Neděle 23. června 2024, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Chemickotechnická služba HZS Praha, 1. díl

Navštívili jsme pracoviště protiplynu pražských hasičů, které se nachází na stanici č. 2 „Petřiny“ na Heyrovského náměstí v Praze 6. Na této stanici se nachází jak výjezdová technika, tak kompletní zázemí chemickotechnické služby HZS hl. m. Prahy.

1. díl: Výjezdová technika, detekční prostředky, ochranné oděvy.

Vedle požárních automobilů požární stanice č. 2 stojí v samostatné garáži dva protiplynové automobily a služební automobil Škoda Forman. Oba protiplynové automobily (PPLA) jsou postaveny na podvozku Iveco Daily s kabinou pro osádku 1+2.

Větší protiplynový automobil, tzv. „velký“ PPLA, slouží především pro přepravu dýchacích přístrojů a záložních lahví. Ve svém interieru má uloženo 20 dýchacích přístrojů SCOTT Air-Pak 4.5 a navíc 24 kusů záložních lahví. Dále vozí několik kyslíkových křísících přístrojů Saturn-Oxy, vyváděcí masky k dýchacím přístrojům SCOTT, ochranné oděvy proti nebezpečným látkám Trelleborg TRELLCHEM, ochranné oděvy proti sálavému teplu Trelleborg AKVAREX, zásobu sorbentů a další prostředky. Velký automobil vyjíždí jak k zásahům s únikem nebezpečných látek, tak k požárům s větší spotřebou dýchací techniky.

Menší protiplynový automobil, tzv. „malý“ PPLA, na první pohled upoutá svým nezvyklým vzhledem. Je postaven na podvozku Iveco Daily s krátkým rozvorem a pohonem všech kol. Jeho hlavním úkolem je přeprava různých detekčních prostředků pro identifikaci neznámých látek a plynů na místě zásahu požárních jednotek. Automobil je samozřejmě vybaven dýchacími přístroji a ochrannými oděvy pro svoji osádku. Dále přepravuje plastový sud na nouzové uložení rizikových předmětů, plastové pytle, sorbenty, těsnící tmely, prostředky pro vymezení místa zásahu atd.

Detekční prostředky:

Plynový chromatograf a hmotnostní spektrometr (GC/MS) Bruker EM 640:
Jedná se o nejuniverzálnější a také nejdražší analyzátor CHTS. Navíc je mobilní, proto může být instalován přímo v „malém“ protiplynovém automobilu. Analyzátor má kombinovaný nástřikový a desorpční modul. Znamená to, že lze zkoumat plyny nasáté do speciální trubičky (tzv. Tenax) nebo přímo nástřikem kapalné chemikálie. Vzorky nesmí obsahovat vodu. Ty se pak musí ještě speciálně upravovat. Výsledky analýzy jsou porovnány s počítačovou databází řádově 120.000 chemických látek. Počítač určí z databáze nejen identifikovanou látku, ale také její případné nebezpečné vlastnosti. Výstupy se objevují na obrazovce laptopu a je možné je vytisknout.

Multidetektory plynů Oldham MX 21:
Každý detektor může být osazen čidly na čtyři různé plyny. Se dvěma detektory tak lze detekovat 8 různých plynů. Detektory mají vlastní čerpadlo nebo ruční prosávání. Čidla umožňují detekci např. chloru, chlorovodíku, sirovodíku, oxidu siřičitého, čpavku, nebo výbušné koncentrace metanu. Dále jsou ve výbavě HZS jednočidlové detektory Oldham TX 11 – CO na oxid uhelnatý (ty jsou na každé požární stanici) a OX – TX 12 na kyslík.

Souprava ORI 217:
Jedná se o soupravu pro detekci otravných látek. Jejím základem je chemický průkazník CHP 71 s automatickým prosáváním. Průkazník může být najednou osazen třemi detekčními trubičkami – každá je na jinou otravnou látku. Detekovat je možné například organofosfáty jako tabun, sarin, soman, látky V, dále fosgen, difosgen, lewisit, chlorkyan, kyanovodík atd.

Samolepící průkazníkové papírky PP3:
Tyto nálepky umožňují rychlé zjištění výskytu bojových látek – organofosfátů, látek typu V nebo yperitu. Reagují s aerosolem bojové látky za okamžité barevné změny. Je možné je nalepit přímo na povrch protichemického oděvu.

Čipový měřící systém Dräger CMS:
Tento systém využívá k prosávání plynů namísto detekčních trubiček tzv. čipy. Jeden výměnný čip je určen vždy pro jednu látku a umožňuje provedení 10 měření. K dispozici jsou čipy pro různé průmyslové a bojové chemické látky.

Kity CHEMetrics:
Slouží k analýze vody kolorimetrickou metodou. Pomocí jednotlivých souprav lze ve vodě zjistit amoniak, dusitany, dusičnany, fenoly, fosforečnany, chlor, kyanidy, rozpuštěný kyslík, oxid uhličitý, detergenty a jiné.

Termokamera ARGUS:
Termokamera, vyráběná firmou MSA-AUER, zobrazuje obraz v infračerveném spektru. Díky tomu je možné vyhledat skryté ohnisko hoření, teplé místo na tlakové láhvi, lidské tělo a obecně jakékoli místo, které vykazuje teplotní rozdíl již několika stupňů proti okolí. Termokamera je lehká, kompaktní a její gumový zorník umožňuje těsné přiložení na obličej nebo na masku dýchacího přístroje.

Dálkové teploměry:
Tyto přístroje umožňují bezdotykové měření teploty vzdálených objektů. Zjištěná teplota se objeví na digitálním displeji. K přesnému zaměření slouží buď dalekohled u přístroje značky AHLBORN nebo laserový terčík u přístroje značky RAYTEK. Novinkou ve výzbroji CHTS je RAYTEK PhotoTemp MX, který je doplněn o digitální fotoaparát.

Protichemické ochranné oděvy:

Pro ochranu příslušníků HZS hl. m. Prahy proti nebezpečným látkám se používá několik typů přetlakových ochranných obleků řady TRELLCHEM švédské firmy Trelleborg. Na každé základní CAS pro požární družstvo jsou nazbrojeny obleky typu TBE (Trellchem Butyl Extra). Mají oranžovou barvu a jsou třívrstvé z polyamidu s vrstvou butylu po obou stranách. Chemicko-technická služba má dále k dispozici žluté obleky typu VPS TE (Vapour Protective Suit) z chloroprénové pryže s povlakem laminátově uspořádaného bariérového filmu z mnohovrstevného polymeru a „nejodolnější“ červené bleky typu HPS TE (High Performance Suit) z kombinace Viton/tkanina s butylkaučukovým povlakem/laminátově uspořádaným bariérovým filmem z mnohovrstevného polymeru. Všechny obleky jsou v provedení „extra“, to znamená přetlakové s dýchacím přístrojem uvnitř obleku.

Dále se používají ochranné oděvy Dräger chemrell splash a TYVEK-PRO-TECH, které nejsou plynotěsné. Pro dobrou chemickou odolnost se používají jako ochrana proti rozlitým chemikáliím nebo znečištění např. ropnými látkami.

Ing. Michal Brunner

Autor děkuje vedoucí chemickotechnické služby HZS hl. m. Prahy pplk. Bc. Janě Vítové, směnovému chemikovi směny B kpt. Bc. Zdeňku Trávníčkovi a jeho kolegům za podporu a spolupráci při vzniku tohoto článku.
Sdílet