Středa 22. září 2021, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Hasiči odchádzajú do Francúzska na rokovanie medzinárodnej hasičskej organizácie CTIF

Prezident Hasičského a záchranného zboru pplk. Mgr. Alexander Nejedlý sa ako prezident Slovenského národného komitétu CTIF (Medzinárodnej asociácie hasičských a záchranných služieb) zúčastní v dňoch 19. – 20. septembra 2008 vo francúzskom Colmare na zhromaždení delegátov CTIF.

Na programe rokovania budú nielen všeobecné otázky činnosti organizácie, smerovania záchranárskej činnosti hasičov, zdolávania následkov mimoriadnych udalostí, ale aj voľba nového prezidenta organizácie (súčasným prezidentom je Walter Egger zo Švajčiarska), prijímanie nových členov a podobne.

V rámci stretnutia bude rokovať aj Komisia CTIF Európa, kde bude Slovensko zastupovať kpt. PhDr. Dana Šebestová z prezídia Hasičského a záchranného zboru. Hlavným bodom rokovania komisie bude návrh smernice, na ktorej sa dohodli ministri práce z krajín EU o možnosti predĺžiť pracovný čas nad 48 hodín.

Informáciu poskytla: pplk. PhDr. Alena Bučeková

-wap-

Sdílet