Čtvrtek 20. unora 2020, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner Recyklujte s hasiči 970

Učitelé z Příbramska se vzdělávali u hasičů, kromě teorie si vyzkoušeli také hašení plamenů

Ve čtvrtek 26. listopadu 2015 proběhl v prostorách ředitelství územního odboru a zároveň i stanice HZS Příbram vzdělávací seminář „Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí – výuka ve školách" určený pedagogům I. a II. stupně základních škol.

Školení se zúčastnilo 22 pedagogů z 21 základních škol okresu Příbram.

Lektoři HZS Středočeského kraje se zaměřili především na obsah a rozsah problematiky ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí v nově platném Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání.

Pedagogové velmi ocenili možnost seznámení a praktického užití dostupných pomůcek, učebnic a interaktivních příruček, včetně konkrétních odkazů na internetu, které jim mohou pomoci nejen při výuce ochrany člověka při vzniku mimořádných událostí, ale také při implementaci dané problematiky do pedagogické praxe.

V rámci semináře nechyběly ani příklady z reálného života a konkrétní ukázky, jak žáky naučit správně nahlásit mimořádnou událost, nebo jak správně provést sebezáchranu, např. z hořícího bytu apod.

Ze školení si pedagogové také odnesli brožurky a CD k probírané tématice a přenosný hasicí sprej Pyrocool. Další materiály budou učitelům zaslány v elektronické podobě tak, aby s nimi mohli již samostatně pracovat při výuce v rámci konkrétních školních osnov (plánů).

Na závěr vzdělávacího programu dostali učitelé osvědčení o absolvování jejich dalšího vzdělávání akreditovaného MŠMT a bonus v podobě praktické komentované ukázky použití automatického externího defibrilátoru pro poskytnutí první pomoci v případě srdeční zástavy člověka a ukázky hašení lokálního požáru za použití přenosného hasicího přístroje.

Tyto dovednosti si mnozí učitelé vlastnoručně vyzkoušeli, což bylo oboustranně kvitováno s povděkem.

mjr. Ing. Jan Hašek
vedoucí pracoviště prevence OOB a KŘ, ÚO Příbram
HZS Středočeského kraje
Sdílet
Banner VIP: Devold 970x150 OK