Sobota 25. května 2024, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Vyšel Komentář k ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody

Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv komentuje nebo blíže vysvětluje některá ustanovení této normy a na příkladech a na obrázcích podrobněji upřesňuje způsob aplikace některých článků.

Komentář blíže specifikuje některé vztahy, např. této normy k vyhláškám a zákonům, které svým charakterem nemohou být v ČSN rozvedeny. V komentáři jsou vypsány výňatky z ČSN, na které norma odkazuje a komentuje blíže některé problémy, které se mohou vyskytnout nedodržením ČSN a tím nepřímo vysvětluje důvod některých nepopulárních ustanovení. Komentář vznikl nepřímo také na základě písemných nebo ústních dotazů k některým ustanovením i na základě některých dohadů a sporů týkající se komínové problematiky.

Autor komentáře je zpracovatelem ČSN 73 4201:2002. Je zpracovatelem revidovaných komínových norem včetně jejich změna. Je tajemníkem normalizační komise 105 Komíny. Problematikou komínů se zabývá téměř 30 let a je projektantem i realizátorem dlouhé řady spalinových cest i u významných budov . Je soudním znalcem v oboru stavebním se zvláštní specializací kominictví. A právě dlouholetá praxe v úzké komínové specializaci i praxe ze soudního prostředí podtrhuje význam norem s přesným a odůvodněným výkladem jejich ustanovení.

Autor: Ing.František Jiřík
Zdroj: http://domino.csni.cz
Sdílet