Sobota 18. září 2021, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Spalinová cesta

Komíny pro krby, kotle a kamna na tuhá paliva. Jednoduchý návod jak omezit riziko požáru nebo otravy spalinami.

Komíny pro krby, kotle a kamna na tuhá paliva. Jednoduchý návod jak omezit riziko požáru nebo otravy spalinami.

Ilustrační foto

<o:p></o:p>
S rostoucími cenami monopolně dodávaných energií se mnoho domácností vrací k vytápění tuhými palivy. Je to logické neboť náklady na výrobu tepla jsou oproti plynu nebo elektřině podstatně nižší. Pro toho kdo má přístup ke dřevu a je schopen si otop připravit sám je jasnou volbou kotel na dřevo případně krb s vložkou, často s výměníkem. Rozšiřují se další alternativy – dřevobrikety – pelety. Ti konzervativnější stále topí uhlím. Mnohdy se instalují různé druhy kamen pouze pro občasné přitopení s tím, že spotřebič plní i estetickou funkci v interiéru – prostě je to pěkné a ještě to hřeje. <o:p></o:p>

Každý takový spotřebič však již ze své podstaty znamená dvě závažná rizika. Jednak vyrábí teplo a hrozí tedy požár, dále potom hrozí otrava spalinami, které obsahují oxid uhličitý a oxid uhelnatý a jsou tedy jedovaté. Kritickým místem celého systému je vedle vlastního komína zejména kouřovod. Nejzásadnější a nedůležitější je, aby spotřebič byl připojen správným způsobem a ke komínu, který zajistí bezpečný odvod a rozptyl spalin. Tak hovoří předpisy a není na tom nic nepochopitelného,“ uvádí mjr. Ing. <st1:personname w:st=„on“>Jan Novotný</st1:per­sonname>, vrchní komisař HZS Pardubického kraje. <o:p></o:p>

V praxi to znamená, že připojit spotřebič lze pouze k vyhovujícímu komínu, tedy takovému, o kterém ´víme, že je vyhovující´. A jsme u jádra věci. Jediným relevantním dokladem o vyhovujícím stavu komína je zpráva o revizi spalinové cesty. Ta musí být vyhotovena bezprostředně po zapojení spotřebiče ještě v době, než se začne jeho trvalé užívání,“ dodává mjr. Ing. <st1:personname w:st=„on“>Jan Novotný</st1:per­sonname>. <o:p></o:p>

Zde neplatí žádná výjimka, zda se jedná o starý nebo nový komín, stará nebo nová kamna, kachlový sporák nebo krb. Toto pravidlo platí vždy stejně a výrobci a prodejci spotřebičů neopomenou v návodu tuto skutečnost uvést. Co bychom si tedy měli pamatovat? <o:p></o:p>

1) Předtím, než začneme topit v nově postaveném krbu nebo nově instalovaných kamnech či kotli, vždy musíme mít provedenou revizi komína s kladným výsledkem. Její forma a obsah jsou dány ČSN 73 42 01 1/2008, přílohy C a D. <o:p></o:p>

2) Pokud je instalace kamen, krbu nebo kotle dodávka od firmy – důsledně vyžadovat revizní zprávu spalinové cesty. Teprve tehdy lze dodávku považovat za kompletní a spotřebič schopný bezpečného provozu. <o:p></o:p>

Na závěr mjr. Ing. <st1:personname w:st=„on“>Jan Novotný</st1:per­sonname> připomíná, že neméně důležitou povinností je provádět pravidelné kontroly a čištění komína i kouřovodu. V této oblasti se nyní připravuje změna legislativy a v brzké době dojde k ukončení platnosti vyhlášky 111/1981 Sb. Každopádně čištění a kontrola komína bude jako povinnost zachována i nadále – podle typu, výkonu a způsobu užívání spotřebiče. Nejnižší četnost u spotřebičů na tuhá paliva s celoročním provozem bude čtyřikrát ročně, dvakrát ročně pro sezónní provoz. <o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

Info: por. Vendula Horáková
tisková mluvčí
HZS Pardubického kraje
<o:p>
</o:p>

-wap-<o:p></o:p>

<o:p></o:p>

Sdílet