Úterý 21. září 2021, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Ropa 2008

V říjnu se u dálničního přechodu Rozvadov uskuteční mezinárodní taktické cvičení integrovaného záchranného systému s názvem ROPA 2008.

V říjnu se u dálničního přechodu Rozvadov uskuteční mezinárodní taktické cvičení integrovaného záchranného systému s názvem ROPA 2008.

Dne 11. 10. 2008 v 10.hodin signalizují systémy pro záznam úniku ropy ve velíně MERO ve Vohburgu trhlinu v potrubí, nacházející se mezi dvěma armaturními šachtami v přeshraničním úseku. Oba velíny MERO ( Vohburg, Nelahozeves) vyšlou poplachovou zprávu příslušným úředním poplachovým centrálám, které vyvolají pro postižený přeshraniční úsek mezi oběma armaturními šachtami havarijní poplach MERO. Tím bude zahájeno mezinárodní taktické cvičení.

Cílem cvičení je ověřit postupy uvedené v havarijním plánu mezinárodního ropovodu IKL (Ingolstadt-Waidhaus-Nelahozeves) při poruše na ropovodu s následným únikem ropy do životního prostředí. Cvičením bude prověřena činnost havarijního zabezpečení v návaznosti na řízenou činnost jednotek požární ochrany České republiky a jednotek Spolkové republiky Německo- Bavorska. Účelem je prohloubit schopnosti velitelů při společném zásahu jednotek, podpořit vybudování spolupráce při katastrofách přesahující hranice, procvičit činnost operačních a informačních středisek, v rámci havarijního zajištění ropovodu provést záchranné a likvidační práce jednotkami HZS kraje a realizovat součinnost s nasazenými složkami integrovaného záchranného systému.

Na realizaci cvičení se podílí: Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, MERO ČR, a.s., Bavorské Ministerstvo vnitra, Kraj Neustadt a.d.W., MERO Pipeline GmbH.

Mezinárodní taktické cvičení ROPA 2008, kterého se zúčastní 170 českých a německých záchranářů, proběhne dne 11. října 2008 u dálničního přechodu Rozvadov.

Tisková konference, na které budou hosté seznámeni s obsahem a průběhem cvičení, začne v 10.30 hodin v restauraci na dálničním přechodu Rozvadov.

Po skončení tiskové konference je připravena okružní jízda autobusem se zastávkami na místech zásahu.

Zúčastněné složky cvičení:
* HZS Plzeňského kraje Územní odbor Tachov
* Jednotka sboru dobrovolných hasičů Přimda
* HZS Středočeského kraje , stanice Rakovník
* Policie České republiky – dálniční oddělení
* Policie České republiky- letecká služba
* hasičské sbory Eslarn, Waidhaus, Hagendorf, Miesbrunn, Heumaden, Pfrentsch, Schönsee, Vohenstrauss,
* MERO Pipeline GmbH
* MERO ČR a.s.
* havarijní složky – Vodní zdroje a.s.,orgány na ochranu životního prostředí, Správa Chráněné krajinné oblasti Český les, Odbor životního prostředí města Tachov, Povodí Vltavy, obecní úřad Rozvadov

Mezinárodní ropovod IKL (Ingolstadt- Waidhaus – Nelahozeves u Prahy) je ve své hlavní činnosti zaměřen na zásobování České republiky ropou. Celková délka trasy ropovodu činí 340 km a je tvořena potrubím o průměru 700 mm. Společnými provozovateli ropovodu jsou Česká firma MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou a její bavorská dceřinná společnost MERO Pipeline GmbH, Vohburg.

kpt. Ing. Ivana Svitáková
tisková mluvčí
MV-generální ředitelství
Hasičského záchranného sboru ČR

Ilustrační foto - skutečnosti na fotografii v žádném případě nemusejí odpovídat skutečnosti

-kow-

Sdílet