Neděle 23. unora 2020, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner Fireport 970

Byly vyhodnoceny žádosti o dotace pro dobrovolné hasiče, celkem jich z republiky dorazilo 914

MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky sděluje, že vyhodnotilo všechny zaregistrované žádosti obcí o poskytnutí investiční dotace na rok 2016 v rámci programu Dotace pro jednotky SDH obcí (dále jen „dotace“).

Vyhodnocení žádostí bylo provedeno v souladu s čl. 5 Zásad pro poskytování účelových investičních dotací obcím v rámci programu Dotace pro jednotky SDH obcí (dále jen „Zásady“), č.j. MV-178851–4/PO-IZS-2015.

GŘ HZS ČR obdrželo celkem 914 ks žádostí o poskytnutí účelové dotace vybraným obcím na rok 2016 v rámci programu Dotace pro jednotky SDH obcí (dále jen „žádost“).

K vyhodnocení bylo zaregistrováno celkem 838 žádostí. 54 žádostí bylo vyřazeno z hodnocení z důvodů nesplnění podmínek pro poskytnutí dotace uvedených v Zásadách pro poskytování účelových investičních dotací obcím v rámci programu Dotace pro jednotky SDH obcí (č.j. MV-178851–4/PO-IZS-2015) (dále jen „Zásady“) nebo ve Vyhlášení typů a maximální výše dotace obcím v rámci programu „Dotace pro jednotky SDH“ obcí pro rok 2016 (Č.j.: MV-178851–3/PO-IZS-2015).

22 žádostí bylo vyřazeno z hodnocení v souladu s čl. 3 bod 9 Zásad, HZS příslušného kraje nedoporučil poskytnutí dotace. Podrobnější informace k důvodům vyřazení žádostí z hodnocení jsou uvedeny v příloze článku.


Na základě předloženého návrhu odborné komise a v souladu s usnesením vlády č. 370/2006, generální ředitel HZS ČR brig. gen. Ing. Drahoslav Ryba, rozhodl schválit tabulky č. 1 až 22 (viz příloha) jako pořadníky pro přiznání dotací v roce 2016.

Podle těchto pořadníků se bude postupovat při přidělování dotací a to až do vyčerpání finančních prostředků vyčleněných pro tyto účely ze státního rozpočtu s dodržením alokací v jednotlivých krajích.

Vzorové technické podmínky jsou dostupné na hzscr.cz v dolní části informací.

V případě dotazů se obraťte na plk. Ing. Jakuba Nebesáře, tel. 950 819 804, jakub.nebesar@grh.izscr.cz

Všechny obce budou o vyhodnocení žádostí informovány písemně. Dalším krokem budou konzultace se zástupci obcí a příslušnými veliteli jednotek, při které bude vysvětlen postup obcí při realizaci uvedené investiční akce.

Konzultace pro obce, které se umístily v části pořadníku pokryté alokovanými prostředky (barevná část tabulky č. 1 až 22), se uskuteční v termínech, které naleznete na hzscr.cz.

kpt. Mgr. Nicole Zaoralová
tisková mluvčí
Ministerstvo vnitra – GŘ HZS ČR
Sdílet
Přiložené soubory
Tabulka_vyřazených_žádostí_obcí_včetně_důvodu_vyřazení.pdf zobrazit online PDF 52 kB
tabulky_1_až_22_PORADNIKY_ZVREJNENI.pdf zobrazit online PDF 115 kB
Banner VIP: Vochoc 970x150 OK