Neděle 26. září 2021, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Propozice IRON FIREMAN 2008

20.září 2008 začíná další ročník exhibice TFA. Letos poprvé bude závod paralelní a závodníci budou zdolávat 29.pater nejvyšší budovy v ČR.

PROPOZICE SOUTĚŽE IRON FIREMAN 2008


Termín: 20. 9. 2008

Místo: Praha, Pankrác, Hvězdova ulice, CITY TOWER- nejvyšší budova v ČR

Průběh a pravidla soutěže: Soutěž je pojatá jako exhibice TFA (simulace zásahové činnosti v zásahovém obleku za použití dýchacího přístroje). Trať je postavena paralelně pro současný postup dvou soutěžících startujících zároveň.

Discipliny: Po startu soutěžící provádí následující disciplíny v tomto pořadí:
soutěžící uchopí dvě nezavodněné hadice B i s proudnicemi a poté je roztáhne na 60 m, kde proudnice odloží za metou, svine dvě hadice „B" a odloží je do vymezeného prostoru provede 100 úderů kladivem v hammer- boxu (50× nahoru, 50× dolů) následuje přenesení dvou kanystrů, každý 25 kg, kolem travnaté plochy před budovou CITY TOWER (cca 40 m- viz plánek) překonání dvou po sobě následujících 2 m vysokých bariér na téže trati, následuje transport figuríny na 25 m kolem kuželu, figurínu odloží na určené místo, před vběhnutím do výškové budovy ECM se zapojí dýchací přístroj, a pak se pokračuje po značené trase ve výběhu do prostoru cíle ve 29. podlaží všechny disciplíny se provádí v jednom čase, včetně nasazení masky a zapojení dýchacího přístroje (ten se zapíná až před začátkem běhu)!.

Vybavení soutěžícího: triko s krátkým nebo dlouhým rukávem, kompletní třívrstvý zásahový oblek včetně odnímatelných vrstev, přilba, ochranné zásahové rukavice zásahová obuv

Kategorie: nejsou- jedná se o OPEN závod

Podmínky účasti: Účastníci závodu mohou být jen příslušníci HZS ČR, zaměstnanci HZSP nebo pozvaní zahraniční účastníci členové hasičských sborů ve své zemi, taktéž mimořádně se mohou účastnit členové JSDH (minimálně 3 roky aktivní), fyzicky a zdravotně způsobilí.

Přihlášky: Do 10. 9. 2008 na email adresu:
koutnik.z@seznam.cz

další informace lze získat na email adrese: koutnik.z@seznam.cz, nebo rjakes@hzspraha.cz.
Do přihlášky je nutno uvést jméno a příjmení závodníka, ročník narození, služební číslo, vysílající složku HZS kraje

Prezence: Sobota 20. 9. 2008 od 8,30 do 10,00 hod. v budově CITY TOWER
Každý závodník má nárok na stravu během celého dne zdarma

Start: 5 minut před startem – kontrola výstroje a výzbroje. Soutěžící startuje s kabátem obleku zapnutým do úrovně krku, kalhotami obleku, nasazenou přilbou a s nasazenými rukavicemi. Dýchací přístroj slouží v první fázi závodu jako zátěž. Takto připraven ke startu musí být soutěžící min. 30 sekund před startem. Po celou dobu činnosti nesmí soutěžící žádnou součást výstroje sundat ani rozepínat, či jinak upravovat žádnou součást výstroje s výjimkou nevolnosti nebo zdravotní indispozice.

Příspěvek za start: 500,–Kč/osoba (částka je použita na finanční odměnu pro první 4 závodníky)

Zvláštní ustanovení: Do prostoru závodní dráhy má přístup pouze závodník a rozhodčí. Jiné osoby během samotného závodu nemohou závodníka doprovázet v prostoru závodiště.

Plánek závodní dráhy si můžete stáhnout v příloze článku.

-kaw-

Sdílet
Přiložené soubory
planek_Iron_fireman.pdf zobrazit online PDF 69 kB
planek Iron fireman.doc zobrazit online DOC 39 kB