Neděle 26. září 2021, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Výstavba nové požární stanice v Tachově

Hasiči v Tachově se už brzy dočkají nové budovy. Stavba za 100 milionů korun by měla stát v roce 2010. V současné době se provádí geologický průzkum pozemku a v brzké době bude vypsáno výběrové řízení na dodavatele stavby. První stroje by měly začít na stavbě pracovat ve 2. čtvrtletí roku 2009.

Hasiči v Tachově se už brzy dočkají nové budovy. Stavba za 100 milionů korun by měla stát v roce 2010. V současné době se provádí geologický průzkum pozemku a v brzké době bude vypsáno výběrové řízení na dodavatele stavby. První stroje by měly začít na stavbě pracovat ve 2. čtvrtletí roku 2009.

Nová požární stanice bude stát na pozemku u komunikace výjezdu z města Tachov směrem na Plzeň v prostoru před bývalou mlékárnou, nyní prodejnou stavebnin. „V těchto dnech bylo ukončeno výběrové řízení na projektanta stavby, s tím, že do 15. prosince bude předána projektová dokumentace na realizaci stanice," popisuje současnou situaci ředitel územního odboru Tachov Jaroslav Hrkal. Dalším krokem bude vypsání výběrového řízení na dodavatele stavby a následovat bude stavební řízení k povolení výstavby.

Pozemek na kterém nová stanice vyroste je v současné době již v majetku Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje. „Pozemek jsme zakoupili od města Tachov, které nám v tomto ohledu vyšlo maximálně vstříc, za což je třeba představitelům a organizacím města poděkovat," pokračuje ředitel, s tím, že odprodej stavby byl realizován v loňském roce.

Výstavba nového objektu byla podle hasičů nutností. Jedním z důvodů je skutečnost, že veškerá činnost a provoz požární stanice Tachov probíhá v nevyhovujícím objektu v Hornické ulici v Tachově. „Jen požární technika, která je zapotřebí k zajištění náročných zásahů a další úkolů je umístěna na několika místech okresního města. K uskladnění nebo garážování techniky jsou v současné době využívány prostory v objektu Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, kde máme k dispozici dvůr a garáže. Další technika je umístěna v areálu Správy a údržby silnic v Tachově a také v objektech Městského úřadu Tachov v Hornické ulici," vypočítává Hrkal. V budově úřadu také sídlí oddělení prevence a civilní ochrany Územního odboru Tachov.

Nová stavba by tedy měla nahradit stávající požární stanici uprostřed města. Při výstavbě nové stanice je v plánu, že zde budou mít hasiči k dispozici 14 garážových stání včetně myčky, zázemí pro službukonající příslušníky, skladovací prostory a také dílny nezbytné pro chod stanice. „V první etapě stavby se počítá s tím, že zde bude kancelář pro velitele stanice a techniky denní směny. Stávající objekt požární stanice bude sloužit územnímu odboru Tachov až do vybudování druhé etapy," uzavírá ředitel územní odboru.

info: HZS Plzeňského kraje

-wej-

Sdílet