Sobota 23. září 2023, od 07:00 bude sloužit směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Bojový řád 5/S: Zásah pod trakčním vedením

Při zásahu pod trakčním vedením (TV) je třeba respektovat nebezpečí na železnici a dodržovat z toho vyplývající bezpečnostní opatření.

Základní podmínkou při zásahu je vypnutí a zajištění vypnutého stavu TV v daném traťovém úseku a i na vedlejších kolejích. Vypnutí a zajištění vypnutého stavu TV není nutno provádět, pokud se osoby a předměty nepřiblíží k TV na menší než bezpečnou vzdálenost a při používání nevodivých hasebních prostředků.

Bezpečná vzdálenost od TV pod napětím je 1,5 m pro osoby a 0,9 m pro předměty.

Sdílet
Přiložené soubory
S_05_Elektricka_trakce.pdf zobrazit online PDF 161 kB