Úterý 21. září 2021, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Požár lesa zaměstná i rakouské hasiče

Likvidace rozsáhlého požáru lesa v příhraničním pásmu Rakouska s nutností evakuace klientů zařízení pro zajištění cizinců je námětem taktického cvičení s mezinárodní účastí, které se uskuteční v úterý 23. září dopoledne v lokalitě Boří les v Břeclavi-Poštorné.

Ilustrační foto - hasiči Brno

Cílem cvičení, které pořádají Jihomoravský kraj se složkami integrovaného záchranného systému a vybranými orgány krizového řízení, je procvičit činnost požárních jednotek při hašení požáru v zalesněných lokalitách, koordinaci zásahu a spolupráce s jednotkami hasičů z Dolního Rakouska a zvládnutí jazykové bariéry mezi zasahujícími hasiči a policií. Cvičení má také prověřit koordinaci záchranářských činností s ohledem na ohrožení zařízení pro zajištění cizinců.

Požár podle scénáře vznikne při pálení klestu po těžbě dřeva na mýtině v lokalitě Boří les u hranice s Rakouskem. Z hořícího klestu při poryvu větru ulétnou žhavé jiskry, které zapálí suchou trávu a lesní hrabanku. Oheň se ve větru rychle šíří. Lesní dělníci uvědomí hasiče, na místo vyjíždějí čtyři požární jednotky. Hasiči proti plamenům nasadí tři vodní proudy. Požár se však dále rozšiřuje a velitel zásahu žádá operační středisko HZS o vyhlášení třetího, nejvyššího stupně požárního poplachu. Povolány jsou také jednotky hasičů z příhraničních obcí Rakouska, na Břeclavsko odlétá i policejní vrtulník Bell 412 s bambivakem k hašení požárů v nepřístupných lokalitách. K hašení požáru jsou zřízeny dva úseky, k zásobování osmi vodních proudů a hasícího bambivaku vrtulníku jsou u Františkova rybníka a na břehu Dyje zřízena čerpací stanoviště s kyvadlovou dopravou vody k požářišti.

Hasiči zjistí, že v hořícím lese se nachází skupina asi 25 osob ohrožených požárem. Protože deset z nich je vážněji zraněno a další se nadýchaly zplodin hoření, na místo vyjíždějí sanitky zdravotnické záchranné služby. Vážně zraněné lidi hasiči z lesa vynášejí na nosítkách, další vyvádějí. K první pomoci a ošetření je u lesa zřízeno polní obvaziště. V křoví záchranáři objeví zraněnou dívku v kritickém stavu. K jejímu transportu do nemocnice je povolán vrtulník letecké záchranné služby.

Oheň ohrožuje zařízení k zajištění cizinců, hasiči cizineckou policii žádají, aby připravila jeho evakuaci. Na místě je zřízen štáb velitele zásahu. Vzhledem k velkému pohybu zásahových vozidel a silnému zakouření policisté uzavírají silnici I/55, o pořádek se starají i strážníci Městské policie.

Hustý kouř a sálavé teplo bezprostředně ohrožují zařízení pro zajištění cizinců. K požární ochraně objektu hasiči nasazují vodní proudy. K evakuaci klientů a zaměstnanců jsou přistavena policejní transportní vozidla. Při evakuaci jsou dva lidé zraněni – jeden při pádu se schodů, druhý se nadýchá toxických zplodin hoření. Na místo vyjíždějí sanitky ZZS. Z polního obvaziště zdravotníci do okolních nemocnic odvážejí také další zraněné.

Vysokým nasazením sil a prostředků českých i rakouských hasičů se podaří požár uhasit a zlikvidovat i poslední lokální doutnající ohniska.

Při likvidaci fingovaného požáru bude nasazeno 16 jednotek profesionálních a dobrovolných hasičů, z toho 13 jednotek z ČR a 3 jednotky z Rakouska. Na pomoc zraněným vyjede osm osádek vozidel zdravotnické záchranné služby, fiktivně bude zasahovat i vrtulník letecké záchranné služby. Při zásahu v Bořím lese, ve štábu a v týlovém zajištění bude nasazeno přes 120 hasičů. Cvičení se dále zúčastní 24 příslušníků pořádkové a cizinecké policie, šest strážníků městské policie a zástupci vybraných orgánů krizového řízení kraje. Lidem postiženým požárem poskytnou psychosociální a humanitární pomoc pracovníci nestátních neziskových organizací. Spolu s figuranty zraněných osob bude do cvičení zapojeno přes 220 lidí.

V souvislosti s mezinárodním taktickým cvičením, které pořádají Jihomoravský kraj a složky integrovaného záchranného systému, bude v úterý 23. září 2008 v době od 9 do 12 hodin uzavřen česko – rakouský hraniční přechod Břeclav-Poštorná – Reinthal. 

Vzhledem k velkému pohybu požárních a záchranářských vozidel složek IZS bude silnice I/55 v uvedenou dobu na 133. kilometru uzavřena v úseku od čerpací stanice ÖMV po státní hranici. Pro cestu do Rakouska mohou motoristé využít hraniční přechody Valtice – Schrattenberg a Mikulov – Drasenhofen.

Info: por. Mgr. Jaroslav Haid, tiskový mluvčí HZS Jihomoravského kra­je

-wap-

Sdílet