Čtvrtek 20. unora 2020, od 07:00 bude sloužit směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner Probo

Firma Rescop nabízí seminář a školení pro jejich ucelený systém vnikání do uzavřených prostor

Otevřít byt nebo jiný uzavřený prostor, patří v současné době k jedné z nejčastějších činností při provádění záchranných prací všech jednotek požární ochrany.

V současné době je čas plánování odborné přípravy a velitelé odpovědní za připravenost svojí jednotky si musí položit otázku, zda je jednotka připravena provádět vnikání do uzavřených prostor (VUP)?

  • máme dostatečné a kvalitní nářadí pro VUP ?
  • jsme všichni vycvičeni v používání nástrojů pro VUP?
  • jsou velitelé znalí právních předpisů pro VUP?
  • provedeme v krátkém čase otevření zabouchnutých, zamčených, porouchaných dveří a otevřeme zavřené okno bez poškození?

Firma Rescop systém nabízí vše potřebné k profesionálnímu provedení zásahu. Nabídka společnosti je rozdělena na dvě části. Jedná se o nabídku školení a prodej nástrojů pro překonávání mechanických zábran (MZ).

Seminář VUP – uspokojí všechny zájemce, kteří se chtějí seznámit s problematikou překonávání mechanických zábran. Program tvoří popis problematiky „Vnikání do uzavřených prostor“, rozbor právní opory pro jednotlivé složky IZS, popis funkce a rozdělení mechanických zábran, popis nedestruktivních a destruktivních metod VUP, praktické ukázky překonávání MZ, optimalizace vybavení JPO s ohledem na předurčenost, popis a ukázku nástrojů.

Všechny techniky a ukázky provádí lektor. Produkt je určen např. pro Sdružení hasičů, která chtějí seznámit své jednotky se základy problematiky VUP. Případně pro zřizovatele JPO, kteří chtějí získat povědomí o činnosti VUP před nákupem nástrojů pro VUP.

Školení VUP – na rozdíl od Semináře VUP se jedná o výcvik. V teoretické části jsou účastníci seznámeni s právními aspekty pronikání do uzavřených prostor s ohledem na druh jednotky PO a složky IZS. Následuje popis rozhodovacího procesu velitele zásahu s přihlédnutím na způsob zabezpečení objektu, časová priorita, vybavení a zkušenosti jednotky.

Další částí je podrobný rozbor složení MZ spolu se sjednocením terminologie jednotlivých částí oken, dveří, zadlabacích zámků a cylindrických vložek. Tato část je důležitá pro porozumění popisu jednotlivých nedestruktivních a destruktivních metod překonávání zabezpečení. Účastníkům jsou popsány a předvedeny i metody, které nejsou pro použití hasiči vhodné (pickung, raking, bumping). Poslední díl teoretické části tvoří popis funkce používaných nástrojů.


Praktická část probíhá na oknech a dveřích dodaných firmou. Při výuce je postupováno od nejlehčích způsobů zabezpečení ke složitějším. Postupně jsou proškoleny postupy, jak překonat zabouchnuté dveře, okno otevřené na ventilaci, dveře zamčené (bez bezpečnostního kování), okno zavřené (kompletní použití Rescop – W), dveře zamčené (s bezpečnostním kováním).

Každý účastník si prakticky odvrtá, vytrhne nebo rozlomí stavební vložku standardní kvality pod vedením instruktora. Účastníci si mohou vyzkoušet postupy překonávání mechanických zábran dveří a oken i pomocí nástrojů, které zatím nejsou ve vybavení jednotky.

Závěrem praktické části je ukázka překonání bezpečnostního kování R1 (kování s překrytým profilem vložky) instruktorem. Při školení je používán moderní nepoužitý materiál (cylindrické vložky zadlabací zámky apod.), kterým jsou v současné době osazovány vchodové dveře. Zničený materiál zůstává v majetku jednotky pro potřeby další, vlastními silami prováděné, odborné přípravy. Závěrem školení je doporučení pro optimalizaci vybavení jednotky pro vnikání do uzavřených prostor.

Po dokončení odborné přípravy obdrží jednotka (organizace) certifikát o proškolení od firmy Rescop systém, se kterým vzniká nárok na trvalou slevu 10% z ceny všech produktů firmy.

Ideální postup pro jednotku, která zatím činnost neprovádí, je následující:
Absolvování školení VUP – účastníci jsou seznámeni s problematikou a absolvují praktický výcvik. Nákup nástrojů pro provádění VUP – jestliže je již jednotka rozhodnuta o svém předurčení a rozsahu provádění VUP (otevírání zabouchnutých dveří, zamčených dveří, případně se rozhodne mimo zásahovou činnost provádět otevírání jako službu pro zřizovatele), je správný čas pro nákup nástrojů. Opačný postup, kdy se nejprve kupují nástroje a následně se řeší otázka: „Jak se s tím pracuje?“ je zcela nevhodný a drahý.

Nástroje Rescop pro VUP
Vlajkovou lodí jsou nástroje Rescop D pro otevírání zabouchnutých dveří. Podle srovnání všech nástrojů, které jsou dostupné na trhu, se jedná o nejlepší nástroj k provádění této činnosti.

Dalšími nástroji známými odborné hasičské veřejnosti jsou Rescop W. Jedná se o nástroje pro bezeškodné otevírání plastových oken. S výjimkou čtyř krajů se používají k otevírání oken v celé republice. Jedná se o revoluční řešení, které je patentově chráněno. Bohužel se v nedávné době vyskytly případy kopírování. Všechny excesy s duplikáty řeší náš patentový zástupce.

Pro dveře, které nejsou „pouze zabouchnuté“, poskytujeme další nástroje. Vždy záleží na úrovni zabezpečení. V nabídce naleznete nástroje pro rozlomení, vytržení, roztržení cylindrické vložky. Vrcholným produktem je akumulátorová frézka se sadou fréz. Frézování je nejnovější technika překonávání mechanických zábran. Cylindrické vložky s ochranou proti odvrtání jsou pomocí vrtáků prakticky nezničitelné, pomocí fréz je však jejich překonání otázkou chvíle. Nástroje jsou rozděleny do čtyř sad, které se liší určením. Základní sada je určena pro zabouchnuté dveře, nejvyšší sada pro překonávání bezpečnostních prvků čtvrtého stupně.

V příloze článku je k dispozici produktový katalog s kompletní nabídkou. Ceník je dostupný na www.rescop.cz Další přílohu článku tvoří Příručka pro provádění odborné přípravy. Tato pomůcka pomůže velitelům jednotek PO při provádění cyklické přípravy na téma VUP se svojí jednotkou.

Komerční prezentace
Sdílet
Přiložené soubory
Rescop - pomůcka pro školení Vnikání do uzavřených prostor 2015 (3).pdf zobrazit online PDF 2 MB
PP katalog 2016.pdf zobrazit online PDF 915 kB
Banner Kobit THZ 970*150 OK