Čtvrtek 5. srpna 2021, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Dvacet členů dobrovolných jednotek cvičilo v obci Hostěnice hasební zásahy v objektech

Bývalý objekt vojenských kasáren v obci Hostěnice posloužil v polovině listopadu roku 2015 pro společný výcvik JSDH obcí Babice nad Svitavou, Hostěnice a Ochozu u Brna. Výcvik se skládal z teoretické a praktické části. Hlavní náplní výcviku bylo osvojení si dovedností a získání zkušeností pro hasební zásah v objektu.

Teoretická část výcviku byla zaměřena na uživatelskou kontrolu VDP ve výbavách zúčastněných jednotek, zásady průzkumu se zaměřením na vyhledávání osob, zásady ustrojení, podmínky požáru, vlastnosti kouře – toxicita a spojení u zásahu.

Praktický blok byl zaměřen na vnikání do uzavřených prostor a hasební zásah ve sklepních prostorech budovy, která byla zakouřena umělým dýmem. Úkolem bylo nalezení osoby a její následný transport.

Výcviku se zúčastnilo celkem 20 členů JSDH, kteří si měli možnost prakticky v reálných podmínkách vyzkoušet likvidaci požáru v budově s vyhledáváním a záchranou osob.

Poděkování patří obci Hostěnice a místnímu skautskému oddílu.

Petr Kheil
velitel
JSDH Babice nad Svitavou
Sdílet