Sobota 18. září 2021, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

První vyprošťovací zařízení u dobrovolné jednotky okresu Rakovník

Jednotka sboru dobrovolných hasičů Lužná, okr. Rakovník JPO II./1 zakoupila spolu s zřizovatelem OÚ Lužná vyprošťovací hydraulické zařízení zn. Narimex. Je to první vyprošťovací zařízení v okrese Rakovník u dobrovolných jednotek a hlavně nepostradatelné zařízení při výjezdu družstva Lužná v součinnosti s HZS Středočeského kraje PS č.4 Rakovník na dopravní nehodu.

Zařízení je nepostradatelné při záchraně životů a zdraví osob či zvířat zaklíněných při dopravních nehodách. JSDH Lužná je stále využívána jako záložní jednotka pro profesionální jednotku Rakovník v případě jejího výjezdu na mimořádnou událost nebo je přímo JSDH Lužná vyslána KOPIS HZS Středočeského kraje na místo události. Ročně je vyslána na 70–80 událostí.

Vyprošťovací zařízení s příslušenstvím tvoří hydraulický vysokotlaký agregát HAM 63, hydraulické nůžky kombinované NHK 1–360, hydraulické nůžky NH 1–100. Zařízení umožňuje pracovat součastně s hydraulickými nůžkami a kombi-nůžkami. Do příslušenství patří set-krčních límců, zdravotní kufřík, páteřová deska, nosítka, VRVN 1–220 2 ks, sada páčidel, sada na likvidaci úniků provozních kapalin, reflexní kužele, nářadí na odpojení akumulátorů.

Jednotka v tomto roce provedla několik výcviků u HZS Středočeského kraje PS č.4 Rakovník s vyprošťovacím zařízením Lukas, Weber – hydraulik, dále provádí pravidelné páteční školení na vlastní stanici a vlastní plánované výcviky s vyprošťovací technikou. V tomto roce 2008 několikrát zasahovala spolu s HZS Střed. kraje PS č.4 Rakovník na dopravních nehodách. V jednotce je sedm profesionálních hasičů , kteří předávají svoje praktické zkušenosti členům jednotky. Nedílnou součástí přípravy a výcviku je i poskytování předlékařské první pomoci .

K zlepšení zásahové činnosti JSDH Lužná zařadila do výjezdové techniky druhou motorovou řetězovou pilu a technický přívěs-olejový vybavený sorbenty na pevné povrchy i na vodní hladinu spolu s nafukovacími nornými stěnami.

V součastné době řeší JSDH Lužna spolu se svým zřizovatelem OÚ Lužná dlouhodobý problém s mobilní technikou . Náš zřizovatel tento rok poskytnul nemalé finance na rozvoj zázemí jednotky pro každodenní směnu. Vybudoval druhé sociální zařízení, provedl rekonstrukce zásahové místnosti, strážnice a školící místnosti s kuchyňským blokem. Zřizovatel zažádal na všechny státní subjekty, které by techniku mohli uvolnit či zapůjčit ( HZS, AČR) s negativním výsledkem, vyčlenil nemalé finance na nákup této techniky, které však samotné financování této techniky nepokryjí, proto se formou žádostí o dotaci na obnovu techniky u JSDH obrátil na různé instituce, včetně Středočeského kraje, kde se s velkou finanční spoluúčastí zřizovatele OÚ Lužná nepodařilo finance na obnovu techniky u JSDH Lužná vyžádat. Zřizovatel spolu s jednotkou bude tento problém i nadále řešit a všichni členi JSDH Lužná doufají v zlepšení situace a možnosti zlepšit svoji zásahovou činnost a tím poskytovat účinnou pomoc všem občanům v případě mimořádné události.

JSDH Lužná děkuje svému zřizovateli OÚ Lužná za nákup zařízení a všem členům, kteří se podíleli na rozvoji zázemí pro jednotku, dále KOIS HZS Středočeského kraje a HZS Středočeského kraje PS č.4 Rakovník za součinnost a možnost stáží a kvalitního výcviku.

Zbyněk Pochman
velitel jednotky


-wej-

Sdílet