Středa 29. května 2024, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Zásady první pomoci – díl osmý

Se šokem se už setkali u zásahu všichni hasiči. Co dělat v takovém případě?

Je to život ohrožující stav, a proto je třeba i zde co nejrychleji zasáhnout. Šok je přirozenou ochrannou reakcí organismu na nepřiměřenou zátěž. Nejčastěji je to úraz. Postupně selhává krevní oběh, klesá krevní tlak a je nedostatek kyslíku ve tkáních. Krev rozvádí kyslík. Pokud je krve nedostatek, je nedostatek i kyslíku. A protože kyslík je nepostradatelnou živinou pro tkáně, tak dochází k jejich poškození až smrti.

Smyslem této reakce je centralizace (shromáždění) krve do životně důležitých orgánů (mozek, plíce, srdce), na úkor méně významných částí těla (vnitřní orgány břicha, kůže).

Nejvíce citlivý orgán na nedostatek kyslíku je mozek. Buňky šedé hmoty odumírají za 3 – 5 minut bez kyslíku.
P ř í č i n y :


velká ztráta tělních tekutin – masivní krvácení, rozsáhlé popáleniny II. stupně s puchýři, masivní průjmy a zvracení
selhání srdce jako pumpy
relativní ztráta tělních tekutin- prudké alergické reakce (dojde k rozšíření cévního řečiště)

P ř í z n a k y :


zrychlený tep nad 100 za minutu
bledá, studeně zpocená kůže
netečnost postiženého, pomalu odpovídá
žízeň, pocit na zvracení
v těžších stadiích poruchy vědomí až jeho ztráta

P r v n í p o m o c :


technická a základní zdravotnická – odstranění příčiny úrazu a ošetření poranění
vlastní protišoková opatření:
Polohování:
 – protišoková poloha (zdvih dolních končetin alespoň o 30 cm)
 – autotransfúzní poloha (při masivním krvácení)

Pravidlo 5T:

TEPLO – snaha o udržení optimálního tepelného komfortu

TEKUTINY – nikdy nepodáváme, pouze otíráme rty a obličej (výjimkou je přehřátí organismu a popáleniny I. stupně)

TICHO – zabezpečení relativního klidu, uklidňování pacienta

TIŠENÍ BOLESTI – správné ošetření poranění, léky proti bolesti nikdy nepodáváme

TRANSPORT – co nejrychleji volat ZZS
Sdílet