Sobota 25. května 2024, od 07:00 bude sloužit směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Den záchranářů

V sobotu 28. června 2003 proběhly v Uhlířských Janovicích oslavy 130. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů.

V sobotu 28. června 2003 proběhly v Uhlířských Janovicích oslavy 130. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů, na kterých se nemalou měrou podílely i jednotky HZS ČD, konkrétně z Prahy a z Nymburka. Vedle domácích členů SDH a HZS Uhlířské Janovice, přispěly ke zdárnému průběhu oslav ukázkou své práce i členové těchto drážních útvarů.

Od ranních hodin mohli návštěvníci oslav na náměstí obdivovat hasičskou techniku, ať již historickou, tak i současnou. K největším magnetům celé výstavy patřil bezesporu vyprošťovací tank útvaru HZS ČD Praha, který byl v neustálém obležení malých i starších pánů kluků, ba i mnohé dámy neodolaly jeho kouzlu. velkému zájmu se ale těšila i další technika, například vozidlo pro likvidaci ekologických a ropných havárií TA 1/O – Nissan Patrol a dále různé cisterny, které se pak odpoledne představily v plné své kráse s ukázkami své činnosti před zhruba 2 000 přihlíže­jícími návštěvníky.

Odpolední program zahájily malé mažoretky a poté dostali na náměstí před Městským úřadem prostor i hasiči, aby předvedli nadšenému publiku něco ze své práce. O průvodní slovo a dobrou náladu všech se celé odpoledne starali dva Jirkové, moderátoru mediálního partnera celé akce Rádia Blaník Jiřímu Šindelářovi a komentování ukázek hasičů bylo svěřeno mě, Jiřímu Feitovi z HZS ČD Praha.

Jako první se o slovo přihlásili místní, tedy HZS Uhlířské Janovice, kteří předvedli ukázku vyprošťování osoby z havarovaného vozidla pomocí vyprošťovacího zařízení firmy LUCAS, při kterém jednotka spolupracovala s RZS Kutná Hora. To byl však jen začátek ! Po ukázkách činnosti psovodů a Jízdní policie ČR přišla na řadu součinnost jednotek HZS ČD Praha a HZS ČD Nymburk, které předvedly odstranění ekologické havárie, kdy bylo přímo před zraky přihlížejících provedeno utěsnění a přečerpání cisterny s „nebezpečnou“ látkou. Toto vše bylo provedeno v dýchacích přístrojích s nasazením ochranných obleků OPCH 90. Dalším bodem programu se stala ukázka záchrany zaklíněného člověka v prostoru, která proběhla na věži místního kostela.

Dle vyjádření mnohých se však zlatým hřebem programu stal příjezd koňské ruční hasičské stříkačky z roku 1903. Členové SDH Uhlířské Janovice se vřítili na náměstí za zvuku hasičské trumpety a v dobových uniformách, aby všem připomněli, jak se dříve hasívalo. Jejich ukázka byla po zásluze (ostatně jako všechny ostatní) odměněna obrovským potleskem přihlížejících.

Pořadatelům se však povedl husarský kousek, jelikož po historii se během pár minut dokázali přenést o rovných 100 let do současnosti a v následující ukázce, kterou nabídli příslušníci HZS Elektrárna Chvaletice, všem dokázali, jak hasičská technika během jednoho století postoupila vpřed ! Čekalo se, co dokáže impulzní hašení zařízením IFEX 3012, což bylo pro mnohé lidi něco naprosto neznámé a právě zde měli poprvé možnost na vlastní oči zhlédnout, jaký má toto hašení účinek. Hořící pneumatika byla pro IFEX hračkou, ale hořící automobil se ukázal tvrdším oříškem a tak bylo nutno improvizovat a na pomoc vyjela již osvědčená jednotka HZS Uhlířské Janovice, aby předvedla něco, co ani původně nebylo v plánu – hašení hořícího vozidla.

Závěrečným námětovým cvičením na budovu Městského úřadu , kde se znovu objevila místní jednotka HZS společně s SDH Uhlířské Janovice, celý program gradoval. Jednotky názorně všem předvedly, co se vlastně děje u požáru, od příjezdu, přes záchranu osob až do jeho konečné likvidace.

Kladem celé akce bylo (mimo jiné) i skvělé počasí, velký zájem přihlížejících, výborná organizace, nasazení všech a dobrá nálada, která panovala na obou stranách po celý den. K té zajisté přispělo i Rádio Blaník, jehož pracovníci zajistili ozvučení náměstí a doprovodný hudební program v přestávkách mezi jednotlivými ukázkami. Na závěr celého dne poděkoval všem hasičům, záchranářům, policistům i všem přítomným sám starosta Uhlířských Janovic MVDr. Pavel Bohatec a pozval všechny na příští oslavy v roce 2004.


Jiří Feit (HZS ČD Praha)
Sdílet