Neděle 26. září 2021, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Pád podpěry střechy v hale nádraží

Jednotka HZS SŽDC Praha vyjela včera, 7.8. 2008 ve večerních hodinách k nahlášenému pádu podpěry střešní konstrukce vstupní haly Masarykova nádraží.

7.8. 2008, 17.28 hod., žst. Praha – Masarykovo/ul. Dlážděná

<o:p></o:p>Po příjezdu jednotky na místo případu průzkumem zjištěno, že se jedná o pád několik desítek kilogramů těžké podpěry střechy vstupní haly Masarykova nádraží. Jen díky šťastné souhře náhod a okolností padající podpěra nezasáhla nikoho z cestujících, kterých bývá tou dobou na nádraží opravdu dost. Jednotka provedla ve spolupráci s Policií ČR za pomoci vytyčovacích pásek ohrazení místa a částečné uzavření nádražní haly z bezpečnostních důvodů, poté byla z rozhodnutí správce objektu provedena provizorní oprava, tedy vztyčení spadlé a dotažení ostatních podpěr více jak 140 let staré střešní konstrukce, jenž se nachází ve špatném stavu.<o:p>
</o:p>

V nastalé situaci nikdo nebyl schopný zaručit bezpečnost cestujících, proto bylo po dohodě velitele zásahu s přednostou stanice přistoupeno k uzavření celé vstupní haly pro veřejnost a na místo povolána firma, jenž podpěry do nádraží umístila, ke zjednání nápravy. Na místo byl také povolán statik magistrátu hl.m. Prahy k posouzení situace. Poté, co se dostavil na místo, neprodleně za asistence drážních hasičů provedl kontrolu stropní konstrukce a vydal příkaz, že do provedení opravy, zaručující bezpečný stavy podpěr, bude hala pro veřejnost vyloučena. Kdyby těžká podpěra spadla na člověka, jistě by došlo přinejmenším k těžkému zranění a toto pochopitelně bylo nutné eliminovat. Na nádraží se posléze dostavila i povolaná firmy, která začala s opravou stavu podpěr. Přítomnost jednotky HZS SŽDC již nebyla potřeba, tak se drážní hasiči krátce po půlnoci vrátili zpět na svojí základnu v Chodovské ulici.<o:p>
</o:p>

-wap-<o:p></o:p>

Sdílet