Středa 22. září 2021, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Dalších 16 defibrilátorů pro hasiče z Vysočiny

Hejtman kraje Vysočina Miloš Vystrčil dnes předal krajskému řediteli Hasičského záchranného sboru kraje Vysočina Drahoslavu Rybovi 16 kusů automatických externích defibrilátorů (dále jen defibrilátory). Prvních pět defibrilátorů již hasičům v našem regionu slouží od loňského listopadu.

Hejtman kraje Vysočina Miloš Vystrčil dnes předal krajskému řediteli Hasičského záchranného sboru kraje Vysočina Drahoslavu Rybovi 16 kusů automatických externích defibrilátorů (dále jen defibrilátory). Prvních pět defibrilátorů již hasičům v našem regionu slouží od loňského listopadu.

Po stanicích v Jihlavě, Havlíčkově Brodě, Pelhřimově, Třebíč a Žďáru nad Sázavou bude nová technika umístěna na dalších 16ti stanicích, což představuje kompletní pokrytí celého kraje.

Náhlá srdeční zástava je náhlým neočekávaným výpadkem srdeční činnosti, způsobeným chaotickou aktivitou srdce, charakterizovanou jako fibrilace (míhání) srdečních komor. Jedná se v podstatě o abnormalitu vedení impulsů v srdečním svalu. Za tohoto stavu není srdce schopné pumpovat krev a zajistit dodávku kyslíku do mozku a do dalších životně důležitých orgánů. Je nezbytné okamžitě zahájit kardiopulmonální resuscitaci. Pro záchranu života je však rozhodující rychlost defibrilace, respektive podání výboje. S každou minutou bez defibrilace se naděje na záchranu života snižuje o 10 procent a po deseti minutách je téměř nulová.

V rámci procesu posuzování zavedení defibrilátorů do výbavy jednotek HZS kraje Vysočina byly zohledňovány níže uvedené skutečnosti:

náhlá srdeční zástava může postihnout kohokoliv a kdekoliv – v Evropě dochází k 900 srdečním zástavám denně a Česká republika patří mezi země s vysokým výskytem tohoto jevu, náhlá srdeční zástava nastává z důvodu např. infarktu myokardu, při úrazu elektrickým proudem, podchlazením, utonutím, u některých druhů otrav – tedy při situacích, se kterými se mohou hasiči při svém zásahu setkat, muži jsou riziku náhlé zástavy srdce vystaveni více než ženy, dvě třetiny případů registrují lékaři u mužů mezi 45. až 75. rokem věku a dále v roce 2004 bylo dokonce 31 procent náhlých úmrtí u mužů ve věku 20 až 29 let, legislativa České republiky laické použití defibrilátorů nezakazuje, pro plnohodnotný návrat do života je nezbytné použití defibrilátoru u srdeční zástavy do tří minut, průměrný čas dojezdu záchranek k případům je však cca 9 minut, defibrilátory jsou vybaveny špičkovými technologiemi, které zaručují, že přístroj bude defibrilovat pokaždé, když to bude potřebné, ale jenom v případech, kdy si to stav pacienta bude vyžadovat, konstrukce defibrilátorů má jednoduché ovládání se srozumitelným hlasovým upozorněním, které bezpečně vedou zachránce, dokonce oznámí zachránci neúčinnost jím prováděné srdeční masáže – proto může defibrilaci po krátkém zaškolení provádět i laik bez medicínského vzdělání, defibrilátory jsou již dnes téměř samozřejmě umisťována ve veřejných prostorách jako jsou nákupní střediska, banky, university, sportoviště, letiště a velká shromaždiště lidí.

Při pořizování nových defibrilátorů byl výběr typu a jeho funkcí konzultován se záchranáři profesionály Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina (dále jen ZZSkV) s následujícími závěry:

pořízení defibrilátorů není zavádění konkurence ZZS kV, ale příprava na poskytnutí neodkladné účinné pomoci příslušníkovi HZS kV při postižení náhlou zástavou srdce u zásahu nebo ztíženém výcviku, příslušníci HZS kV v praxi běžně provádějí ruční masáž srdce a s defibrilátory se úroveň poskytované pomoci postiženým zvýší,
v případě hromadného neštěstí a potřeby ZZS kV většího počtu nasazení defibrilátorů bude možné využít výbavy jednotek HZS kV, včetně vyškolené obsluhy,při výběru upřednostňovat defibrilátory s hlasovým vedením zachránce a kontrolou správnosti provádění masáže srdce.

Poprvé v historii HZS ČR budou od letošního roku logem AED (defibrilátoru) označena vozidla všech krajských stanic na území jednoho kraje.

Petra Musilová, tisková mluvčí
Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina
Jitka Svatošová, tisková mluvčí
Krajský úřad kraje Vysočina


-wap-

Sdílet