Neděle 23. ledna 2022, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Reakce GŘ HZS ČR na článek v Mladé frontě Dnes ze dne 30.7. 2008

Ve středu 30.7. 2008 byl v Mladé frontě Dnes uveřejněn článek, v němž jsou kritizovány nové cisternové automobilové stříkačky, které Hasičský záchranný sbor ČR převzal v prosinci loňského roku. Vzhledem k tomu, že některé údaje a tvrzení uvedená v tomto článku jsou jednostranné a neodpovídají reálnému stavu věcí, MV – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR považuje za nutné reagovat a uvést věci na pravou míru.

Ve středu 30.7. 2008 byl v Mladé frontě Dnes uveřejněn článek, v němž jsou kritizovány nové cisternové automobilové stříkačky, které Hasičský záchranný sbor ČR převzal v prosinci loňského roku. Vzhledem k tomu, že některé údaje a tvrzení uvedená v tomto článku jsou jednostranné a neodpovídají reálnému stavu věcí, MV – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR považuje za nutné reagovat a uvést věci na pravou míru.

1) V článku bylo uvedeno tvrzení, že nové cisternové automobilové stříkačky (dále CAS) jsou údajně příliš vratké a při jízdě hrozí jejich převrácení.

CAS byly na základě požadavku jednotlivých HZS krajů dodány na třech typech podvozků, které mají mírně odlišné jízdní vlastnosti. Všechny nové CAS ale odpovídají normám a jsou bezpečné. Byly řádně vyzkoušeny v Technickém ústavu požární ochrany, absolvovaly i zkušební jízdy a v současnosti již slouží na stanicích HZS ČR. Bezpečnost zasahujících hasičů je pro HZS ČR absolutní prioritou a vedení sboru by si nikdy nedovolilo koupit techniku, která by hasiče ohrožovala.

2) Další kritika v článku byla směřována na dýchací přístroje umístěné v nástavbě. Tyto CAS mají čtyři dýchací přístroje v kabině a dva další dýchací přístroje jsou umístěny v nástavbě. Ovšem zde je nutno vzít v úvahu, že strojník (řidič auta) dýchací přístroj zpravidla nepoužije a velitel jednotky ji řídí. Z toho vyplývá, že čtyři dýchací přístroje odpovídají potřebám zásahů a dva další dýchací přístroje v nástavbě slouží jako rezerva.

3) Rovněž tak zmínka v článku, že lafetová proudnice je u nových CAS zbytečná, není případná. Lafetová proudnice může být díky svému dalekému dostřiku a dodávkám velkého množství hasiva velmi efektivní při určitých typech požárů – např. požárů skládek. A kapacita nádrže cisterny nemusí hrát roli, protože hasební látku (např. vodu), je možné průběžně doplňovat.

4) Výkon motoru těchto CAS je dostatečný, plně odpovídá evropským normám a příslušné vyhlášce 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky. Samozřejmě by bylo možné zakoupit CAS se silnějšími motory, ale zde je třeba vzít v úvahu omezený rozpočet HZS ČR. Nejde jen o vyšší pořizovací náklady, ale také o vyšší spotřebu pohonných hmot. Výkon motoru u těchto nových CAS je standardní a postačuje k úkolům, pro které je tato technika určena. Navíc rychlost je sice důležitá, ale ne rozhodující. Hasiči nejčastěji zasahují do vzdálenost 5 km od místa výjezdu. Rychlostí jízdy se tedy zkrátí doba dojezdu pouze nepatrně, ale za cenu mnohem vyššího rizika dopravní nehody. Představa, že se hasiči v CAS mohou řítit českými silnicemi rychlostí hodně nad 100 km/h je úsměvná a naprosto neodpovídá realitě.

5) Jistý problém se skutečně objevil u doplňování paliva do elektrocentrál, jimiž jsou nové CAS vybaveny. HZS ČR to řeší v rámci reklamačního řízení s dodavatelem a u letošní série nových CAS by se již tento nedostatek neměl opakovat.

Je třeba zdůraznit, že výše uvedená kritika se převážně týká, prvků, které nejsou pro provoz CAS zásadní.

V této souvislosti určitě neškodí se zeptat na názor hasičů – strojníků, tedy lidí, kteří tuto novou techniku skutečně sami užívají. ,,Na novou cisternovou automobilovou stříkačku si nemohu stěžovat, je to určitě posun k lepšímu. Jedná se o spolehlivé auto, které se nám tady při zásazích osvědčilo, má dobré jízdní vlastnosti. Od té doby, co jsme cisternu převzali, jsme s ní ani jednou nemuseli do opravny", říká spokojeně Josef Prostřední, který působí jako strojník na stanici v Havlíčkově Brodě. <o:p></o:p>

Klíčové je znovu se vrátit k důvodům, proč HZS ČR vůbec kupoval nové CAS. Cílem celého programu Ministerstva vnitra „Periodická obnova základní požární techniky jednotek zařazených do plošného pokrytí“ je modernizovat požární techniku HZS ČR a také omladit techniku jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí, kde je problém se stárnutím techniky ještě palčivější než u Hasičského záchranného sboru ČR.

HZS ČR v roce 2007 zakoupil historicky rekordních 40 nových CAS a díky centrálnímu nákupu se také podařilo ušetřit desítky milionů korun, které může sbor věnovat na jiné potřebné věci. Za danou cenu HZS ČR samozřejmě nedostal luxusní automobily, ale nejlepší techniku v poměru cena – výkon. A to je klíčové, protože rozpočet HZS ČR je velmi omezený.

Je třeba si uvědomit, že nově pořizované CAS jsou určeny pro časově omezené použití u HZS ČR, proto jejich technické provedení musí vyhovovat také požadavkům na provoz u jednotky sboru dobrovolných hasičů obce. V tomto smyslu je také nutné posuzovat i zvolenou kategorii vozidla a jeho technické provedení.

Kvalitu dodaných CAS Hasičský záchranný sbor ČR bedlivě sleduje a pokud se objeví nějaké závady, tak se standardně řeší s dodavatelem. U zakázky takovéhoto rozsahu – navíc první svého druhu v ČR – je pochopitelné, že se vyskytnou problémy. Zatím se však jedná o drobné závady, které nijak neohrožují provoz CAS a nebrání v jejich nasazení.

CAS byly vybrány na základě důkladné veřejné soutěže, jejíž legitimní průběh potvrdil i Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Členy výběrové komise byli špičkoví odborníci HZS ČR s dlouholetou praxí a vybrána byla nabídka, která nejlépe splňovala zadání soutěže a nejvíce odpovídala aktuálním potřebám sboru a plošného pokrytí území jednotkami požární ochrany.

kpt. PhDr. Petr Kopáček
tiskový mluvčí
MV-generální ředitelství
Hasičského záchranného sboru ČR

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pozn. redakce: Lafetové proudnice na prvovýjezdových vozech považujeme za zcela zbytečnou investici, stejně tak i savice pro plnění nádrže z volného vodního zdroje. Lafeta se využívá minimálně a když, tak téměř výhradně z velkokapacitních CAS jako je CAS 32 Tatra 148 a Tatra 815, to samé je plnění nádrže za pomoci savic. Pokud je zřízeno čerpací stanoviště, kde dochází k plnění nádrží sáním, činí toto téměř výhradně opět velkokapacitní CAS a stříkačky PS 12. Za tyto prostředky by se jistě dalo pořídit další vybavení jako např. rozbrušovací adaptér, který nová CAS nemá, případně kvalitnější motorová pila než stávající JMP, kulový hydrantový nástavec, turbo proudnice, plovoucí čerpadlo apod. O plnohodnotném regálu na hadice namísto stávající ,,trubky", ze které hadice propadávají, nemá smysl diskutovat. Rovněž by stálo za zamyšlení, zda-li by nebylo vhodnější umístit naviják vysokotlaké hadice do prostoru nad čerpadlem, místa je tam dost a tím pádem by bylo možné efektivněji využít prostor v boční roletě nástavby. I přes tyto naše subjektivní názory však považujeme centrální nákup nové požární techniky jako krok správným směrem.

-wap-, -swo-

Sdílet