeme vyloučit nějakou mimořádnou událost. Proto možnost takového cvičení, jako bylo to dnešní, vítáme,

řekl ředitel Městského ústavu sociálních služeb ing. Vladimír Chuchler.

Podle údajů Českého statistického úřadu podíl seniorů nad 65 let na celkovém počtu obyvatel Plzeňského kraje představoval v loňském roce 17,9 %. Podíl dětí do patnácti let v našem kraji představuje 14,7 % a tzv. index stáří, vyjádřený poměrem seniorské složky populace, stoupl mezi lety 2005 až 2014 ze 102,9 na 123,8.

Demografové předpokládají, že tento trend bude pokračovat. To nepochybně přinese i větší požadavky na poskytování sociálních služeb pro seniory.

Cvičení si kladlo za cíle především představit zaměstnancům zařízení činnosti po vyhlášení požárního poplachu a práci jednotek PO, ověřit jejich spolupráci s hasiči a nacvičit taktické postupy zasahujících při požáru objektu, ve kterém se nacházejí osoby se sníženou schopností pohybu a orientace.

Zúčastněné jednotky:

  • HZS Plzeň Košutka
  • HZS Plzeň Střed
Pavla Jakoubková
tisková mluvčí
HZS Plzeňského kraje
Sdílet