Úterý 14. července 2020, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner zeka 970 OK

Hasiči cvičili v postřelmovské galvanovně, námětem byl požár po manipulaci s materiálem ve skladu kyselin

Cvičení složek IZS proběhlo v úterý 17. května 2016 od 9:00 hodin v provozu galvanovny Slováckých strojíren a.s. MEP Postřelmov. Hasiči cvičili likvidaci požáru, který vyvíjel jedovaté zplodiny hoření, které se šířily do okolí.

Při manipulaci s materiálem ve skladu kyselin vznikl z důvodu technické závady na vysokozdvižném vozíku požár. Ten se v prvotní fázi nikam nerozšířil a zasáhl pouze vysokozdvižný vozík. Dva pracovníci neúspěšně provedli protipožární zásah přenosnými hasícími přístroji. Oba se však při likvidaci požáru nadýchali zplodin hoření a bylo potřeba je ošetřit. Ostatní kolegové v souladu s vnitřními předpisy požár oznámili na vrátnici, vrátný ho zatelefonoval na tísňovou linku 112.

Na místo vyjeli profesionální hasiči ze Šumperku, Zábřehu a Olomouce a dobrovolní hasiči ze Zábřehu a Postřelmova. Hasiči po příjezdu zjistili, že sálavé teplo vznikající při požáru poškodilo některé kontejnery, ve kterých jsou uloženy kyseliny. Kyselina dusičná z kontejneru unikla a v reakci s hasební látkou došlo k prudké chemické reakci a k výronu nebezpečných par. Kyselina spolu s hasební látkou odtékala do záchytné jímky. Ta se však brzy naplnila a směs pokryla podlahu skladu a vytekla také na volné prostranství před sklad.

Hasiči celý zásah prováděli v protichemických oblecích. Současně s likvidací požáru hasiči také monitorovali koncentrace nebezpečných látek v ovzduší pomocí detekčních přístrojů. Jednotky dále odebraly vzorky odtékající hasební vody a vzorky půdy v blízkosti skladu, zda nedošlo ke kontaminaci půdy hasební vodou s kyselinou.

Velitel zásahu si na místo vyžádal pracovníky Chemické laboratoře z Frenštátu pod Radhoštěm, kteří monitorovali životní prostředí a vyhodnocovali odebrané vzorky vody a půdy.

Z důvodu dlouhotrvajícího zásahu rozhodl velitel o vybudování zázemí z velitelsko-štábního kontejneru a nafukovacího stanu. Toto zázemí sloužilo jako týlové stanoviště pro velitele zásahu, složky IZS a ostatní zúčastněné, kteří se podíleli na likvidaci mimořádné události.

Kromě hasičů byly do cvičení zapojeny také další složky IZS. Policie ČR uzavřela areál Slováckých strojíren a prováděla úkony spojené s vyšetřováním mimořádné události. Zdravotnická záchranná služba ošetřovala dva zraněné pracovníky, kteří se nadýchali zplodin hoření.

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje v postřelmovské galvanovně cvičí pravidelně každý rok, v letošním roce bylo cvičení větší a zapojili se do něj všechny složky IZS okresu Šumperk. Jeho cílem bylo procvičit záchranné práce na místě události, informování obyvatel o hrozícím nebezpečí, spolupráci a koordinaci činností jednotlivých složek IZS, vybudování dekontaminačního stanoviště a zázemí pro velitele zásahu.

Bc. Ing. Vladimíra Hacsiková
tisková mluvčí
HZS Olomouckého kraje
Sdílet
Banner Fireport 970