Úterý 28. září 2021, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Nové cisterny Iveco/Magirus pro Hasičský záchranný sbor ČR

Hasičský záchranný sbor ČR nakoupí do konce roku 2008 moderní požární techniku. Byly uzavřeny smlouvy na dodávku 14 nových cisternových automobilových stříkaček Iveco/Magirus za 100 milionů korun.

Hasičský záchranný sbor ČR nakoupí do konce roku 2008 moderní požární techniku. Byly uzavřeny smlouvy na dodávku 14 nových cisternových automobilových stříkaček Iveco/Magirus za 100 milionů korun.

zhruba takto budou nové CAS vypadat

Hasičský záchranný sbor České republiky (HZS ČR) uzavřel kupní smlouvy s firmou FIREFIGHTING TECHNOLOGY INT. s.r.o. na dodávku 14 ks nových cisternových automobilových stříkaček těžké hmotnostní třídy S (nad 14 000 kg). Dodavatel byl vybrán na základě otevřené veřejné soutěže a cena dodávky je cca 100,1 mil. Kč. Novou požární techniku získá všech 14 Hasičských záchranných sborů krajů do konce roku 2008, nové cisternové automobilové stříkačky u jednotek požární ochrany doplní stávající zásahovou techniku o požární automobil s rozšířeným požárním příslušenstvím pro technické zásahy.

Hasičský záchranný sbor ČR na základě těchto kupních smluv zakoupí cisternové automobilové stříkačky na jednotném podvozku se dvěma typy motoru. Dodáno bude pět cisternových automobilových stříkaček na automobilovém podvozku IVECO Magirus 140 E 25 W, určených pro běžný provoz a devět cisternových automobilových stříkaček na automobilovém podvozku IVECO Magirus 140 E 30 W, určených pro provoz ve složitějších terénních podmínkách .

Tyto nové cisternové automobilové stříkačky budou vybaveny požárním čerpadlem o jmenovitém výkonu 2000 l. min-1. (při tlaku 10 bar a sací výšce 3 m) a nádrží na vodu o objemu 3000 l.


Hasičský záchranný sbor ČR tak pokračuje ve výrazné modernizaci požární techniky. Díky zvláštnímu rozpočtovému programu Ministerstva vnitra „Periodická obnova základní požární techniky jednotek zařazených do plošného pokrytí" získá letos sbor 40 nových cisternových automobilových stříkaček.

Kromě těchto dvou hromadných zakázek na dodávku požární techniky letos Hasičský záchranný sbor ČR plánuje zakoupit ještě jednotlivě 11 cisternových automobilových stříkaček, dalších 10 cisternových automobilových stříkaček pak projde kompletní rekonstrukcí.

Ministerstvo vnitra navíc každý rok obcím přiděluje dotace na obnovu zásahové požární techniky jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí – např. v roce 2007 to bylo 150 mil. Kč určených na pořízení celkem 75 nových cisternových automobilových stříkaček.

Toto nám zaslal stejně jako ostaním médiím v pátek 18.7. 2008 kpt. PhDr. Petr Kopáček, tiskový mluvčí MV-generální ředitelství. Jasná, avšak relativně stručná tisková zpráva. Obrátil jsem se tedy proto na něj znovu, zda-li by zaslal nějaké podrobnější informace o této veřejné zakázce. Na mojí prosbu zareagoval kladně, oslovil jsem i dodavatele nových cisteren, firmu FIREFIGHTING TECHNOLOGY INT. s.r.o., jejíž jednatelka mé prosbě o informace taktéž vyhověla a tak se můžete podívat, resp. si přečíst, o jakéže to vozy se jedná. 

Technické podmínky pro pořízení požárního automobilu pro 

Hasičský záchranný sbor České republiky

Cisternová automobilová stříkačka k technickým zásahům
 

Tyto technické podmínky platí pro pořízení cisternové automobilové stříkačky v provedení k technickým zásahům. Pořídit CAS je možné pouze od držitele certifikátu „Norma jakosti EN ISO 9001:2001“ na výrobu požárních automobilů nebo na výrobu speciálních nástaveb silničních vozidel.

1. Předmětem technické specifikace je cisternová automobilová stříkačka vybavená požárním čerpadlem o jmenovitém průtoku 2.000 l.min-1 při jmenovitém tlaku 10 bar a sací výšce 3 m, podle ČSN EN 1028–1, v hmotnostní třídy S, s podvozkovou částí kategorie 2 pro smíšený provoz a v provedení k technickým zásahům (dále jen „CAS").

2. CAS splňuje technické podmínky stanovené:

a) předpisy pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR,

b) vyhl. č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky a doložené kopií certifikátu vydaného pro daný typ zásahového požárního automobilu autorizovanou osobou, případně prohlášením o shodě výrobku,

c) vyhl. č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany
ve znění vyhl. č. 226/2005 Sb.

d) a dále uvedené technické podmínky.

3. Pro barevnou úpravu CAS je použita červená barva RAL 3000 nebo RAL 3024 a bílá barva RAL 9003.

4. Pro výrobu CAS se používá pouze nový, dosud nepoužitý automobilový podvozek, který není starší 24 měsíců a pro účelovou nástavbu pouze nové a originální součásti.

5. Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použita pro montáž
do zásahového požárního automobilu splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena příslušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.).

6. Výška CAS v nezatíženém stavu je nejvíce 3.300 mm.

Podvozková část

7. Brzdová soustava je vybavena nejméně zařízením ABS.

8. Podvozková část CAS je vybavena převodovkou v mechanickém nebo automatickém provedení, uzávěrkou diferenciálu nebo obdobným zařízením na hnacích nápravách, pohon přední nápravy je řešen jako odpojitelný.

9. Přední část CAS je v prostoru rámu podvozku vybavena elektrickým lanovým navijákem s tažnou sílou nejméně 50 kN a s mechanizmem pro ukládání navíjeného lana.

10. Zadní část CAS je v prostoru rámu podvozku vybavena tažným zařízením s průměrem čepu 40 mm a se svislým pohybem podle příčné vodorovné osy pro bržděný přívěs
o hmotnosti nejméně 3.500 kg.

Kabina osádky

11. Kabina osádky je čtyřdveřová, jednoprostorová nedělená, je vybavena sedadly s opěrkami hlavy, a to pro šest osob ve dvou řadách, orientovanými po směru jízdy
a je vybavena topením nezávislým na chodu motoru a jízdě.

12. Kabina osádky je v prostoru spolujezdce (velitele) vybavena místem pro bezpečné uložení dokumentace formátu A4. V prostoru za sedadlem řidiče a za sedadlem spolujezdce (velitele) je dále vybavena uloženým prostorem pro požární příslušenství, přístupným zezadu. Součástí úložného prostoru kabiny osádky je i úchytný prvek pro uložení šesti láhví PET 1,5 l s pitnou vodou. Požární příslušenství je zajištěno
proti pohybu v případě náhlé změně polohy CAS.

13. Opěradla druhé řady sedadel jsou vybavena úchyty pro čtyři dýchací přístroje
a pro tři náhradní tlakové láhve, zbývající dva úchyty pro dýchací přístroje shodného typu jsou umístěny rovněž v kabině osádky. Úchyty pro dýchací přístroje a pro náhradní tlakové láhve jsou konstruovány pro tlakové láhve o objemu 6 až 6,9 litrů vložené v textilním obalu.

14. Kabina osádky je vybavena vozidlovou analogovou radiostanicí Motorola GM 360 nebo GM 380 a digitálním vozidlovým terminálem M9610 CS G1, pro napájení těchto komunikačních prostředků je užito dvou měničů napětí 24/12V se stálým proudem výstupního napětí nejméně 8 A.

15. Kabina osádky je vybavena šesti dobíjecími úchyty pro ruční radiostanice a čtyřmi dobíjecími úchyty pro ruční svítilny. CAS je vybavena samočinným odpojovačem akumulátorových baterií při poklesu jejich kapacity.

16. Zásuvka pro dobíjení akumulátorových baterií a přípojné místo pro doplňování tlakového vzduchu ze zdroje mimo CAS jsou umístěny v blízkosti nástupu řidiče a mohou být nahrazeny společným prvkem, který se před spuštěním motoru samočinně odpojí.

17. Zvláštní výstražné zařízení umožňuje reprodukci mluveného slova a jeho světelná část je opatřena zábleskovým zdrojem světla. Součástí zvláštního výstražného zařízení jsou dvě zábleskové svítilny nebo svítilny typu LED vyzařující modré světlo, které jsou umístěné na přední straně kabiny osádky a lze je v případě potřeby vypnout samostatným vypínačem.

Účelová nástavba

18. CAS je vybavena požárním čerpadlem o jmenovitém průtoku 2.000 l.min-1
při jmenovitém tlaku 10 bar podle ČSN EN 1028–1. Požární čerpadlo s obslužným místem je umístěno v zadní skříni účelové nástavby; z tohoto obslužného místa je umožněno také zapínání pohonu požárního čerpadla.

19. Vysokotlaká část požárního čerpadla pracuje se jmenovitým tlakem 4,0 MPa
a jmenovitým průtokem nejméně 150 l.min-1.

20. Zařízení prvotního zásahu tvoří průtokový naviják s elektrickým pohonem pro zpětné navíjení, vybavený hadicí o délce nejméně 60 m s připojenou proudnicí, umístěný v pravé zadní části účelové nástavby, použitá hadice je v celé své délce tvarově stálá a plnoprůtočná. Druhé zařízení prvotního zásahu tvoří hadice 52 trvale spojená s výtlačným hrdlem požárního čerpadla a s proudnici pro hašení pěnou i vodou.

21. Nádrž na hasivo tvoří nádrž na vodu objemu nejméně 3.000 litrů a nádrž na pěnidlo, nádrže jsou vyrobeny z nerezové oceli nebo polyesteru vyztuženého skleněnými vlákny. Nádrž na pěnidlo je opatřena plnícím otvorem s ochrannou obrubou pro rychlé plnění.

22. Pokud je sací hrdlo čerpací jednotky vyvedeno dozadu, pak je vyvedeno mimo obslužné místo požárního čerpadla.

23. Prostor pro uložení požárního příslušenství po stranách účelové nástavby je vybaven roletkami z lehkého kovu a v zádní části účelové nástavby je vybaven dveřmi, které se otevírají nahoru, přitom úchytné a úložné prvky v prostoru pro uložení požárního příslušenství jsou provedeny z lehkého kovu nebo jiného materiálu, s vysokou životností.

24. Účelová nástavba je pro snazší vyjímání a vkládání požárního příslušenství vybavena stupačkami.

25. Žebřík pro výstup na střechu účelové nástavby je umístěn na zadní straně účelové nástavby vpravo.

26. Pro osvětlení bezprostředního okolí účelové nástavby jsou na obou bocích umístěny nejméně dva zdroje bílého neoslňujícího světla.

27. Účelová nástavba je vybavena osvětlovacím stožárem s pneumatickým vysouváním, s možností naklápění světlometů po vysunutí a s výkonem nejméně 2.000 W, osvětlovací stožár může být nahrazen obdobným osvětlovacím zařízením srovnatelného výkonu. Zdrojem elektrického proudu je elektrocentrála 230/400 V
o výkonu nejméně 6 kW a s krytím nejméně IP 44, do účelové nástavby CAS je umístěna na výsuvném úchytném prvku v levé přední části účelové nástavby, a to co nejníže.

28. Oranžová blikající světla na zádní části účelové nástavby jsou soustředěna do jednoho celku vybaveného nejméně čtyřmi světelnými zdroji, jejich ovládání je umístěno v prostoru obsluhy požárního čerpadla a optická signalizace jejich zapnutí je umístěna v zorném poli řidiče.

Požární příslušenství

29. Prostorová a hmotnostní rezerva je situována v přední pravé části účelové nástavby, kde je uložena základní sestava hydraulického vyprošťovacího zařízení podle ČSN EN 13204, soupravu tvoří

q motorová pohonná jednotka pro současnou činnost dvou vyprošťovacích nástrojů,

q ruční pohonná jednotka,

q dva navijáky s jedním párem hadic o délce nejméně 20 m,

q střihací nástroj s minimálním rozevřením 100 mm a se schopností stříhat
nejméně podle kategorie G ČSN EN 13204 čl. 5.2.3.6 tabulka 3,

q střihací nástroj na pedály,

q rozpínací nástroj s čelistmi s minimální rozpínací vzdáleností 500 mm
podle ČSN EN 13204 čl. 5.2.2.1 tabulka 1 a rozpínací silou nejméně 30 kN
podle ČSN EN 13204 čl. 5.2.2.2,

q přímočarý rozpínací nástroj (stojka) o délce v základním stavu cca 450 mm,

q přímočarý rozpínací nástroj (stojka) o délce v základním stavu cca 600 mm,

q řetězové úvazky,

q zachycovač airbagů.

30. Požární příslušenství CAS vykazuje následující parametry

q motorová kotoučová (rozbrušovací) pila pro profesionální použití, s kotoučem o průměru nejméně 250 mm,

q motorová řetězová pila pro profesionální použití, s výkonem nejméně 2,7 kW
a délkou řetězové lišty nejméně 400 mm,

q plynotěsný protichemický oděv je typu 1a podle ČSN EN 943–1,

q proudnice 52 je s uzávěrem,

q přenosný žebřík pro hasiče je záchranný a zásahový, určený pro tři osoby s dostupnou výškou nejméně 8 m,

q přetlakový ventilátor má jmenovitý výkon nejméně 12.000 m3.h-1.

31. Nejméně čtyři izolované požární hadice 52×20 m jsou po dvou uloženy v přenosných kazetách.

32. Požární příslušenství podle vyhl. č. 35/2007 Sb. je rozšířeno o následující položky:

q požární světlomet 230 V, 500 W 2 ks,

q stativ pod požární světlomet 2 ks.

33. Rozměrné požární příslušenství je uloženo ve schránce s víkem, vyrobené z lehkého kovu umístěné na účelové nástavbě.

Další technické podmínky:

Mimo to, že motor splňuje emisní normu EURO IV nebo EURO V, byl pro pět CAS určených pro běžný provoz daný výkon motoru nejméně 185 kW,pro devět CAS určených pro provoz v hornatých podmínkách pak výkon motoru nejméně 220 kW, tolik o motorizaci nových vozidel.
_____________­________________________­________________________­______________

Klatovská firma FIREFIGHTING TECHNOLOGY INT. s.r.o., která vyhrála veřejnou zakázku, je tedy dodavatelem nových cisteren Iveco/MAGIRUS pro HZS ČR nám zaslala přesnou specifikaci toho, jak budou vozy vypadat a to včetně TTD podvozků i nástavby. Cisterny budou postaveny na dvou podvozcích, lišících se výkonem motoru, oba však mají hnané všechny nápravy, tedy 4×4. Požární nástavba bude systému AluFire. Je konstruována nejmodernějšími technologiemi dle požadavků a nároků protipožární ochrany.
 

Cisternové automobilové stříkačky IVECO MAGIRUS pro HZS ČR 

V letošním roce se vrací cisterny firmy IVECO MAGIRUS po delší odmlce opět mezi české hasiče, a to hned do všech regionů naší republiky. Tato značka je u nás známa zejména jako významný výrobce výškové techniky.

Dodavatelem 14 ks těchto vozidel je klatovská firma FIREFIGHTING TECHNOLOGY INT. s.r.o., která je oficiálním dovozcem požárních vozidel renomované německé firmy IVECO MAGIRUS BRANDSCHUTZTECHNIK GMBH do České Republiky. Hasiči se tak mohou těšit na nové vozy CAS 20–30–2 v technickém provedení na moderních podvozcích IVECO MAGIRUS FF 4×4 – hmotnostní třídy „S". 6 ks CAS bude na podvozku FF 140E25 W s výkonem motoru 250 KS a s šestistupňovou převodovkou a dalších 9 ks bude na podvozku FF 140E30 W s výkonem motoru 300 KS a s devítistupňovou převodovkou určených do náročnějšího terénu. Provedení nástaveb bude na obou podvozcích totožné.

Jméno MAGIRUS je již déle než 140 let synonymem pro nejmodernější hasičské technologie. Ve spojení se značkou IVECO – renomovaným výrobcem hasičských podvozků je firma IVECO MAGIRUS BRANDSCHUTZTECHNIK GMBH schopna produkovat veškeré kategorie hasičských vozidel dle specifických požadavků zákazníka za použití nejmodernějších technologií. Hlavní heslo firmy IMBT zní „ Vše z jedné ruky – vše pod jednou střechou" což neznamená nic jiného než to, že většina komponentů (podvozky, nástavby, hasební technika…) je vyvíjena a vyráběna jedním koncernem , čímž se nemůže pochlubit žádný jiný výrobce na světě a z čehož plynou nesporné výhody pro konečného zákazníka.

_____________­________________________­________________________­______________

Popis podvozku

IVECO FF 140 E 25 W

Motor

Typ F4AE3681D*P (TCA) Euro4

EDC (Electronic Diesel Control) vodou chlazený 6-ti válcový 4-taktní dieslový motor s přímým vstřikováním, 4 ventily na válec

Technická data:

Vrtání x zdvih: 102 mm x 120 mm

Zdvihový objem: 5.880 cm3

Výkon: 185 kW (251 KS) při 2.700 min-1

Max. kroutící moment: 850 Nm při 1.250 –2.100 min-1

Zelené pole: 1.400 – 2.400 min-1

Úsporný rozsah: 1.400 – 2.000 min-1

Vstřikování paliva:

Elektronické vysokotlaké přímé vstřikování

„Common-Rail“ (HPCR)

Vyhřívaný palivový filtr:

Automatický předehřev sacího vzduchu

Chlazení:

Vodní chlazení s viskózním ventilátorem

Mazání:

Tlakové oběhové mazání zubovým čerpadlem
 

Další výbava:

Jednoválcový vzduchový kompresor: 225 ccm

Alternátor: 90 A 28 V (2.520 W)

Hodnoty hluku dle 70/157/EG včetně všech změn 1999/101/EG

Hodnoty splodin dle 2005/55EG

SCR Katalysator (Selective catalytic reduction) s elektronicky řízeným a vyhřívaným vstřikováním AdBlue Euro 4

Převodovka:

Typ Eaton FSO 5206 B, plně-synchronizovaná 6-ti stupňová převodovka Overdrive s H-řazením.

Hliníková skříň s integrovanou spojkou.

Převody:

1.stupeň = 1:6,08

2.stupeň = 1:3,53

3.stupeň = 1:2,09

4.stupeň = 1:1,35

5.stupeň = 1:1,0

6.stupeň = 1:0,79

Zpátečka = 1:5,43

Max. rychlost 96 km/h, Omezovač rychlosti

Hmotnost (Rozvor 3.915 mm):

Hmotnost prázdného vozidla: Kabina, řidič, povinná výbava, rezevní kolo: 6060 kg

Přední náprava: 4.050 kg

Zadní náprava: 2.010 kg

Celková přípustná hmotnost: 14.500 kg

Povolené zatížení přední nápravy: 5.500 kg

Povolené zatížení zadní nápravy: 9.500 kg

 

IVECO FF 140 E 30 W

Motor

Typ F4AE3681D*P (TCA) Euro4

EDC (Electronic Diesel Control) vodou chlazený 6-ti válcový 4-taktní dieslový motor s přímým vstřikováním, 4 ventily na válec

Technická data:

Vrtání x zdvih: 102 mm x 120 mm

Zdvihový objem: 5.880 cm3

Výkon: 220 kW (299 KS) při 2.500 min-1

Max. kroutící moment: 1.050 Nm při 1.250 –1.850 min-1

Zelené pole: 1.400 – 2.400 min-1

Úsporný rozsah: 1.400 – 2.000 min-1

Vstřikování paliva:

Elektronické vysokotlaké přímé vstřikování

„Common-Rail“ (HPCR)

Vyhřívaný palivový filtr:

Automatický předehřev sacího vzduchu

Chlazení:

Vodní chlazení s viskózním ventilátorem

Mazání:

Tlakové oběhové mazání zubovým čerpadlem

Další výbava:

Jednoválcový vzduchový kompresor: 360 ccm

Alternátor: 90 A 28 V (2.520 W)

Hodnoty hluku dle 70/157/EG včetně všech změn 1999/101/EG

Hodnoty splodin dle 2005/55EG

SCR Katalysator (Selective catalytic reduction) s elektronicky řízeným a vyhřívaným vstřikováním AdBlue Euro 4

Převodovka:

Typ Eaton FS 8309 A, plně-synchronizovaná 9-ti stupňová převodovka s H-řazením.

Hliníková skříň s integrovanou spojkou.

Převody:

1.stupeň = 1:12,57

2.stupeň = 1:8,76

3.stupeň = 1:6,52

4.stupeň = 1:4,74

5.stupeň = 1:3,53

6.stupeň = 1:2,48

7.stupeň = 1:1,85

8.stupeň = 1:1,34

9.stupeň = 1:1,0

Zpátečka= 1:13,14

Max. rychlost 96 km/h, Omezovač rychlosti

Hmotnost:


Hmotnost prázdného vozidla: Kabina, řidič, povinná výbava, rezevní kolo: 6160 kg
Přední náprava: 4.090 kg
Zadní náprava: 2.070 kg
Celková přípustná hmotnost: 14.500 kg
Povolené zatížení přední nápravy: 5.500 kg
Povolené zatížení zadní nápravy: 9.500 kg
 

Spojka:

Hydraulicky ovládaná spojka integrovaná ve skříni převodovky (průměr 400 mm)

Bezasbeztová lamela.

Rozvodovka

Převod:Silnice/Te­rén i =1:0,95/1,62

Přední náprava:

Hnaná náprava s kuželovým diferenciálem s uzávěrkou

Zadní náprava:

Hnaná náprava s kuželovým diferenciálem s uzávěrkou 

Ráfky a pneumatiky:

Vpředu jednomontáž, vzadu jednomontáž 10 R 22,5

Rám:

Žebřinový rám z jednodílných nosníků tvaru-C s paralelním hlavním rámovým dílem

Přední příčník přišroubován k rámu, střední příčník přinýtován, zadní příčník přišroubován.

Odpružení:

Parabolická listová péra na obou nápravách, vzadu kyvné zavěšení s přídavnými pružinami 

Stabilizátory:

Torzní stabilizátory na obou nápravách.

Tlumiče pérování:

Dva dvojčinné hydraulické teleskopické tlumiče na obou nápravách.

Brzdová soustava:

Bubnové brzdy na obou nápravách s bezasbeztovým obložením.

Provozní brzda:

Elektronické 3-kanálové ABS.

Ovládání pomocí dvouokruhového brzdového ventilu.

Pneumatický přenos brzdné síly k jednotlivým brzdovým válcům.

Vysoušeč vzduchu.

Rozměry:

Buben-průměr: PN 381 mm / ZN 381 mm

Šířka obložení: PN 178 mm / ZN 178 mm

Brzdná plocha: PN 2.800 cm2 / ZN 2.800 cm²

Ruční brzda:

Na zadní nápravě, přes pružinový brzdový válec
 

Odlehčovací brzda:

Dvoustupňová odlehčovací motorová brzda ovládaná tlakovým vzduchem.

Pákový přepínač v kabině

a) Motorová brzda ovládaná pomocí brzdového pedálu

b) Motorová brzda ovládaná samostatným pedálem na podlaze

Řízení:

Hydraulické řídící ústrojí s děleným a přestavitelným sloupkem, zámek volantu.

Průměr volantu 465 mm.

Palivová nádrž:

Plechovál, 120 l

Elektrická soustava:

Easy-MUX- Iveco Multiplex řídící systém s CAN-Bus technologií

Jmenovité napětí: 24 V

Alternátor: 28 V, 90 A (2.520 W)

Startér: 24 V, 4,0 kW (5,4 PS)

Měnič napětí v kabině: 12 V, 10, 5 A

2 baterie: 12 V, 143 Ah

Halogenové světlomety H7 pro dálková a tlumená světla integrovaná do nárazníku. Couvací světlo. Mlhová světla. Obrysová světla vpředu/vzadu.
 

Kabina:

Celokovové provedení z pozinkovaného plechu, protikorozní úprava

Zakonzervované dutiny a ochranný nástřik spodku.

Hydraulicky sklopná 32° s bezpečnostním zajištěním.

Venkovní startér motoru pro nastartování při zvednuté kabině. Odpružené zadní uložení.

2 velká elektricky ovládaná zpětná zrcátka pro šířku nástavby 2600 mm, na straně spolujezdce zrcátko pro odstup od předního nárazníku.

Sání vzduchu na zadní straně kabiny s postranním sacím otvorem

Protiskluzové nástupní schůdky a madla pro bezpečný nástup. 

Kabina – další vybavení:

Horní konzole pro vestavbu radiostanic, mikrofonu apod.

Odkládací úložný box (uzamykatelný) mezi sedačkami řidiče a spolujezdce.

Řadící páka integrovaná do palubní desky.

Prostor pro osádku:

Viz. Technický popis nástavby.

Přístrojová deska:

Tachometr, otáčkoměr, černobílý informační display s kontrolkami motoru, brzdové soustavy, osvětlení, elektroniky,

počítadlo motohodin, tempomat, stav PHM a AdBlue. 

Sedadlo řidiče:

Výškově nastavitelné, podélně nastavitelné a sklopné.Bezpeč­nostní pás a opěrka hlavy. 

Sedadlo spolujezdce:

Výškově nastavitelné, podélně nastavitelné a sklopné.Bezpeč­nostní pás a opěrka hlavy. 

Topení:

Teplovodní topení s termostatickou regulací teploty se čtyřmi stupni foukání a s možností uzavření okruhu vzduchu.

Přídavné naftové topení Webasto, nezávislé na chodu motoru.

Lakování:

Rám: černošedá RAL 7021

Disky kol: stříbrná IC 118

Kabina: červená RAL 3000

Nárazník, blatníky, nástupní schůdky: bílá RAL 9003

Příslušenství:

Výstražný trojúhelník, varovná výstražná blikací světla, lékárnička,

zvedák, 2 zakládací klíny, nářadí, návod k obsluze.

Popis nástavby IVECO MAGIRUS CAS 20–30–2

Kabina pro řidiče a osádku

-Kabina jednoprostorová nedělená, pro družstvo 1+5 v hasičském provedení, uspořádání míst 1+1 vpředu, 4 místa v zadní části kabiny, všechna sedadla umístěna ve směru jízdy.

-Čtyřdvéřová celokovová konstrukce.

-Zesílené hydraulické sklápění kabiny vpřed.

-Hliníková skřín pro uložení požárního příslušenství.

-Zadní řada sedadel s držáky pro dýchací přístroje integrovanými v opěradlech sedadel.

-V držácích jsou upevněny 4 dýchací přístroje Dräger PA 90 Basic a 3 náhradní tlakové kompositové láhve.

-Pro zbývající dva dýchací přístroje shodného typu jsou v kabině dva úchyty.

-Bezpečnostní pásy.

-Podlaha kabiny a nástupní schůdky v provedení z hlinkového rýhovaného plechu.

Kabina osádky je vybavena komunikačními zařízeními s příslušenstvím a upevňovacími prvky, které pro montáž poskytne zadavatel.

Jsou to:

q vozidlová analogová radiostanice,

q vozidlový digitální terminál,

q anténní filtr,

q zařízení pro konverzi signálu (převodník) a

q vozidlové antény.

-Čtyři dobíjecí úchyty pro ruční svítilny a přípojné body pro dodatečnou montáž šesti dobíjecích úchytů pro ruční radiostanice. Dobíjecí úchyty pro radiostanice nejsou předmětem dodávky.

-Nezávislé naftové topení Webasto.

-Zásuvka pro dobíjení akumulátorových baterií s příslušným protikusem v prostoru nástupu řidiče.

-Přípojka pro napojení zdroje tlakového vzduchu s příslušným protikusem v prostoru nástupu řidiče.

-Držák pro uložení 6-ti láhví PET 1,5 l.

-Přihrádka pro uložení dokumentace formátu A4 mezi řidičem a velitelem

-Osvětlení pro čtení dokumentace

-Elektricky ovládaná a vyhřívaná zpětná zrcátka

-Zrcátko pro polohu předního nárazníku

-Počítadlo motohodin

-Mlhová světla

AluFire Systém

Iveco Magirus AluFire karoserie nástavby je konstruována nejmodernějšími technologiemi dle požadavků a nároků protipožární ochrany. Toto konstrukční provedení zaručuje dlouhou životnost díky použití nerezavějících materiálů a zároveň extrémní lehkost celé nástavby. Variabilně přestavitelné police v nářaďových skříních umožňují individuální uložení požárně-technického příslušenství.

Výhodou hliníkové nástavby AluFire je její bezúdržbovost, dlouhá životnost, flexibilita v uspořádání vnitřních vestaveb prostřednictvím šroubovaných konstrukčních prvků, jednoduchá oprava při případném poškození, přehlednost nářaďových skříní a vysoká pevnost v krutu. 

Nástavba Magirus CAS 20–30–2

Nářaďová nástavba, vodní nádrž jakož i všechny části požárně technické vestavby jsou upevněny na společném základním rámu elasticky upevněném k podvozku. Kostra nástavby je vyrobena ze speciálních hliníkových profilů s vysokou stabilitou a

pevností spojených šroubovanými spojkami. Nástavba je rozdělena na tři nářaďové skříně po každé straně, které jsou uzavíratelné hliníkovými roletkami s možností uzamykání shodným klíčem. Zadní skříň čerpadla je uzavřena výklopnými dveřmi (s vyklápěním nahoru). Pochůzné plochy nástavby jsou vyvedeny v protiskluzové úpravě. Na střeše nástavby je umístěna hliníková skříň s držáky na rozměrné vybavení, držák 4-dílného nastavovacího žebříku z lehkého kovu. Na pravé straně zadní části nástavby je umístěn nástupní žebřík pro výstup na střechu. Po obou stranách jsou umístěny stupačky pro usnadnění přístupu k požárnímu příslušenství. V pravé přední části nástavby se nachází prostor pro uložení hydraulického vyprošťovacího zařízení. Nástavba je vybavena úchyty pro uložení požárně technického příslušenství dle vyhlášky MV č.35/2007 Sb. O technických podmínkách požární techniky a zadávací dokumentace. 

Kombinované odstředivé požární čerpadlo MAGIRUS (nízko/vysoko­tlak) 

Dvoustupňové odstředivé vodní čerpadlo Magirus MPH 230 (kombinace normální tlak a vysokotlak) poháněné vedlejším pohonem od motoru vozidla. Čerpadlo je vyrobeno z lehkého kovu s legováním s odolností proti mořské vodě. Dvě vyměnitelná hliníková těsnění (v okruhu normálního tlaku), protiplocha hnacích kol je vyrobena z nerezové oceli. Hnací kolo pro vysokotlak je vyrobeno z bronzu. Pěnotvorný proces je zajištěn pomocí pěnového manuálního přiměšovače PV 100.

Sací hrdlo je vyvedeno dozadu, 4 tlakové vývody s půlspojkami B-75mm.

Výkon čerpadla: 2000 l/min. při 10 barech, 400 l/min. při 40 barech.

Pro odvzdušnění čerpadla je použit plněautomatický odvzdušňovací systém MAGIRUS Primatic. Vypínání a zapínání je řízeno v závislosti na tlaku čerpadla, tozn. bez elektrických nebo jiných mechanických pomocných zařízení.

Tento systém se skládá ze dvou nezávisle na sobě pracujících membránových vývěv, které pracují pouze během procesu odvzdušnění, ale během procesu čerpání vody jsou nečinné.

Tento systém umožňuje sání z hloubky až 8,5m. 

Přiměšovač

PV 100, 1–6% pro průtočné množství 100 – 3000 l/min., přiměšované množství 0–6%, s ruční skokovou regulací vždy na celé procento, pro proteinová a syntetická pěnidla.

Ovládací stanoviště čerpadla

Hadicové přípojky, kontrolní a ovládací prvky jsou seskupeny do přehledného ovládacího stanoviště umístěného na zádi vozidla – zapínání a vypínání pohonu čerpadla je možné rovněž z tohoto prostoru.

Sací hrdlo A-110 (závit) pro sání z vodní nádrže s kulovým uzávěrem pro přepínání mezi sáním z nádrže a sáním z jiného vodního zdroje.

Ukazatel obsahu nádrže a plnící hrdlo nádrže hasiva.

Všechna sací a výtlačná potrubí, kohouty a armatury jsou barevně odlišeny (sání/výtlak).

Osvětlení pracovního prostoru.

Nádrž na hasivo

Vodní nádrž je vyrobena z polyesteru zesíleného skelnými vlákny a je vybavena 2 plnícími hrdly s půlspojkami B a uzávěry.

Odvzdušnění a přepad s tzv. brzdou proudové vody, ukazatel obsahu nádrže, průlezný otvor, vlnolamy, výpustný kohout. Nádrž na pěnidlo je vyrobena z polyesteru zesíleného skelnými vlákny a je vybavena plnícím otvorem s ochrannou obrubou pro rychlé plnění.

Objem vodní nádrže 3000 l.

Objem nádrže na pěnidlo 200 l.

Rychlozásahové zařízení

a) Naviják se 60 m tvarově pevné tlakové hadice DN 25 s pistolovou proudnicí. Naviják je napojen na vysokotlaký okruh čerpadla a je vybaven elektrickým zpětným navíjením a záložním ručním navíjením.

b) Hadice C52 spojená s výtlačným hrdlem požárního čerpadla a proudnicí pro hašení vodou i pěnou.

Od čerpadla je vyvedeno do nářaďové skříně potrubí s uzávěrem, ukončenéné C-spojkou ,kde je napojena požární hadice.

Uložení: Pravá zadní skříň účelové nástavby.

Signalizační a výstražné zařízení

– majáková rampa s modrými zábleskovými světly na střeše vozidla.

– 2 modrá záblesková světla v přední masce vozidla se samostatným vypínačem.

– 2 modré majáky na zádi vozidla.

– Výstražné zařízení umožňující reprodukci mluveného slova (s ručním mikrofonem a venkovním reproduktorem).

– Oranžová světelná výstražná signalizace (4 světla) na zádi účelové nástavby s ovládáním z prostoru pro obsluhu požárního čerpadla a s kontrolkou v kabině.

Další vybavení:

– Osvětlení pracovního prostoru kolem nástavby, 2 zářivková světla po každé straně a na zádi vozidla.

– Počítadlo motohodin pro vedlejší pohon čerpadla.

– Tažné zařízení vpředu, 2 tažná oka vzadu

– Osvětlovací teleskopický stožár FIRECO se dvěma širokoúhlými světlomety 1000 W, pneumaticky vysouvatelný, výška 5,6m, kompletně eloxovaný, elektrické natáčení a naklápění světlometů, dálkové ovládání se spirálovým kabelem.

– Elektrický lanový naviják WARN (54kN) na čelní straně vozidla.

– Tažné zařízení s průměrem čepu 40 mm pro bržděný přívěs o hmotnosti 3.500 kg.

– Teleskopický úchyt pro uložení elektrocentrály v pravé přední části nástavby a v něm uložená třífázová elektrocentrála ENDRESS ESE 604 DHG Duplex o výkonu min. 6,5 kW a s krytím IP 54.

– Pro uložení jednotlivých položek požárního příslušenství je účelová nástavba CAS vybavena odpovídajícími úchyty.

– dále je CAS vybavena hydraulickým vyprošťovacím zařízením LUKAS a HOLMATRO (dle požadavků zástupců jednotlivých krajů), přetlakovým ventilátorem RAMFAN nebo dýchacími přístroji Dräger PA 90 Basic s kompositovými lahvemi.

Rozměry

Celková délka: 7400 mm

Celková šířka: 2500 mm

Celková výška: 3300 mm

Rozvor kol: 3915 mm

Barevná úprava

Kabina a nástavba: červená RAL 3000

Přední nárazník, blatníky, nástupní schůdky bílá RAL 9003

Rám podvozku: černošedá RAL 7021

Rolety nářaďových skříní: eloxovaný hliník

Disky kol: stříbrná IC 118

Cisterny Iveco/Magirus dle motorizace resp. požadavků krajů:
<o:p> </o:p>

HZS Pardubického kraje – 185 kW

<o:p></o:p>HZS Moravskoslezského kraje - 185 kW<o:p>
</o:p>

HZS Středočeského kraje – 185 kW<o:p>
</o:p>

HZS Olomouckého kraje – 185 kW<o:p>
</o:p>

HZS hl.m. Prahy – 185 kW<o:p>
 </o:p>

HZS Jihočeského kraje – 220 kW<o:p>
</o:p>

HZS kraje Vysočina - 220 kW<o:p></­o:p>

<o:p></o:p>HZS Jihomoravského kraje - 220 kW<o:p></­o:p>

<o:p></o:p>HZS Královéhradeckého kraje – 220 kW<o:p></o:p>

<o:p></o:p>HZS Ústeckého kraje – 220 kW
<o:p></o:p>
HZS Zlínského kraje – 220 kW<o:p>
</o:p>

HZS Karlovarského kraje – 220 kW<o:p>
</o:p>

HZS Libereckého kraje - 220 kW<o:p>
</o:p>

HZS Plzeňského kraje – 220 kW


Tolik tedy vyčerpávající informace o nových CAS 20–30–2 IVECO/MAGIRUS. Závěrem zbývá dodat snad jen to, že osobně jsem přesvědčen o kvalitě nových CAS na podvozku IVECO s nástavbou MAGIRUS, která je jednou z nejkvalitnějších v Evropě. Proti volbě podvozku bude jistě někdo namítat, že jsou kvalinější atd., ale musím bohužel konstatovat, že český hasič nebude spokojen nikdy a s ničím. Výkon motoru Iveco sice není z kategorie formule, ale takový je prostě výběr GŘ HZS ČR.

-wap-

Sdílet
Přiložené soubory
Prospekt CAS 20-30-2 IVECO/MAGIRUS zobrazit online PDF 1 MB