Neděle 23. ledna 2022, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Nová koncepce ochrany obyvatelstva v Karlovarském kraji

V uplynulých dnech byla schválena nová „Koncepce ochrany obyvatelstva Karlovarského kraje do roku 2013 s výhledem do roku 2020“, která nahradila Koncepci ochrany obyvatelstva z roku 2002.

V uplynulých dnech byla schválena nová „Koncepce ochrany obyvatelstva Karlovarského kraje do roku 2013 s výhledem do roku 2020“, která nahradila Koncepci ochrany obyvatelstva z roku 2002. Změny se týkají zejména těchto oblastí:

1. Systém varování obyvatelstva

Předpokládá se, že obce budou zajišťovat a provozovat na vlastní náklady koncové prvky varování, tj. rotační, elektronické sirény a obecní rozhlasy. HZS bude zajišťovat přenos varovného signálu. Uvedené koncové prvky by měly umožnit přímý vstup velitele zásahu do souboru poskytovaných informací a místní ovládání systému.

2. Evakuace obyvatel

Koncepce předpokládá výrazný podíl samotných obyvatel na vlastní evakuaci. Místní samosprávy zabezpečí především její organizační stránku.

3. Ukrytí obyvatelstva

Předpokládá se postupné vyřazování stálých krytů z evidence HZS a přechod na improvizované krátkodobé ukrytí. Zde budou rovněž sehrávat rozhodující úlohu místní samosprávné orgány obcí, zejména při vytipování prostor a objektů vhodných pro improvizované ukrytí obyvatelstva.

4. Nouzové přežití

Na 7 stanicích HZS jsou umístěny soupravy nouzového přežití připravené k okamžitému použití. Norma materiálu k následnému použití byla zvýšena ze 150 na 600 osob.

5. Humanitární pomoc

Postupně bude vytvoře systém adresného poskytování humanitární pomoci postiženému obyvatelstvu s využitím informačního systému v oblasti krizového řízení.

6. Preventivně výchovná činnost

Jde o prohloubení spolupráce se záchrannými složkami regionu, Karlovarským krajem, obcemi, školami, Českou školní inspekcí, nestátními neziskovými organizacemi a podnikatelskými subjekty, i prostřednictvím Asociace „Záchranný kruh“, o.s.

Jsme přesvědčeni, že nová koncepce je dobrým základem pro účinné řešení pomoci obyvatelstvu při mimořádných událostech velkého rozsahu.

Bližší informace můžete získat na adrese:

http://www.hzs-kvk.cz/…koncepce.doc.

Zdroj: HZS Karlovarského kraje

-kaw-
Sdílet