Pátek 28. ledna 2022, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Shoda odborářů bezpečnostních složek na protestní akci

Včera jsme se společně s 1. místopředsedou OSH zúčastnili mimořádného jednání výboru Nezávislého odborového svazu Policie České republiky, za účasti předsedkyně Odborového svazu státních orgánů a organizací, představitelů Unie bezpečnostních složek MV a představitelů odborových organizací Celní správy a Vězeňské služby České republiky.

Důvodem svolání této schůzky bylo dosavadní neuspokojivé vyjednávání o navýšení stupnic platových tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů na rok 2009 (viz informace v aktualitách 27.5., <st1:metriccon­verter productid=„22.7 a“ w:st=„on“>22.7 a</st1:me­tricconverter> 25.7. 2008).

Pro připomenutí článek z 25.7. 2008: V roce 2009 vážně hrozí opakování propadu reálné mzdy státních zaměstnanců, tedy i hasičů. Ministr financí předložil vládě návrh státního rozpočtu s nárůstem objemu mzdových prostředků zaměstnanců veřejných služeb a správy ( kromě učitelů) opět o 1,5%. Znamená to, jak jsme odhadli již při jednáních s ministrem financí a ministrem práce a sociálních věcí, že dosavadní jednání svazů „ROPO“, sdružených v ČMKOS se zástupci vlády nepřinesla žádný výsledek, tedy že šlo z vládní strany pouze o hru na komunikaci s odbory. Tento názor jsme také již 26. 5. 2008 oběma pánům ministrům bez obalu řekli a nyní se bohužel potvrzuje. Proto jsme také již tehdy požádali o jednání s panem premiérem, k němuž ovšem dodnes nedošlo. Rezortní ministry jsme samozřejmě neobcházeli, viz např. info o našem jednání s ministrem vnitra 6. 3. 2008, info webu NOSP o jednání s ministrem vnitra <st1:metriccon­verter productid=„10. a“ w:st=„on“>10. a</st1:metric­converter> 16. 7. 2008, nebo info o různých jednáních předsedkyně OSSO paní Vondrové. Podrobně vysvětlovat čísla typu loňská celoroční inflace 2,8% , její nárůsty v prvních měsících r.2008 až k 7%, navýšení objemu na nominál letos o 1,5% jistě není třeba. A že vláda opět nehodlá měnit tarifní tabulky, je snad také již jasné každému. Pro to, aby se situace alespoň v příštím roce změnila k lepšímu, dělají odbory maximum. V oblasti vyjednávání s exekutivou zbývá však v podstatě již jen naděje, že s námi bude jednat premiér, že naše argumenty uzná a že dojde ke korekcím v rámci vládního projednávání návrhu státního rozpočtu. Pokud k tomu nedojde odborům nezbude, než se na jedné straně snažit o změny přes poslance, na druhé straně se však zároveň chystat i na další možné formy prosazování práva zaměstnanců na spravedlivou mzdu. Na obojím se samozřejmě již pracuje, např. 4. 8. 2008 proběhne z iniciativy NOSP koordinační schůzka zástupců odborových svazů, zastupujících příslušníky a zaměstnance bezpečnostních sborů. Vše nasvědčuje tomu, že letošní zatím poměrně studené léto vystřídá horký podzim. Odboráři by se hlavně neměli nechat rozeštvat mezi sebou (viz např. nyní„více učitelům“, nebo ještě nedávno „UBS vers. NOSP“) a měli by se připravit na to, že bude potřeba projevit nespokojenost i jinak a jinde, než jen nadáváním doma. Nepochopí-li to, nebo naletí na laciné věty o politizaci odborů před volbami, potom se naplní slova pana premiéra, že Češi jsou jen pivní remcalové, ale v podstatě poseroutkové.

Všichni účastníci se shodli na tom že společně uskutečníme na přelomu měsíce září a října 2008 veřejné vystoupení na kterém vyjádříme nesouhlas s nesystémovým odměňováním v bezpečnostních sborech. Koordinační výbor, složený z předsedů odborových svazů , se sejde dne 11. srpna 2008 k dalšímu jednání, kde mimo jiné projedná další postup OS a organizační zabezpečení protestní akce.


Zdeněk J. Oberreiter, předseda OS hasičů – převzato z webu OSH

-wap- <o:p></o:p>

Sdílet