Sobota 25. května 2024, od 07:00 bude sloužit směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Hasiči si sami přepínají semafory

Při průjezdu záchranářských vozidel k zásahu si hasiči ve městě řídí křižovatky

Více než rok si pardubičtí hasiči pochvalují speciální systém, který na vybraných křižovatkách v centru města Pardubic zajišťuje bezpečný průjezd záchranářských vozidel. Zařízení umožňující volný průjezd vozidel k zásahu je umístěn na :
- křižovatce ulic Teplého a Jana Palacha
- křižovatce ulic 17. listopadu a Palackého (u bývalého Domu služeb)
- 2× světelná křižovatka u Parama
„O instalaci zařízení začal Magistrát města Pardubic reálně uvažovat počátkem roku 1999. Důvod byl zřejmý – společenská potřeba – umožnit lepší průjezd vozidlům s právem přednosti v jízdě a tím omezit možnost vzniku dopravních nehod a nevystavovat řidiče těchto vozidel do stresových situací,“ uvedl kpt. Ing. Martin Záleský, ředitel HZS Pk územního odboru Pardubice.
Na základě výběrového řízení bylo vybráno zařízení OPTICOM a dodavatelem se stala brněnská firma. Dne 11. dubna 2001 byl rozhodnutím Ministerstva dopravy a spojů ČR povolen zkušební provoz. Ten byl vyhodnocen v červenci roku 2001 jako úspěšný a stal se významnou pomocí ve zvýšení bezpečnosti při jízdě vozidel s právem přednosti v jízdě světelně řízenými křižovatkami. V únoru 2002 bylo zařízení schváleno k trvalému používání.
Vozidlům s právem přednosti v jízdě je umožněn volný průjezd křižovatkou na zelený signál. V ostatních směrech mají účastníci silničního provozu červenou. Vysílač je namontován na třech těžkých hasičských vozidlech (Mercedes – předurčen na dopravní nehody, Tatra – předurčena na požáry a na vozidle Liaz – předurčen na technické zásahy a požáry) a přijímač je umístěn na semaforech. Jakmile se hasičské vozidlo se spuštěným majákem přiblíží k řízené křižovatce je vyslán signál, který identifikuje směr příjezdu vozidla a jeho oprávněnost k použití preference. Na semaforech je pak spuštěn signální plán, který se zruší krátce poté, co hasičské vozidlo bezpečně projede křižovatkou.
Při průjezdech takto řízených křižovatek nedošlo zatím k žádným kolizním situacím. „Systém se osvědčil, jsme spokojeni. Je tak zajištěn bezpečnější průjezd křižovatkou,“ říká hasič Petr Dvořák, velitel družstva. Zařízení samo o sobě nezabezpečuje zcela bezpečný průjezd křižovatkou, pouze se tato bezpečnost může zvýšit. Řidič vozidla s právem přednosti v jízdě musí věnovat bezpečnosti provozu na pozemní komunikaci stejnou pozornost, jako kdyby zařízení nebylo instalováno (to znamená, jak ukládají předpisy).
„Prvotní impuls k zavádění preference záchranářských vozidel dal Magistrát města Pardubic. Za dosavadní činnost v tomto směru patří jeho zástupcům poděkování. Hasičský záchranný sbor územního odboru Pardubice navrhl osazení zařízení na dalších šesti křižovatkách tak, aby byl umožněn průjezd celým městem. Nebyly však nalezeny finanční prostředky. V současné době hledáme nové cesty financování tohoto velmi náročného projektu,“ doplňuje ředitel HZS územního odboru Pardubice kpt. Ing. Martin Záleský. Vysílač mají nainstalovány také čtyři vozy Zdravotnické záchranné služby Pardubice. V České republice si již hasiči řídí křižovatky ve dvou velkých městech – ve Frýdku-Místku a Zlíně.

nstržm. Vendula Horáková
tisková mluvčí
HZS Pardubického kraje
Sdílet