Sobota 25. května 2024, od 07:00 bude sloužit směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

120 let SDH Stražek

Sbor dobrovolných hasičů ze Stražku oslavil 120. let své existence.

„Hasičský sbor byl v obci založen v roce 1883. V této době byl starostou obce Alois Pokorný. Ustavující schůze SDH ve Stražku se konala v červnu 1883 za účasti 34 přihlášených členů, stanovy byly schváleny v srpnu. Sbor měl k dispozici jednu ruční stříkačku, 154 m hadic, 4 hákové žebříky a další výzbroj,“ tolik citát z okresní kroniky hasičstva okresu Žďár nad Sázavou.

Za těmito roky se skrývá mnoho obětavosti a práce, ale také radosti a šťastných okamžiků. Slavnostní valná hromada se konala v pátek 20. června 2003 v tělocvičně bývalé sokolovny. V úvodu zasedání byl za zvuku znělky přítomným hostům a členům představen nový historický hasičský prapor nesený zvoleným praporčíkem Vlastimilem Hrbkem nositelem státního a hasičského vyznamenání „ Za záchranu života“.

Za OSH Žďár nad Sázavou byl přítomen ředitel HZS kraje Vysočina územní odbor Žďár nad Sázavou ing. Josef Ryba a náměstek starosty OSH Jan Slamečka. Obecní úřad byl zastoupen starostou panem Tulisem a náměstky p. Myslivcem a paní Pokornou. V závěru schůze byla předána ocenění zasloužilým členům. Sbor jako kolektiv ke 120. Výročí obdržel medaili „Za zásluhy“ a „Pamětní list“. Oslavy pokračovaly v sobotu 21. června v dopoledních hodinách v areálu hasičské zbrojnice výstavou historické a novodobé hasičské techniky z okolních zborů, v klubovně sboru byly k vidění historické dokumenty.

Ve 13 hodin se uskutečnil slavnostní pochod 116 hasičů ke kapli sv. Floriána, kde pan Josef Valerián farář z Moravce při polní mši a promluvě o historii hasičstva historický prapor sboru posvětil.

Dále za početné účasti občanů následovaly ukázky historické a moderní techniky, které neušly zájmu všech přítomných. Nechyběl také profesionální zásah hasičů HZS kraje Vysočina územní odbor Bystřice nad Perštejnem na hořící vozidlo a Závěrečné vystoupení hasičů ze Žďáru nad Sázavou 2 – Zámku se zásahovým vozidlem Mercedes. Při těchto ukázkách byly použity nejnovější hasební prostředky kombinované proudnice, turboventilátor, zásah střední pěnou na simulované ohnisko a ukázka proti požárového obleku. Celý odpolední program doprovázela dechová hudba „Bobrůvanka“ zařízení Pavla Krejčího. Ve večerních hodinách pokračovala společenská zábava se skupinou Pikardi


Text: Karel Herold
Foto: SDH Stražek
Sdílet