Pátek 28. ledna 2022, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Pomoc hasičů po znečištění řeky Moravy v Kroměříži

Dne 2. 8. 2008 ve 20:11 hod. byli hasiči požádáni o pomoc po znečištění řeky Moravy v Kroměříži. V ní plavající kusy masa vyděsily rybáře i odborníky.

Dne 2. 8. 2008 ve 20:11 hod. byli hasiči požádáni o pomoc po znečištění řeky Moravy v Kroměříži. V ní plavající kusy masa vyděsily rybáře i odborníky.<o:p></o:p>

Na místo vyjela jednotka profesionálních hasičů z Kroměříže s jedním zásahovým vozidlem, speciálním protichemickým autem a člunem. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že po řece Moravě plave velké množství masa.<o:p></o:p>

Rybáři informovali hasiče, že po řece plavou kusy masa, které se následně zachytávají na březích, ale také v česlech jezu Strž. Hasiči průzkumem ze člunu zjistili, že vodní plocha je znečištěna značným množstvím plavajících odřezků masa neznámého původu.<o:p></o:p>

Na pomoc byla vyžádána spolupráce odborníků životního prostředí a povodí řeky. Byl potvrzen značný rozsah zasažené plochy vodního toku, nejen v jeho šířce, ale také délce. Noční zásah byl pro hasiče náročný, a proto bylo rozhodnuto pokračovat až ráno.<o:p></o:p>

Hasiči odebrali vzorky vody a kusů masa k dalšímu odbornému zkoumání.<o:p></o:p>

Dne 3. 8. 2008 v 07:40 hod. byly na místo zásahu k řece Moravě vyslány znovu jednotky hasičů. Tentokrát profesionály doplnili také kolegové z místní dobrovolné jednotky. Hasiči spustili znovu na hladinu člun a začal sběr kusů masa z vody. Další hasiči se snažili sbírat maso ze břehů. Cílem hasičů bylo zabránit znečištění toku, rozkladu masa v horkých dnech a znečištění česel jezu.<o:p></o:p>

Kolem 09:00 nalezli hasiči v řece asi deset pytlů s odřezky masa. Některé pytle byly poškozené, a proto došlo k vyplavení masa do vody. Hasiči dál pokračují ve sběru masa a vytahují pytle na břeh. Velitel zásahu si vyžádal pomoc k odvozu pytlů a sbíraných kusů.<o:p></o:p>

V 10:00 hod. se hasiči přesunuli do blízkosti jezu a začali se sběrem masa z česel. Očista části jezu trvala hasičům ze dvou člunů asi hodinu. Po celou dobu bylo maso sbíráno do pytlů k odvozu. Po jedenácté hodině jednotka ukončila práce a vrátila se zpět na základnu.<o:p></o:p>

Během tříhodinového zásahu hasiči posbírali maso v délce toku asi <st1:metriccon­verter productid=„500 metrů“ w:st=„on“>500 metrů</st1:me­tricconverter>. Vytažené maso bylo uloženo do 20 pytlů, o celkové váze asi <st1:metriccon­verter productid=„350 kg“ w:st=„on“>350 kg</st1:metric­converter>.<o:p></o:p>

Info: mjr. Mgr. Bc. Ivo Mitáček
tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje

-wap-

Sdílet