Úterý 21. září 2021, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Preventivně výchovná činnost dětí při exkurzích na požární stanici

Každoročně zavítá na stanice profesionálních hasičů ve Zlínském kraji několik tisíc návštěvníků. Největší zájem je pochopitelně u dětí, které k nám míří ze všech stupňů škol. Cestu k záchranářům si ale najdou i jejich rodiče, senioři nebo třeba vášniví nadšenci a podporovatelé hasičů.

Každoročně zavítá na stanice profesionálních hasičů ve Zlínském kraji několik tisíc návštěvníků. Největší zájem je pochopitelně u dětí, které k nám míří ze všech stupňů škol. Cestu k záchranářům si ale najdou i jejich rodiče, senioři nebo třeba vášniví nadšenci a podporovatelé hasičů.Velký zájem dětí, časté exkurze a vysoké návštěvy byly důvody, proč se na stanicích začali někteří kolegové specializovat na preventivně výchovnou činnost u nejmladší generace. Příslušníci z požární stanice Zlín začali například školit v rámci exkurzí děti v oblasti požární ochrany a prevence před úrazy.

Smyslem je naučit děti jakým způsobem se chovat při mimořádných událostech nebo jak jim účelně předcházet. Během výuky je kladen důraz k zamýšlení se nad problematikou požární ochrany, jakým rizikům se mohou děti vystavit a co jim při nich hrozí. Celá projektová výuka je vedena formou diskuse se smyslem, aby posluchači došli k závěru, že požární prevence je nezbytně nutná a potřebná.

Během přednášky jsou připomenuty linky tísňového volání nebo jakým způsobem nahlásit mimořádnou událost. Jak se zachovat při požárech nejen doma, ale také ve školách, divadlech, obchodech a podobně. Děti se seznamují s riziky při požárech a v dalších nebezpečných situacích. Seznamují se s hasicími přístroji a jak s nimi správně zacházet. Nejsou opomenuty ani výhody hlásičů požárů v domácnostech. V neposlední řadě je dětem vysvětlena forma vyrozumívání obyvatel, postupy při vyhlášení všeobecné výstrahy a co si připravit do evakuačního zavazadla.

Tato forma preventivně výchovné činnosti je pro děti více zážitková a tím i lépe zapamatovatelná. Cílem je najít vhodnou cestu k výchově nových generací, které budou prevenci před požáry a úrazy brát jako svou přirozenou součást vzdělávání.

Info: HZS Zlínského kraje

-kow-

Sdílet