Sobota 18. září 2021, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Pozor na hřbitovní svíčky!

V neděli 20. července 2008 ve 13:14 hodin byl na operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje Územního odboru Jablonec nad Nisou nahlášen požár bytu v ulici Stavbařů v Železném Brodu.

V neděli 20. července 2008 ve 13:14 hodin byl na operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje Územního odboru Jablonec nad Nisou nahlášen požár bytu v ulici Stavbařů v Železném Brodu.

Po příjezdu jednotky požární ochrany na místo požáru bylo zjištěno, že hoří v kuchyni přízemního bytu, kde jeho uživatelka ponechala na dřevěném stolku bez dozoru zapálenou hřbitovní svíčku. Poté, co se z bytu vzdálila, došlo od dohořívající svíčky ke vznícení dřevěného stolku, od kterého se dále vznítil palubkový obklad stěn a dřevěný podhled trámového stropu. Vlivem proudění horkých plynů došlo k tepelné degradaci dalších předmětů v kuchyni a k roztečení polystyrénových kazet na stropu kuchyně. Škoda způsobená požárem na zařízení bytu a stavebních konstrukcích byla odhadnuta na 20.000 Kč. Díky včasnému zpozorování nedošlo k vyšším škodám na majetku.

Celý případ popisuji z jednoho závažného důvodu. Inkriminovaná hřbitovní svíčka, která zapříčinila požár se prodává v běžné obchodní síti v balení po 10 ks cca za 18 Kč. Přestože je na balení písemné upozornění, že „svíčky jsou určeny pouze pro venkovní použití a mohou se zapalovat na nehořlavé podložce“, neodpustím si jednu hasičskou poznámku. Kalíšek svíček je vyroben z termoplastu – polypropylenu (na spodní straně označen PP a číslem 5 v recyklačním trojúhelníku), což není z hlediska požárně technických charakteristik nejvhodnější materiál. Teplota vznícení polypropylenu se pohybuje mezi 370 – 400°C. Teplota svíčky může dosáhnout až 850°C. Při dohořívání svíčky dochází k silnému tepelnému namáhání dna kalíšku, který se pak zákonitě vzněcuje. Vhodnějším materiálem byly dříve vyráběné kalíšky z termosetů (např. bakelit), které měly teplotu vznícení o 100–150°C vyšší než polypropylenové. Teplotní rozdíl vznícení mezi termoplasty a termosety zásadně ovlivňuje chování kalíšku svíčky při jejím dohořívání. Dohořívající svíčka s kalíškem z termoplastu může zapříčinit vznik požáru, nebo v lepším případě jen nepříjemně znečistit svůj podklad, na kterém v případě jeho nehořlavosti pouze dohoří a zanechá nepříjemný a těžce odstranitelný zbytek.

Výše uvedené skutečnosti jsem si ověřil pokusem, kdy jsem nechal vyhořet svíčky s polypropylenovým kalíškem na dřevěném a na papírovém podkladu. V obou případech došlo cca po 4 hodinách při dohořívání svíčky k jevu, kdy se spodní kovový kroužek zajišťující knot vlivem tepla „propadl“ skrze dno kalíšku a následně ho zapálil. Pak již bylo otázkou několika vteřin, kdy došlo ke vznícení papírové podložky. U dřevěné podložky kalíšek po vyhoření vosku hořel dalších 11 minut a „prohořel“ dřevo do hloubky 3 mm. Plamen od hořícího kalíšku byl na rozdíl od plamene svíčky výrazně vyšší a dosahoval výšky cca 20 cm.

Z uvedeného vyplývá, že popisované hřbitovní svíčky s kalíšky z polypropylenu nelze v žádném případě umisťovat na hořlavé podložky. I v případě použití ve venkovním prostoru a na nehořlavé podložce, jak uvádí dodavatel, může být uživatel svíčky nemile překvapen jejím koncovým efektem.


-wap-

Text a foto : mjr. Bc. Jan Ondráček , vedoucí oddělení prevence

HZS Libereckého kraje, ÚO Jablonec nad Nisou

Sdílet