Úterý 21. září 2021, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Na kolínském letišti unikl antrax

Dne 11. září 2008 okolo 10 hodiny byl na operační středisko Policie ČR nahlášen únik antraxu na kolínském letišti. Naštěstí se jednalo o námětové cvičení, kterého se zúčastnily všechny složky IZS. Cílem cvičení bylo prověřit činnost složek při tak mimořádném zásahu.

Námět cvičení

U soukromé letecké společnosti je objednána letadlem Cezena 172 individuální letecká přeprava dvou osob a kontejneru z letiště AK Kolín na letiště Ostrava. Termín letu se uskuteční v době, kdy současně probíhají pravidelné vyhlídkové lety letadlem Super Aero 45. V prostoru hangáru kolínského letiště s letadly, dojde při nakládání kontejneru k nehodě a následnému rozbití obalu přepravního kontejneru s neznámou látkou. Osoby, kterým zavazadla patří ( tzv.kurýři ),oznámí na operační středisko PČR tuto skutečnost s tím, že sami mají podezření na únik nebezpečné látky, která by mohla obsahovat vysoce toxickou biologickou agens ( pravděpodobně bakterie antraxu ).

Uvnitř hangáru se v době události, kromě dvou podezřelých pasažérů, budou nacházet piloti letadel v počtu 3 osoby a účastníci vyhlídkového letu v počtu 20 až 25 osob. Vrata hangáru budou zavřená. Při události nedojde k žádnému zranění ani jinak viditelné újmě na zdraví. U postižených osob dojde pouze ke kontaminaci povrchu těla a k intoxikaci organizmu přes horní cesty dýchací.

Samotné cvičení

Při příjezdu první jednotky na místo je v objektu stále okolo 30 lidí, včetně dvou kurýrů. Velitel zásahu rozhodne o vytýčení nebezpečné zóny a mezitím se připravují dva členové Policie ČR do protichemických obleků, aby zabezpečili dva pachatele. Další členové jednotky mezitím připravují dekontaminaci. Mezitím se na místo události dostavil hygienik, který rozhodl o dalším postupu.

Mezitím členové Policie ČR zabezpečí v hangáru pachatele, kteří byli zabezpečeni pouty a byli ponecháni v nebezpečné zóně pod dohledem kolegů. V této fázi již byla postavena dekontaminační linka, ve které byli pachatelé následně dekontaminováni a po provedené lékařské prohlídce vyslechnuti Policii ČR.

Dále následovala neutralizace zasaženého místa v hangáru a dekontaminace všech zúčastněných osob, včetně pilotů a pasažérů, kteří se v tu dobu na letišti nacházeli. Po jejich dekontaminaci dostaly všechny osoby nové oblečení, následně byli vyšetřeni lékařem a po té byli převezeni autobusem do nemocnice na pozorování.

Cvičení probíhalo zhruba tři hodiny a zúčastnily se ho tyto jednotky:
stanice HZS Ovčáry
stanice HZS Kolín
stanice HZS Příbram
stanice HZS Rakovník
JSDH Zibohlavy
JSDHO Týnec nad Labem

Ostatní složky IZS :
ZZS Kolín
Policie ČR


Foto a text: Petr Svoboda

Sdílet