Středa 17. dubna 2024, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Hasiči Fosfa a.s. jsou první hasičskou jednotkou vybavenou dronem, na každé směně mají jednoho pilota

„Pořízením dronu pro naši podnikovou jednotku hasičů jsme se zase o kousek přiblížili našemu dlouhodobému cíli: stát se nejlepší chemickou jednotkou v kraji“, zahajuje dnešní článek velitel družstva pilotů Štěpán Komosný.

Možná vám tento cíl může připadat poněkud nadsazený, ale pro nás být nejlepší neznamená jen mít nejlepší vybavení. Je to také o hodnotách, které vyznáváme, o schopnosti rychle a efektivně zasáhnout a o profesionálním přístupu.

Nápad pořídit nám bezpilotní letadlo (dron) se zrodil při jedné z tzv. USA tour, při níž se vybraní kolegové z Fosfy každoročně seznamují s chodem a způsoby řízení významných amerických firem. Tehdy jsme si uvědomili, že nám může být výborným pomocníkem při monitoringu areálu firmy v rámci ostrahy, při snímání budov nebo při kontrole technologií.

V rámci ostrého zásahu může být zase pomocnou rukou velitele zásahu nebo posloužit jako průzkumný letoun např. při havárii spojené s únikem nebezpečné látky, kdy díky němu budeme schopni rychleji zmonitorovat a vyhodnotit nenadálou situaci.

Nákupem dronu Inspire 1 od firmy DJI na jaře roku 2015 započal dlouhý kolotoč právních a úředních formalit. Nejdříve se bylo nutno spojit s Úřadem civilního letectví (ÚCL) a předložit mu veškeré dokumenty, které jsou potřeba ke správnému užívání dronu.

Mezi tyto dokumenty patří např. provozní příručka stroje, povolení k létání, základní školení, rozšířené školení, pilotní zkoušky, evidence pilotů, evidence letadla, pojištění stroje a další.

K základnímu školení v pražské firmě Telink, spol. s r.o., které bylo prvním krokem příprav na odbornou a praktickou část závěrečných pilotních zkoušek, byli vybráni 4 podnikoví hasiči z povolání. Součástí školení bylo seznámení se s chodem a ovládáním dronu, s doplňkem X (předpis L2 – bezpilotní systémy) a se základy bezpečného létání.

Abychom ještě více zlepšili své kvality, zajistila nám Fosfa doplňkové školení zaměřené na práci s aplikací DJI GO, na programování automatických letů a na aktualizaci software stroje či jeho ovladače.

Tato aplikace je součástí ovládání dronu a je dostupná přes tablet. Zobrazuje všechna data o letu jako třeba nastavení nejvyšší hladiny letu, nastavení kamery, aktuální stav stroje a dokonce si na ní lze nastavit i to, kdy se má dron vrátit zpět na místo vzletu při poklesu baterie.

Dále aplikace umí zaznamenat celý proces letu od vzletu až po přistání, takže si celý váš let můžete znovu přehrát a podívat se na veškeré údaje včetně grafického znázornění pohybu letadla po mapě.

Poté už jsme byli připravení jít k závěrečným pilotním zkouškám. První část sestávala z odborného písemného testu z doplňku X. Ústní část obsahovala výklad o stroji a jeho ovládání a závěrečná praktická část probíhala formou letových obrazců a ukázek letové práce s pomocí kamery.

Dále jsme museli prokázat, že dokážeme ovládat funkce, kterými dron disponuje jako např. Failsafe nebo řízení dronu bez použití režimu GPS, což znamená, že má stroj vypnutý stabilizační systém a pohybuje se volně vzduchem podle směru a síly větru.

Zkouškami jsme všichni prošli úspěšně a ještě tentýž den jsme dostali identifikační štítek s OK číslem, čím jsme dron zaregistrovali do systému.

Při provozu dronu je nutno dodržovat přísná pravidla vzdušného prostoru. Proto při předletové přípravě sledujeme letový provoz v ČR na stránkách www.rlp.cz v AisView, kde vidíme aktuální stav pro danou oblast.

Kvůli nutnosti striktně dodržovat také meteorologické podmínky pro létání ve vzdušném prostoru jsme dokoupili meteorologickou stanici s IP adresou, která nám hlídá všechny změny počasí v naší oblasti a přenáší přesné informace pro daný let.

Stejnému účelu slouží i aplikace na počasí v tabletech.

V současné době máme na každé směně jednoho pilota a jednoho kameramana s vlastním ovládacím rádiem na kameru dronu a vlastním náhledem obrazu. Díky tomu se od něj nevyžaduje žádné speciální oprávnění pro tuto činnost.

Každý pilot si musí vést pilotní deník, do něhož se zapisují třeba GPS souřadnice, doba letu, místo vzletu nebo činnost letu. Dále je potřeba vést deník stroje a deník údržby.

Bezpilotní letadlo (UA) je letadlo určené k provozu bez pilota na palubě. V mezinárodním kontextu se jedná o nadřazenou kategorii dálkově řízených letadel, autonomních letadel i modelů letadel; pro účely tohoto doplňku se bezpilotním letadlem rozumí všechna bezpilotní letadla kromě modelů letadel s maximální vzletovou hmotností nepřesahující 20 kg.

Náš Inspire 1 se řadí do kategorie 0,91 až 7 kg. Jeho čtyři motory s výsuvnými rameny umožňují 360° rozhled kamery. K dalšímu příslušenství patří otočná kamera Zenmuse X3 s rozlišením až 4K nebo nabíjecí stanice na všech 6 ks baterií dronu o kapacitě 5700 mAh (1 baterie = doba letu 18 – 22 min podle typu práce), výstup na 2 ovladače a 2 výstupy USB.

Inspire 1 má tři režimy ovládání P-GPS, P-OPTI a P-ATTI, přičemž v režimu ATTI se umí pohybovat rychlostí až 22 m/s, s využitím GPS se zase dokáže sám udržet na místě. V závislosti na typu letu na něm lze nastavit tři různé způsoby reakce při ztrátě signálu. Buď aby zůstal viset na místě, vrátil se zpět na místo vzletu nebo okamžitě přistál.

Velkou výhodu tohoto typu stroje je, že s ním lze létat i ve vnitřních prostorách budov bez použití GPS. Ve venkovním prostoru nám vysílač umožňuje ovládat Inspire 1 až na vzdálenost 2 km v závislosti na kvalitě signálu.

I tak ale platí, že by měl pilot mít letoun vždy na dohled a pod 100% kontrolou. Celkově je Inspire 1 hodně dravý a proto se s ním velmi dobře pracuje. Umí také excelentně reagovat na změnu směru téměř v každé situaci.

V rámci zkvalitňování naší práce a poskytovaných služeb budou v letošním roce na pilotní kurz vysláni další 4 Fosfa hasiči z povolání. V plánu je také nákup termovizní kamery a nové kamery s vlastním zoomem.

Velitel družstva pilotů
Štěpán KOMOSNÝ
Hasiči Fosfa a.s.
Sdílet