Středa 28. července 2021, od 07:00 bude sloužit směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Hasiči obce Maršovice mají renovovanou budovu hasičské zbrojnice, náklady převýšily milion korun

V počátku měsíce října byla slavnostně předána do užívání dobrovolným hasičům renovovaná budova hasičské zbrojnice v obci Maršovice. Na objektu došlo rekonstrukcí k výraznému zlepšení tepelně technických parametrů obvodových konstrukcí.

Celý projekt byl realizován v období let 2014 – 2015 a spolufinancován z prostředků Evropské unie, konkrétně Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí České republiky, v rámci operačního programu Životní prostředí.

Provedenými úpravami byla zajištěna především úspora energií objektu hasičské zbrojnice. Došlo k zateplení obvodových stěn, střešních konstrukcí, výměně oken a zateplení stropu suterénu budovy. Celkové náklady na provedené rekonstrukci převyšují částku 1.200.000 Kč, která byla financována z prostředků obce s využitím podpor Evropské unie a Fondu životního prostředí České republiky.

Obec Maršovice se nachází v Libereckém kraji, v těsném sousedství statutárního města Jablonec nad Nisou. Jedná se o obec územně samosprávného celku s téměř šesti sty obyvateli. Je situována na jihozápadních svazích Maršovického vrchu v nadmořské výšce 743 metrů nad hladinou moře.

Místní sbor dobrovolných hasičů byl v obci založen již na samém počátku roku 1882. Z Císařova daru byla zakoupena zcela nová parní stříkačka z nedalekého Liberce, v hodnotě osmdesáti Zlatých. Uložena byla v první obecní zbrojnici, která dodnes existuje, ovšem pouze jako garáž soukromých majitelů.

Sbor byl v dobách přelomu 19. a 20. století německý, obec se totiž nacházela na území Sudet. První ryze český sbor byl založen až v roce 1945.

Od roku 1976 pak v obci probíhala výstavba nové hasičské zbrojnice, která byla slavnostně otevřena v roce 1981, pod názvem „Dům požárníků“. Celá stavba probíhala zejména vlastní přičinlivostí členů hasičského sboru.


Rok po zprovoznění zbrojnice došlo rovněž k přidělení zcela nové cisternové automobilové stříkačky na podvozku Škoda 706 RTO. Tím došlo k posílení akceschopnosti hasičů obce, kteří v té době disponovali, již tehdy letitou Tatrou 805. Posléze byl pořízen i dopravní automobil AVIA A 30. Tato technika sloužila místní jednotce sboru až do roku 2005, kdy došlo k postupné výměně již dosluhujících vozidel.

Zakoupena byla CAS 24 na podvozku LIAZ, která do té doby sloužila podnikovým hasičům dnes již neexistující společnosti Bižuterie. Na vozidle se i přes minimální nasazení u zásahové činnosti, značně projevoval zub času, a tak bylo rozhodnuto o nutnosti provedení generální opravy. Ta probíhala ve společnosti KOMET s.r.o. servis požární techniky. Řadu úprav prováděli a provádějí hasiči na své technice i nadále vlastními prostředky.

Nedlouho po výměně cisternové automobilové stříkačky, byl také obměněn dopravní automobil AVIA za dodávkové vozidlo Renault Master, které bylo v letošním roce nahrazeno za modernější a novější Ford Transit, který je rovněž určen coby dopravní automobil, zejména k dopravě zasahujících členů sboru a základního materiálu na místo zásahu.


Sbor dobrovolných hasičů, krom další speciální techniky, vlastní i zcela unikátní a zajímavou přenosnou motorovou stříkačku, určenou výhradně k soutěžním účelům. Stroj je výjimečný zejména svým pohonem. Jedná se totiž o turbodmychadlem přeplňovaný dieselový agregát o objemu 2.0 litru, používaný ve vozidlech Škoda Octavia.

Motor je samozřejmě přepracován a upraven k účelům, ke kterým byl vytvořen. Nemalou zásluhu na něm tvoří i elektronické naprogramování a ojedinělé čerpadlo. Motorová stříkačka splnila nad očekávání svůj účel a napomáhá soutěžnímu družstvu maršovického sboru umisťovat se na předních příčkách soutěžích v požárním sportu celorepublikové úrovně.

Vývoj a samotná realizace tohoto unikátního stroje byla zásluhou pouze několika členů SDH Maršovice, ovšem za přispění sboru a několika dlouholetých sponzorů soutěžního družstva.


Jednotka sboru dobrovolných hasičů Maršovice je zařazena v kategorii JPO III/1 s předurčeností na zásahy u dopravních nehod na pozemních komunikacích. Potřebám místních hasičů slouží i nově rekonstruovaná budova hasičské zbrojnice, kde hasiči najdou zázemí při své aktivitě.

Je jim zde k dispozici zasedací místnost, kancelář velitele s vybavenou kuchyňkou, sociální zařízení, sklad, věž k sušení hadic vybavená automatickým zvedacím zařízením, slušně vybavená dílna a nechybí ani byt pro správce budovy, který je rovněž členem jednotky sboru dobrovolných hasičů.

Věříme, že moderně upravená budova přinese řadu pozitiv pro náročnou činnost dobrovolných hasičů naší obce.

Jiří Havlišta
ZVJ SDH Maršovice
Sdílet