Pondělí 20. září 2021, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Neznámý zápach v Brně-Juliánově na ulici Bělohorská

Dne 5. 9. 2008 byla povolána výjezdová skupina ŠS Tišnov k identifikaci a nalezení zdroje zápachu v Brně – Juliánově na ulici Bělohorská.

Činnost na místě zásahu :

Na vyžádání velitele zásahu (VZ) se na místo události dostavili pracovníci výjezdové skupiny ŠS Tišnov (čas ohlášení výjezdové skupině ŠS Tišnov 20:53, čas výjezdu zásahového vozidla 21:07, čas příjezdu 21:47). Po příjezdu na místo byl skupině sdělen požadavek na identifikaci a nalezení zdroje zápachu, který byl cítit v ovzduší.

Byly odebrány tři vzorky vzduchu a jeden blank (pozadí).

První vzorek vzduchu byl společně s pozadím odebrán jednotkou CPS Lidická na ulici Bělohorská naproti spalovně SAKO, další vzorek byl odebrán členy výjezdové skupiny ŠS Tišnov před prodejnou Ford Carent na ulici Bělohorská a poslední vzorek byl odebrán rovněž členy výjezdové skupiny ŠS Tišnov před hlavní branou slévárny v areálu firmy Zetor. Při odběru prvních dvou vzorků byl zápach cítit, při odběru posledního vzorku u brány slévárny již zápach nebyl cítit, jelikož odběr byl prováděn v 22:27, kdy již skončila činnost ve slévárně a tím se i zastavil únik znečištění do ovzduší.

Po rozhovoru s pracovníkem slévárny bylo zjištěno, že k úniku zápachu do ovzduší dochází pravidelně při vyhrabávání koksu ze slévárenské pece, což je běžný technologický postup.

Další činnost chemické laboratoře :

Odebrané vzorky byly odvezeny do laboratoře a podrobeny analýze na plynovém chromatografu s hmotnostně spektrometrickým detektorem (GC/MS).

Závěr :

Během zásahu byl proveden odběr 3 vzorků a jednoho blanku. Všechny odebrané vzorky byly podrobeny analýze ve stacionární chemické laboratoři ŠS Tišnov. Látky identifikované ve vzorcích jsou běžnými polutanty ovzduší. Tyto polutanty se dostávají do ovzduší z dopravy (spalovací motory). Vzhledem k tomu, že odběr vzorku byl prováděn v blízkosti komunikací byly výše uvedené polutanty identifikovány ve všech vzorcích.

Analytickou technikou, která je používána laboratoří ŠS Tišnov nebyly v odebraných vzorcích identifikovány žádné nebezpečné látky, které by mohly negativně ohrozit zdraví či životy obyvatel přilehlých čtvrtí. Po rozhovoru s pracovníkem slévárny bylo zjištěno, že zápach do ovzduší uniká při vyhrabávání koksu ze slévárenské pece, což je běžný technologický postup, který musí splňovat environmentální kritéria kladené na slévárenskou technologii.por. Ing. Jan Hrdlička
HZS Jihomoravského kraje
-swo-

Sdílet