Neděle 26. května 2024, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Jak to vlastně bylo v Británii ?

Stávka hasičů tak jak opravdu probíhala.Kompletní přehled postupu před a při stávce.

Vše začíná kritikou :
Příjmy ředitelů 100 nejvýznam­nějších společností v Británii jsou mimo kontrolu.

Šéfové těchto společností vydělávají v současné době více než 750.000 liber a někteří více než 1 milion.
V závěru je opět zmínka o darech do krizového fondu.


Ve zprávě z 2.12.02 FBU uvádí:

Hasiči požadují plat 30.000 liber pro profesionála hasiče s plným pracovním úvazkem a personál v operačním řízení (OPIS).
Rovnost platů pro profesionální hasiče, kteří nepracují na plný pracovní úvazek a nemají výkon tohoto povolání jako hlavní a nový platový výnos, který by zachoval tuto výši v budoucnu.
V současné době mají profesionální hasiči roční příjem 21.541 liber za rok.

Pracovníci v operačním řízení mimo výjezd dostávají 92% tohoto příjmu.
Profesionální hasiči, kteří nejsou zaměstnáni na plný pracovní úvazek dostávají podstatně méně než jejich kolegové s plným pracovním úvazkem t.j. 6.20&/hod.

V současnosti je plat hasičů odvozen od národního platového výnosu, který vešel v platnost po vůbec první národní stávce hasičů ve Velké Británii v roce 1977.

13.12.02

V této zprávě je zopakována výzva pokračovat v zápase. Dále jsou zde opět zmíněny skutečnosti, které zazněly v oběžníku členům FBU.

Je zde poznámka k vystoupení náměstka ministerského předsedy ve sněmovně lordů, kde zmiňuje snahu pomáhat odstranit bariéry a vytvořit různorodější pracovní sílu a vyzdvihl profil hasičské služby ve společnosti.

Také bylo poukázáno na nedostatek přitažlivosti hasičské služby u žen a etnických menšin a cíle vlády zvýšit zastoupení žen do roku 2006 o 15 procent a zastoupení etnických menšin o 7 procent mezi uniformovanými a neuniformovanými sektory. Ale zdá se, že lord Rooker nepokládal za nutné vysvětlit, jak sníží počty zaměstnanců a náklady v požární službě o 20%, aniž by nahradil ty, kteří odejdou do důchodu.

Oběžník všem členům

Andy Gilchrist děkuje za vytrvalost a podporu v úsilí získat spravedlivé mzdy pro hasiče a operační důstojníky.

Výkonný výbor pokračuje v konstruktivním jednání a protože má silnou pozici rozhodl se, že zruší stávkovou akci, která se měla konat v pondělí 16.12.02.

Tvrdá pozice vlády a postoj zaměstnavatelů vedl ACAS k tomu, že nabídl svoji pomoc ve vyjednávání, což FBU přijal. Také zaměstnavatelé tuto nabídku přijali.

Jejich prostřednictvím budou přezkoumány požadavky FBU.

FBU odeslal návrhy modernizace zaměstnavatelům a vládě. Bez ohledu jaký bude výsledek zprávy BAIN publikované 16.12.02, FBU se soustředí na to, co jsou zaměstnavatelé připraveni platit. Naznačili, že k tomu může dojít nejdříve v týdnu od 6.1.03.

Potom FBU přepokládá intenzívní vyjednávání s pevným návrhem od poloviny do konce ledna.

Výkonný výbor má jasno – rozhodnutí o jakémkoli konečném návrhu padne po úplném projednání se členy FBU na nově svolané konferenci.

Současná legislativa, která řídí odborové svazy je velice přísná. Aby se zachoval zákonný mandát na stávku, je nezbytné ji udržet „živou“. Musíme stanovit nová data stávky. Pokud by tomu tak nebylo, nebylo by možné stávkovat, aniž by o tom hlasovala celá členská základna.

Tato data byla stanovena výkonným výborem jako součást naší strategie. V pátek 13.12.02 dáme našim zaměstnavatelům na vědomí náš úmysl vstoupit do stávky v týdnu od 27.ledna 2003. Tato stávka oznámená bude trvat 48 hodin.

Dále Andy Gilchrist vyslovuje odhodlání nepolevit v úsilí a vyzývá všechny, kdo mohou nějak vstoupit do jednání s členy parlamentu nebo s dalšími spoluodboráři a oficiálními představiteli, aby tak učinili a získali podporu tam, kde je to možné.

Je si vědom obětí, které přinesli členové FBU a jejich rodiny. Také toho, že nejvýznamnější a nejsilnější faktor je vytváření podpory této kampani a oddanost a věrnost každého člena FBU.

Odborová ústředna amerických hasičů

V dalším příspěvku je vyjádřena plná podpora FBU jménem hasičů americké odborové konfederace s 13 miliony členy.
Je zdůrazněno hluboké porozumění a vztah ke britským hasičům, solidarita těch, kteří vědí co je to nebezpečí a musí nastoupit, když jsou povoláni.

Je vyjádřeno ocenění postoje FBU k americkým hasičům a městu New York po teroristických útocích 11. září 2001.

Kritizováno je rozhodnutí vlády utratit další miliony liber na zřízení dalších kontrolních a inspekčních komisí, které analyzují jak se utrácí veřejné prostředky. Konkrétně také enormně vysoký plat státního úředníka a přitom Blair říká, že nejsou žádné peníze navíc.

Dále je zde informace o sbírce při společenské akci vdov a sirotků v Strathclyde na podporu stávky. Při vzpomínce na stávku v Glasgow v roce 1973 vybrali 280 liber.

Na WEBu je nabídka oficiální písně FBU „Nezapomeňte na hrdiny“ z jejíhož prodeje budou získány prostředky na krizový fond a jsou uvedeny benefiční akce na několika místech v Londýně.Cvičeni k boji s Bin Ladinem?

Protože se stupňují přípravy k dalšímu zahraničnímu dobrodružství proti možným Iráckým teroristům, dodává pocit jistoty vědět, že Britové jsou chráněni před terorem doma. A to tehdy, věříte-li exotickým plánům, které zpracoval kabinet COBRA (Cabinet Office Briefing Room A) jak bylo uvedeno v The Times 11.12.02.

„Všechny hasičské a policejní síly mají nyní vycvičená družstva, která jsou schopna reagovat na chemický, biologický nebo nukleární útok“ jak uvádí redaktor pro záležitosti obrany. Navíc, podle scénáře který vysnili mudrci v COBRA, jsou příslušníci všech tří složek schopni zasáhnout v ochranných oblecích během několika minut v případě antraxového útoku a všechny nás zachránit.

Science Fiction?

Dále stojí za úvahu, že tyto akční plány z oblasti science fiction byly spřádány v době, kdy hasiči stáli v řadách stávkových hlídek a je až legrační jakými metodami a postupy je výše zmíněný antiteroristický výcvik a školení vedeno.

Dosud je k dispozici antiteroristické vybavení v podobě PVC sáčků, pěnových hub a saponátů a také školení, kdy se během 10 minut promítne americké video. Na otázku, je-li tohle to co nás ochrání, odpověděl jeden nadřízený, že centrálně financovaný plán začne se všemi detaily fungovat na Nový rok. Teroristi pozor!Také se srovnává činnost příslušníků armády a hasičů, kdy přirozeně více vojáků nastoupilo na místa hasičů a dělalo méně práce s více lidmi. I když FBU už několik měsíců upozorňoval na nutnost investovat na činnost spojenou s teroristickými útoky dalších 280 milionů liber, vláda nepřidělila ani penny.


12. 12. 2002

Výkonný výbor FBU schválil odložení další 8 denní stávky, která měla začít v pondělí 16.12.02, aby se mohlo pokračovat v rozhovorech.

Další data pro možné vyhlášení stávky budou předložena zaměstnavatelům a oznámena v nejbližší době.

Generální tajemník Andy Gilchrist řekl, že zaměstnavatelé byli informováni o rozhodnutí FBU dosáhnout podstatné zvýšení platů. Současně doufají, že toho bude dosaženo vyjednáváním. Pokud by se ale zastavil postup ve vyjednávání nebo by zaměstnavatelé či vláda vážně nejednali o požadavcích FBU, výkonný výbor nebude váhat a doporučí svým členům, aby vstoupili do stávky.10. 12. 2002

Sobotní shromáždění rodin a přátel podporujících hasiče se konalo 7.12.02 v Londýně a proběhlo úspěšně. Toto shromáždění potvrdilo svoje mluvčí, mezi nimiž jsou i zástupkyně reprezentující ženy, které stávkují a další představitele FBU ve Velké Británii i u Evropské unie.Noviny The News of The World uvedly, že zástupci FBU se tajně dohodli s vládou a toto dohoda má vrazit dýku do zad hasičům nepracujícím na plný pracovní úvazek. FBU naopak vyjednal podstatné zlepšení v hodinových mzdách. Návrh dohody je připraven k podpisu. Je jenom na vládě, aby tento návrh neblokovala.Generální tajemník FBU Andy Gilchrist oslovil členy parlamenty ve věci finančních nákladů a úspor. Zaměstnavatelé nezveřejnili vše co bylo navrženo ze strany FBU. Odboráři zjistili, že návrhy zaměstnavatelů by vedly k navýšení nákladů. FBU má podporu členů parlamentu.


Evropská solidaritaEvropská federace odborových svazů ve veřejných službách, která zastupuje 10 milionů zaměstnanců veřejných služeb ve všech evropských zemích přeje FBU úspěch při jednání o mzdách.

Generální sekretářka ESPU Fishbach – Pytel Carola říká, že FBU nežádá pouze spravedlivé platy a podmínky, ale také výkonné veřejné služby a to především na základě jednání, než služby vynucené a nařízené. Dále uvádí, že zaměstnanci ve veřejných službách stávkují za slušný plat a úctu k práci tento měsíc také v Řecku (5.12.), Portugalsku (10.12.), Itálii (13.12.) a také v Německu se připravuje akce.Profesionální hasiči z Toronta nabídli FBU podporu včetně finanční pomoci!Učitelé sdružení v národním odborovém svazu hrabství Cambridge se také postavili za požadavky hasičů a FBU.Strojvůdci z Irska se rovněž staví za hasiče a FBU a přejí úspěch.

Podporu FBU vyjádřila také prezidentka Amnesty International z univerzity v americké Oklahomě.
Stávkový bulletin FBU

Profesionální hasiči a personál v operačním řízení v celé Británii vyjádřili 87,6% podporu vyhlásit celonárodní stávku. Výkonný výbor FBU (Odborový svaz hasičů) zveřejnil následující údaje k etapám stávky.0900 úterý 29.10. – 0900 čtvrtek 31. 10. 2002 (48 hodin)
zahájení stávky bylo odloženo;0900 sobota 2.11. – 0900 pondělí 4.11.02 (48 hodin)
tento termín byl také odložen;0900 středa 6.11. – 0900 čtvrtek 12.11.02 (8 dnů)
tento termín byl opět odložen;1800 středa 13.11. – 1800 pátek 15.11.02 (48 hodin)
stávka se uskutečnila;0900 pátek 22.11. – 0900 čtvrtek 30.11.02 (8 dnů)
stávka proběhla;0900 středa 4.12.02 – 0900 čtvrtek 12.12.02 (8 dnů)
termín odložen;* 0900 pondělí 16.12. – 0900 čtvrtek 24.12.02

termín odložen;0900 úterý 28.1.03 – 0900 čtvrtek 30. 1. 2003 (48 hodin)


0900 sobota 1.2.03 – 0900 pondělí 3.2.03 (48hodin)


Výsledky hlasování o stávce na půdě FBUHlasovalo 83%

Pro stávku 87,3%

Proti stávce 12,7%

Neplatné hlasy 71

Severní IrskoHlasovalo 81,8%

Pro 96,6%

Proti 3.4%

Neplatné 1

Výsledek hlasování ve Spojeném království Velké Británie a Severního IrskaHlasovalo 83,5%

Pro 87,6%

Proti 12,4%

Neplatné 72

Sdílet