Středa 29. května 2024, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Hiromax

Vodní aerosolové hasící zařízení.

Zajímavé hasicí systémy použitelné jako stabilní systémy i jako montáž do zásahových hasičských vozů. Pracuje na principu tvorby aerosolu (drobných kapiček vody) které mají vysoký hasební účinek. Jako hasivo se používá demineralizovaná voda. Hasící účinek je dán skutečností že voda je ve tvaru drobných kapiček unášených vzduchem či jiným plynem.Mikrokapičky vodního roztoku mají velký celkový povrch. To umožňuje vodě vypařit se v okamžiku a odebrat tak rychle velké množství tepla.

Výhody systému:
- může používat většinu hasících prostředků
- systém je účinný a ekologický
- nízký pracovní tlak vody a vzduchu (8 bar), z toho vyplývá bezproblémový rozvod médií i na velké vzdálenosti
- dostřik až 100 metrů (při použití 3“ proudnice)

Možnosti použití:
- stabilní hasicí zařízení (např.tunely apod.)
- pojízdné zařízení na vozíku vhodné pro tovární provozy
- zástavby do hasičských automobilů

Hasičská auta:

-zařízení HIRO lze bez problémů vestavět podle přání do jakéhokoliv auta, ve fotogalerii je ukázka montáže do vozu Mercedes Sprinter. Standardní typ je umístěn v rámu s dvěma navijáky na hadice, dvěma proudnicemi, tlakovými nádobami na stlačený vzduch a nádržemi na vodu o celkovém objemu 200 litrů. Zařízení bylo namontováno i na motocykl (viz.sekce Technika)

Používané proudnice:
Jsou vyrobené z hliníkové slitiny, mosazi a antikorozní oceli s eloxovaným povrchem.
-průtok 0,4 l/s …..dostřik 15 m
-průtok 0,8 l/s …..dostřik 17 m
-průtok 1,6 l/s …...dostřik 25 m
-průtok 2,0 l/s ……dostřik 27 m
Sdílet