Středa 19. ledna 2022, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Záchranou posledního zraněného cvičení složek IZS nekončí

V pátek 19. září 2008 proběhlo na centrální požární stanici Hasičského záchranného sboru (HZS) Libereckého kraje v České Lípě vyhodnocení taktického cvičení složek Integrovaného záchranného systému (IZS) Libereckého kraje, které se konalo 10. září 2008 v železniční stanici Brniště.

V pátek 19. září 2008 proběhlo na centrální požární stanici Hasičského záchranného sboru (HZS) Libereckého kraje v České Lípě vyhodnocení taktického cvičení složek Integrovaného záchranného systému (IZS) Libereckého kraje, které se konalo 10. září 2008 v železniční stanici Brniště.

Námětem cvičení byla železniční dopravní nehoda s velkým počtem zraněných osob. Hlavním důvodem pro následné vyhodnocení cvičení bylo ověření splnění hlavních cílů, zjištění nedostatků v činnosti zasahujících složek, ověření přijatých postupů při záchranných pracích včetně přijetí případných návrhů na zvýšení kvality ve vybavení a činnosti složek IZS Libereckého kraje.

Hlavním cílem cvičení bylo naučit členy záchranných týmů třídění zraněných metodou START (Snadné Třídění A Rychlá Terapie). Metoda START spočívá v rozlišení postižených osob na osoby zemřelé, osoby vyžadující okamžitou pomoc, osoby jimž může být poskytnuta pomoc s prodlevou a osoby, které jsou schopny samostatného pohybu pro opuštění místa případné nehody.

Především zásluhou pracovníků Zdravotnické záchranné služby (ZZS) Libereckého kraje, kteří nácvik metody START zabezpečovali, měla tato část cvičení vysokou úroveň. Příslušníci HZS Libereckého kraje, HZS podniku Správa železniční dopravní cesty, s.o. Liberec a členové Českého červeného kříže (ČČK) pod jejich vedením poskytli odbornou pomoc celkem 44 zraněným osobám.

Vedle pracovníků ZZS Libereckého kraje přísluší velké poděkování studentům Gymnázia Mimoň a jejich pedagogickému dozoru, kteří se zhostili role figurantů pro zabezpečení reálné podoby jednotlivých zranění (maskování zabezpečil opravdu velmi zdařile ČČK Liberec).

Z poznatků, které cvičení přineslo, vyplývá množství opatření. Do budoucna bude nutno například vybavit složky IZS Libereckého kraje odpovídajícím zázemím pro zasahující při časově náročném zásahu za jakéhokoliv počasí bez možnosti napojit se na zdroj energie (mobilní temperované přístřeší, mobilní místo pro řízení zásahu). Důležité bude také zajistit označení roztříděných raněných, které nebude možno zaměnit, a zpracovat systém součinnosti se sdělovacími prostředky pro rychlé a efektivní informování veřejnosti a příbuzných účastníků mimořádné události.

plk. Mgr. Jaromír Lebeda

ředitel odboru IZS a služeb HZS Libereckého kraje

-kaw-

Sdílet