Středa 22. září 2021, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Hasiči Plzeňského kraje pomáhají dětem

Příslušníci Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje spolu s hasiči krajů Jihomoravského a Ústeckého v rámci České republiky (kromě Prahy) nejvíce přispívají na konto Nadace policistů a hasičů. Informace zazněla na posledním jednání správní rady Nadace policistů a hasičů – vzájemná pomoc v tísni.

Příslušníci Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje spolu s hasiči krajů Jihomoravského a Ústeckého v rámci České republiky (kromě Prahy) nejvíce přispívají na konto Nadace policistů a hasičů. Informace zazněla na posledním jednání správní rady Nadace policistů a hasičů – vzájemná pomoc v tísni. Posláním nadace je pomáhat dětem policistů a hasičů, kteří zemřeli při výkonu služby, v přímé souvislost s ní nebo pro její výkon.<o:p></o:p>

<o:p></o:p>Ze zprávy o jednání rady vyplývá, že narůstají i počty přispěvovatelů z řad policistů a hasičů, kteří pravidelnou srážkou ze mzdy nebo trvalým platebním příkazem se svého účtu přispívají na konto nadace. Plzeňský kraj se v tomto případě řadí hned po Praze mezi tři největší přispěvovatele.

V absolutním součtu sice vzhledem k počtu policistů (cca pětinásobně více, než hasičů) přispívají více příslušníci a zaměstnanci PČR, vydělíme-li však celkový příspěvek v rámci příslušného sboru počtem příslušníků a zaměstnanců, přispívají hasiči průměrnou částkou cca 5,50 Kč měsíčně „na hlavu“ a policisté cca 3,50 Kč. Pokud by se podařilo časem dosáhnout stavu, kdy by do nadace přispíval každý příslušník a zaměstnanec částkou 10,–Kč měsíčně, mohla by být činnost nadace na několik let dopředu zajištěna i v případě, že by se od ní odklonila přízeň sponzorů.<o:p>
</o:p>

Jen v roce 2007 nadace pečovala o 60 dětí ze 40 neúplných rodin a tyto rodiny byly zahrnuty do celoroční péče a z posledního jednání je zřejmé, že díky štědrým příspěvkům i stálým přispěvovatelům bude možné seznam dětí, kterým nadace pomáhá rozšířit.<o:p>
</o:p>

Z činnosti Nadace policistů a hasičů – vzájemná pomoc v tísni:<o:p>
</o:p>

· Pro děti, které ztratily otce při výkonu služby policisty nebo hasiče od roku 2001 do současnosti, nadace zabezpečila životní pojištění a stavební spoření ve výši 1000 korun měsíčně. <o:p></o:p>

· Plně a zdarma se podařilo žádajícím dětem, ve spolupráci se Zařízením služeb MV, zajistit lyžařský pobyt na horách, dvanáct matek s šestnácti dětmi odjelo na týdenní komplexní lázeňskou léčbu, kde měly děti možnost se rekreovat a maminky využít komplexní nabídku lázeňské péče. <o:p></o:p>

· Opětovně, za úzké spolupráce a pomoci se podruhé uskutečnila společná týdenní nadační dovolená v rekreačním objektu Zařízení služeb MV v Herlíkovicích, které se zúčastnilo 65 osob ze 23 rodin o které Nadace pečuje a to zcela zdarma.<o:p></o:p>

· První čtrnáctidenní nadační zahraniční dovolené v Polsku u moře se zúčastnilo devět „nadačních“ dětí starších 18 let.<o:p></o:p>

· V závěru roku děti dostaly dárky, vitaminy a rodiny obdržely knihy v hodnotě 3.000,–Kč. Ve spolupráci s celní správou a družstvem invalidů Cíl z Prostějova byly pro rodiny zabezpečeny bundy, tepláky a mikiny.

· Z forem krátkodobé pomoci byly schváleny pro všechny děti o které nadace pečuje, jednorázové finanční výpomoci na každé dítě po 20.000,–Kč, které jsou používány především při neplánovaných rodinných vydáních, spojených se zahájením a průběhem školní docházky, prázdninovými a léčebnými výlohami atd.

<o:p></o:p>Poslání nadace:<o:p>
</o:p>

Cílem nadace je pomoci zlepšit životní podmínky dětí policistů a hasičů, kteří zemřeli při výkonu služby, v přímé souvislosti s ní nebo pro její výkon a policistů a hasičů těžce tělesně postižených následkem zranění utrpěného v přímé souvislosti s výkonem služby.

K dosažení uvedeného cíle nadace zejména:

a) získává a soustřeďuje finanční prostředky na účtu nadace,

b) organizačně a finančně zajišťuje aktivity související s uvedeným účelem,

c) rozvíjí vzájemnou spolupráci s dětmi pozůstalými po policistech a hasičích a s jejich rodiči a pomáhá jim,

d) rozvíjí vzájemnou spolupráci s partnerskými organizacemi v České republice i v zahraničí.


Info: HZS Plzeňského kraje

-wap-

Sdílet