Čtvrtek 18. dubna 2024, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Bojový řád 4/S: Zásah na tažených železničních kolejových vozidlech

Při zásahu na tažných železničních vozech (TŽV) je třeba respektovat nebezpečí na železnici a dodržovat z toho vyplývající bezpečnostní opatření. U osobních vozů je prioritní rychlá záchrana osob, neboť se zde velice rychle šíří požár, který podstatně urychlují otevřená okna a dveře.

Při zásahu na TŽV je třeba počítat s:

 1. rychlým šířením požáru způsobeným hořlavými látkami použitými v konstrukci vozu, ve vybavení interiérů osobních vozů a množstvím přepravovaných hořlavých a nebezpečných látek v nákladních vozech,
 2. rozšířením požáru na další vozy řazené v soupravě nebo na vozy na sousední kolejích,
 3. výskytem nebezpečného zboží a látek (nákladní kotlové, služební a poštovní vozy),
 4. přepravou zásilek živých zvířat,
 5. neidentifikova­telným nákladem,
 6. ohrožením bezpečnosti a zdraví cestujících a vznikem paniky,
 7. ohrožením osob kouřem a nebezpečnými látkami na nástupištích, v ŽST a blízkých objektech,
 8. popálením tajícími a odkapávajícími plasty a izolačními materiály od stropu vozidla,
 9. průběžným kabelem vlakového topení o VN 1000 V – 3000 V, který je napájen z HŽV (motorové a elektrické trakce) nebo externího zdroje,
 10. přítomností chladicích médií (klimatizace osobních vozů, chladicí vozy) a přítomností propan-butanových láhví (restaurační, bufetové, lůžkové a lehátkové osobní vozy),
 11. nepřetržitým pohybem ŽKV po ostatních kolejích, na vícekolejných a souběžných tratích s jízdami ŽKV po sousedních kolejích,
 12. trakčním vedením (TV) a elektrickým vybavením TŽV
  1. vozidlovými bateriemi 24 V a 48 V umístěnými pod rámem vozidla v označených schránách (osobní vozy),
  2. osvětlením 180 V/50 Hz a zásuvkovým okruhem 220 V/50 Hz,
  3. centrálním zdrojem napájení (u modernějších osobních vozů a osobních vozů cizích železničních správ) umístěným pod rámem vozidla v označených schránách, který je i po odpojení průběžného kabelu VN; nepoškozená schrána zdroje je chráněna proti volně stékající vodě,
 13. vytápěcími agregáty nezávislého topení některých řad osobních vozů,
 14. přepálením TV pod napětím s jeho následným pádem do kolejiště.
Sdílet
Přiložené soubory
S_04_Hnana_vozidla.pdf zobrazit online PDF 163 kB