Středa 22. září 2021, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Simulace testu hořlavosti izolačních materiálů budov

Dne 8.9. 2008 proběhl v areálu Centra stavebního inženýrství v pražské desáté městské části simulovaný test zkoušky hořlavosti vnějších kontaktních zateplovacích systémů podle normy ISO 13785–1, redakce serveru Požáry.cz byla na tuto akci pozvána a tak vám nyní přinášíme malou reportáž.

Dne 8.9. 2008 proběhl v areálu Centra stavebního inženýrství v pražské desáté městské části simulovaný test zkoušky hořlavosti vnějších kontaktních zateplovacích systémů podle normy ISO 13785–1, redakce serveru Požáry.cz byla na tuto akci pozvána a tak vám nyní přinášíme malou reportáž.

Když jsem koncem srpna otevřel svojí redakční elektronickou poštu, blikl na mne mail od Ing. Pavla Vaniše, CSc., ředitele divize požární bezpečnosti Centra stavebního inženýrství, a.s., který obsahoval vřelé pozvání na simulovaný test zkoušky hořlavosti vnějších kontaktních zateplovacích systémů podle normy ISO 13785–1. Neváhal jsem a obratem potvrdil svojí účast na simulaci hořlavosti, protože toto jsou věci, se kterými nemá ,,mokrý" hasič moc co přijít do styku, neb tato problematika je alfou a omegou hasičských preventistů a zainteresovaných bezpečnostních či jiných inženýrů. Jak mi dále Ing. Vaniš sdělil, bude se jednat o test skutečného chování izolačních materiálů vůči ohni podle metodiky uznávané a používané ve většině zemí Evropské unie a v USA. Připravovaná ukázka má sloužit členům subkomise Technické normalizační komise (SC1 TNK 27) jako podklad pro další jednání k probíhající úpravě stávajících požárních projektových norem v ČR.

V dnešních dopoledních hodinách tedy zaparkoval můj automobil v areálu Centra stavebního inženýrství, a.s., dále jen CSI, vzápětí dorazilo i požární družstvo HZS hl.m. Prahy ze stanice 5 – Strašnice s Dennisem a další hosté. Šel jsem se ohlásit, avšak nebylo zřejmé, kdo je Ing. Vaniš. Po dotazu jsem byl obrácen na pána v pracovní kombinéze s logem CSI, co připravoval praktickou ukázku testu, byl to on. V onu chvíli se plně věnoval svému pracovnímu týmu, který měl plné ruce práce příprav simulace. Osobní kontakt tedy proběhl letmo a za pár okamžiků se Ing. Vaniš chopil mikrofonu a obeznámil všechny přítomné s tím, co bude následovat. Shrnuto v kostce, test simulace hořlavosti vnějších kontaktních zateplovacích systémů proběhne na dvě etapy, do toho ještě bude předvedena ukázka hořlavosti přímo jednoho z přítomných výrobců zateplovacích systémů. Simulace se zúčastnilo velké množství osob z řad odborné veřejnosti (stavaři, bezpečnostní inženýři, pracovníci prevence GŘ HZS ČR atd.).

Krátce před desátou hodinou dopolední simulace začala. Pro zkoušku šíření ohně po zateplených fasádách domů byla připravena trojice boxů, ve kterých byla namontována část izolace z různých materiálů, představující část zateplené fasády domu u okna, tzv. rohový profil. V prvním boxu byla desková izolace z minerální vlny, ve druhém pak klasický pěnový polystyrén EPS (se zvýšenou požární odolností opláštěním) a třetí box byl osazen izolací Kingspan FIREsafe (speciální pěnová výplň, opláštěná oboustranně plechem). Vše bylo zapáleno v dolní odkryté části najednou za pomoci plynových hořáků. Simulace testu zkoušky hořlavosti byla plánována na dobu 30 minut. Druhý box, osazen pěnovým polystyrénem, začal po necelých 7 minutách hořet nad stanovenou míru hořlavosti a tak bylo přistoupeno k jeho uhašení. Když začalo díky požáru odkapovat stále větší množství polystyrénu, který tou dobou již hořel i v max. stanovené výšce 100 cm, nemělo význam zbytečně zakuřovat okolí a box č.2 se uhasil. Box č. 1 s izolačním panelem z minerální vlny, která má všeobecné známou dobrou požární odolnost a také box č.3 s izolačním panelem Kingspan FIREsafe v simulovaném testu obstál po celou dobu 30 minut.

Po vypršení časové lhůty simulace bylo provedeno za pomoci autojeřábu vyjmutí zkoušených izolačních panelů z boxů. Panel izolace z minerální vlny byl po vyjmutí a rozebrání uvnitř jen sežehnutý, dále nehořel, panel izolace Kingspan FIREsafe, který byl oboustranně oplechován, byl uvnitř po okrajích sežehnutý tak, že cíleně vytvořil uhlíkatou vrstvu, která plameny nepustila dál. Izolační panel z pěnového polystyrénu uvnitř zcela vyhořel, materiál odkapal žárem pryč a protipožární odolnost se neprojevila. Toto bylo také dáno tím, že simulace testu je jiná, než reálné podmínky staveb, kdy jsou tyto izolační desky zakryty a od působení plamenů jsou tak chráněny. Zde to hořelo bez ochrany, ale i tak je důležité vědět, jak se který materiál chová. Jak říká Ing.Vaniš, kdyby se prováděl skutečný test, bylo by vše zcela jiné, toto byla pouze a jen demonstrační ukázka zejména pro členy TNK. Nejednalo se však jen o ,,divadlo", během simulace sbíralo mnoho senzorů, umístěných na zkušebních izolačních panelech, potřebná data do PC, která budou využita při dalším výzkumu.

Během pauzy byla provedena ukázka působení přímého plamene na izolační materiál Kingspan FIREsafe v demonstračním přívěsu firmy. Poté následovala obdobná simulace, jako již byla jednou předvedena, tentokrát dle slovenských pravidel. Simulace požárního testu vnějších kontaktních zateplovacích systémů podle normy ISO 13785–1 se konala v ČR v tomto rozsahu teprve po druhé, jednou také proběhla na sousedním Slovensku. Původ tohoto testu najdeme v severských zemích Evropy, obdobný také dělají v Německu, avšak dodnes se nikdo nedokázal shodnout na tom, který bude uznám jako jednotný.

-wap-

Sdílet