Středa 29. května 2024, od 07:00 bude sloužit směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Chemickotechnická služba HZS Praha, 2. díl

Navštívili jsme pracoviště protiplynu pražských hasičů, které se nachází na stanici č. 2 „Petřiny“ na Heyrovského náměstí v Praze 6. Na této stanici se nachází jak výjezdová technika, tak kompletní zázemí chemickotechnické služby HZS hl. m. Prahy.

2. díl: Dýchací technika, zázemí CHTS.

Vzduchové dýchací přístroje:

HZS hl. m. Prahy používá přetlakové vzduchové dýchací přístroje americké firmy SCOTT v provedení Air-Pak 4.5. Označení 4.5 znamená 4.500 psi (pound per square inch), což je plnící tlak lahve v anglo-amerických jednotkách a odpovídá našim 31 MPa (310 bar). Tlakové lahve jsou kompozitní od firmy EFFIC, jejich vodní objem je 6,8 litrů. Po naplnění pojmou přes 2000 litrů vzduchu, což postačuje na 30 až 40 minut podle spotřeby vzduchu hasičem.
Z lahve je stlačený vzduch veden do redukčního ventilu a dále do plicní automatiky na celoobličejové masce. Na redukční ventil je možné připojit ještě druhou, tzv. vyváděcí masku pro evakuovanou osobu. Každý hasič má přidělenu vlastní masku. Hasičské masky mají „kandaháry“ pro připojení na přilby CGF Gallet F1. Vyváděcí masky jsou opatřeny náhlavní síťkou a jsou po dvou nazbrojeny na každé základní CAS pro požární družstvo. Na snížení tlaku v lahvi pod určitou mez upozorní zasahujícího hasiče zařízení VibrAlert. Při nádechu dochází k mírné vibraci plicní automatiky a hasič je tak mechanicky a zvukově upozorňován, že mu dochází vzduch.

Kyslíkové dýchací přístroje:

Ve výzbroji požárních automobilů HZS hl. m. Prahy najdeme samozřejmě kyslíkové křísící přístroje Saturn-Oxy. CHTS má dále k dispozici kyslíkové dýchací přístroje s uzavřeným okruhem, určené pro dlouhodobé zásahy v nedýchatelném prostředí – například v podzemí.

Kyslíkové dýchací přístroje Dräger BG 174
Celý systém kyslíkového dýchacího přístroje BG 174 s uzavřeným okruhem je umístěn v charakteristickém plechovém boxu nošeném na zádech hasiče. Uzavřený okruh se při aktivaci přístroje plní kyslíkem (tzv. proplach) z dvoulitrové lahve plněné na tlak 200 bar. Hasič se nadechuje vrapovou gumovou hadicí z dýchacího vaku. Vydechuje druhou hadicí zpět do přístroje do pohlcovače oxidu uhličitého. Nevýhodou je teplo, které se vytváří při chemické reakci v pohlcovači. Vydechovaná směs zbavená CO2 se z pohlcovače vrací do dýchacího vaku. Při poklesu objemu kyslíku v okruhu se další kyslík doplní automaticky z lahve. Masky pro tyto přístroje nemají ventil pro výdech do okolní atmosféry, mají nezaměnitelné šroubení pro připojení dýchacích hadic a jejich panoramatický zorník je opatřen zvenku ovládanou stěrkou pro odstranění zarosení. Doba nasazení BG 174 může dosáhnou až 4 hodiny.

Ve výzbroji CHTS najdeme také novinku v dýchací technice s uzavřeným okruhem – dýchací přístroje AIR-ELITE od firmy MSA-AUER. Tyto přístroje nemají žádnou tlakovou lahev, ale výroba a regenerace kyslíku probíhá chemickou cestou. Celý systém je umístěn v černém plastovém boxu na zádech hasiče. Připojením dýchacích hadic na masku se automaticky aktivuje vyvíjení kyslíku ve dvou paralelních vyvíječích. Kyslík vstupuje do dýchacího vaku, odkud je nadechován hasičem. Vydechnuté vzdušiny se výdechovou hadicí vracejí do vyvíječů, kde CO2 a vodní pára chemicky reagují za vzniku dalšího kyslíku a také za vzniku tepla. Doba nasazení se pohybuje okolo dvou hodin. Po každém použití přístroje je třeba vyměnit vyvíječe kyslíku.

Technické zázemí CHTS:

Plnění tlakových lahví vzduchových dýchacích přístrojů zajišťuje pětistupňový kompresor značky Sulzer. Nasávaný vzduch prochází filtrem. První stupeň kompresoru má dva písty, další stupně každý po jednom pístu. Po každém stupni stlačení prochází vzduch chladičem. Po opuštění kompresoru prochází stlačený vzduch dalšími dvěma filtry. Kompresor se zapíná při poklesu tlaku v rozvodech na 270 barů a vypíná při dosažení 320 barů. Z rozvodného systému se odebírá vzduch pro plnění lahví se jmenovitým tlakem 300 barů, ale také vzduch pro plnění lahví se jmenovitým tlakem 200 barů pro dýchací přístroje Saturn, které převládají ve výzbroji jednotek sboru dobrovolných hasičů.

Plnění kyslíkových lahví pro Saturn-Oxy nebo Dräger BG 174 se provádí ve zvláštní místnosti pomocí kyslíkového kompresoru Dräger. Zařízení odebírá kyslík z velké tlakové láhve a tlakuje ho na 150 barů do lahví pro křísící přístroje a 200 barů do lahví kyslíkových dýchacích přístrojů.

Předepsané kontroly vzduchových dýchacích přístrojů se provádějí pomocí kontrolního zařízení od firmy K&V. Dýchací přístroj se připojí k externímu zdroji stlačeného vzduchu a zařízení testuje redukční ventil a plicní automatiku. Ovládání zařízení a vyhodnocení kontroly se provádí přes počítač pomocí speciálního software firmy K&V.

Pomocí stlačeného vzduchu se testuje také celistvost a plynotěsnost protichemických přetlakových ochranných oděvů. Oděv se nafoukne vzduchem a následně se nesmí projevit úbytek vzduchu z oděvu.

Na pracovišti CHTS na stanici č. 2 dále najdeme sklady vzduchových a kyslíkových dýchacích přístrojů, naplněných vzduchových lahví, kyslíkových křísících přístrojů a vyváděcích masek. Technika pro dekontaminaci je soustředěna na stanici č. 5 „Strašnice“. Jedná se o dekontaminační automobil APZ 94 – Tatra 815, přívěs se soupravou pro dekontaminaci osob a kontejner se soupravou pro dekontaminaci automobilů. Tuto techniku Vám představíme v dalších článcích.

Ing. Michal Brunner

Autor děkuje vedoucí chemickotechnické služby HZS hl. m. Prahy pplk. Bc. Janě Vítové, směnovému chemikovi směny B kpt. Bc. Zdeňku Trávníčkovi a jeho kolegům za podporu a spolupráci při vzniku tohoto článku.
Sdílet