Sobota 25. září 2021, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Předání červenobílé dámy

Po dlouhém a trýznivém období, plného natírání, broušení, skuhrání, uklízení a hádání nastal konečně den „D". Tomuto Dni však předcházel bezúplatný převod hasičského auta TATRA 815 CAS 32 od HZS Středočeského kraje – stanice Říčany.

Její stav již nemohl obstát v potřebách profesionálních hasičů, ani pro potřeby dobrovolných hasičů a tak za velkého finančního přispění Obce Doubek, smluvních partnerů a spousty brigádnických hodin hasičů a hasiček se ze všední a obstarožní „ošklivky", stala výstavní červenobílá „dáma". Její oficiální předání padlo na státní svátek věrozvěstů 5. července 2008 v 10 hodin. V rámci předání byli pozváni i místní občané na prohlídku nejen opravené dámy TATRY a i jejího nového bydliště – čerstvě zrekonstruované hasičské zbrojnice (bývalé garáže ČSAD) z roku 1946, vyleštěného „rychlíka" Transportera, umytého „siláka" Trambuse, aby se za vůně připravovaného guláše v polní hasičské kuchyni „Libušce" (získané od vojáků) podívali na předání Tatry.

Než se sjeli oficiální hosté na předávku, nastal před naší hasičárnou mírnější neklid a vzruch. Zatímco osazenstvo nižších frček a nižších funkcí si s humorem svým klábosilo při nošení různých důležitých částí pípy, stolků, přetahování kuchyně, podkládání lavic a zametání a uklízení, připravování pásky, míchání guláše a dovozu chleba, naše hasičská honorace „chaos a zmatek" se viditelně nervozitou potila. Já je i trochu chápu, každý den se nám nepředává technika do užívání, každý den sem nejezdí zástupci HZS Středočeského kraje. Je zapotřebí, aby v takovýto okamžik byli všichni tam kde mají být, vše proběhlo přesně tak jak mělo a ačkoliv věříte, že se všechno povede přesně, někde vzadu v hlavě vám cinká malinký zvoneček varování, že jste jistě na něco důležitého zapomněli.

Ještě poslední zkouška povelů k nástupu, pak již samotný nástup …

Po nastoupení výjezdové jednotky byla v 10:15 hod., po krátkém proslovu starosty naší obce pana JUDr. Zdeňka Pospíšila, za velkých famfár, přestřižena stuha k otevření zrekonstruované hasičské zbrojnice a vydán pokyn strojníkovi k výjezdu s Tatrou. Následně pronesl svůj proslov k předání pan plk. Jan Bradna, který dorazil se svým zástupcem mjr. Vladimírem Dynybylem. Z Kladna, k lítosti mnoha, z důvodu nemoci nedorazil ředitel HZS Středočeského kraje pan plk. Ing. Miloslav Svatoš. Společně pak rukou nerozdílnou starosta obce JUDr. Zdeněk Pospíšil a plk. Bradna otevřeli šampaňské a pokřtili auto a popřáli členům výjezdové jednotky, členům SDH Doubek a i všem dalším mnoho zdaru, úspěchů a šťastných návratů. Za toto byli obdařeni důstojným a dlouhým potleskem.

Na předání se pak podíval ještě pan Miloš Zedník se svými kolegy z Kometu Pečky, který opravoval naší Tatru. Z oficiálních hostů, přes prvotní příslib, již nikdo jiný nedorazil a tak guláš putoval ve větším množství do misek místních obyvatel a nejstarších členů SDH.
Děti i velcí si mohli vylézt na tatru, podívat se do kabiny, prohlédnout si šatny výjezdové jednotky v nových i starých prostorách hasičské zbrojnice.
Obložené mísy, guláš pro „honoraci" a koláče se dojídali ještě večer. Utajované řízky „pro chudinu" však nezůstaly. Dětem a Oldovi chutnaly tak, že se jim dělali boule za ušima. Odpoledne bylo zakončenou příjemným rozprávěním a přátelským tlacháním a všem za přípravu patří zasloužené díky.

Věra Šťastná ve spolupráci se všemi členy a členkami z JSDHO Doubek

P.S. – ještě k vlastní rekonstrukci Tatry. Tatru jsme přivezli na konci dubna. Spojili jsme se s p. Zedníkem Z Kometu Pečky a nechali si udělat nabídku opravy. Pak jsme dali hlavy dohromady, procházeli jednotlivé položky a vyškrtávali věci, které jsme se rozhodli dělat sami s tím, že oprava musí být hotova do konce června. Před odvozem do opravy jsme bruskou s ocelovým kartáčem odstranili rez z vnitřku nádrže – opravdu hrozná práce za trest :-( a vymontovali ohřev nádrže. V Kometu jsme si nechali vyměnit zkorodované plechy nástavby a nosníky, opravit nádrž, celkově opravit čerpadlo (včetně ventilů, lafety, pružného členu výfuku a vývěvy) a jeho předělání na vzduchové ovládání, opravit únik vzduchu na podvozku, a instalovat zadní výklopné dveře včetně rekonstrukce celé zadní části. Rovněž jsme si nechali vyndat pěnidlové nádrže a zrušit celý pěnidlový okruh. Nakonec oprava mírně převýšila částku stanovenou obecním úřadem (celkem 165 000,– Kč včetně DPH). V době, kdy se Tatra opravovala, jsme betonovali podlahu a malovali v nové části zbrojnice. Po přivezení vozidla z Kometu na konci května, jsme finišovali s přípravou na lak – broušení, kytování a zase broušení (plocha Tatry je opravdu velká:-)). Prostor, kde měl, náš kamarád lakýrník, Tatru stříkat nevyšel, tak jsme museli „pokřtít" naší novou část hasičské zbrojnice a nástřik plničem a vrchním lakem udělat tam. Nakonec vše dobře dopadlo a na stěnách, částečně zakrytých igelitem, nebylo nic vidět. Následovalo nastrojení, montáž majáku a předních LED světel, oprava elektroinstalace, topení, ruční brzdy, apod. Celkem se náklady na opravy vyšplhali na cca 200 000,–Kč. Ještě nám zbývá udělat uchycení požárního příslušenství do schrán tak, aby Tatra mohla být nejpozději do poloviny srpna zařazena do výjezdu.


Za všechny aktivní „brigádníky"
Ing. Karel Čadil, zástupce velitele JSDHO Doubek

-wap-

Sdílet