Čtvrtek 29. unora 2024, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Hasiči obce Svojšovice oslavili 65. výročí, v posledních letech sbírají sportovní úspěchy a opravili techniku

Oslavy 65. výročí založení sboru dobrovolných hasičů obce Svojšovice započaly krátce po poledni 21. května 2016. Po již tradiční dopolední soutěži, kterou se každoročně otevírá dětská hasičská liga okrsku č. 3 – Modleticko, se všichni sešli na návsi před kapličkou.

Slova se jako první ujal jednatel SDH pan Tomáš Zachat, který všechny přivítal na této slavnostní události. Mezi váženými hosty byla i starostka okrsku, zástupce okresu, zástupci dalších spolků a zástupci partnerských sborů. Vedle vysokých hodnostářů jsme mohli přivítat pana faráře, který přijel požehnat a posvětit nový slavnostní prapor, taktéž i Svojšovickou kapličku a sochu Svatého Floriána na hasičské zbrojnici.

Poté pan Zachat předal slovo panu Antonínu Znamenáčkovi jednomu ze zakládajících členů SDH Svojšovice, který pronesl pár slov k již nemalé historii sboru. Minutou ticha pak všichni uctili památku členů, kteří se již nemohou slavností účastnit.

Následoval proslov starosty sboru Jaroslava Zvolského, který pak společně s velitelem jednotky sboru Pavlem Zátorským předali zasloužená ocenění členům SDH a jednotky. Několik vět řekli do mikrofonu i někteří hosté, stejně jako starosta obce Strančice, která je zřizovatelem a patronem JSDHO Svojšovice.

Poté byl představen nový slavnostní prapor. Je ušit z kvalitních materiálů dovezených z daleké ciziny. Na lícové straně má na červeném podkladu vyšitý veliký znak SDH, tedy kapličku v modrém poli se zkříženou sekerou a žebříkem. Na straně rubové můžeme vidět na modrém podkladu patrona hasičů sv. Floriána. Výšivky na praporu jsou skutečně precizní. Každý, kdo si je prohlédl, vyjádřil nad celým dílem obdiv.

Na závěr oslav mohli přítomní přihlížet i netradiční soutěži v požárním útoku, ve které se tentokrát hodnotil hlavně celkový umělecký dojem. Konec byl oslazen slavnostním dortem.

Z historie SDH Svojšovice.

Historie obce Svojšovice padá do daleké minulosti, kdy první písemnou zmínku o Šešovicích, Svojšicích, nebo Svojšovicích nacházíme již v roce 1382. Sbor dobrovolných hasičů zde byl založen až v roce 1951. Mezi zakládající členy patří pan Šindelář, pan Znamenáček, pan Zvolský, pan Kovrč a další.

Již v červenci roku padesátého prvního obdrželi Svojšovičtí hasiči svou první motorovou stříkačku PS 8. Sbor se dále podílel na rozvoji obce (například se zasloužili o vybetonování místní nádrže) a navázali spolupráci s Českým červeným křížem, ve které sbor pokračuje do dnešních dní. O letech dalších bohužel nemáme dostatek písemných pramenů. Další zmínka o sboru je až z roku 2002, kdy se Svojšovičtí hasiči aktivně podíleli na odstraňování škod z povodní.

Rok 2008 byl pro sbor dobrovolných hasičů Svojšovice dalším velikým mezníkem. Zakládající členové sboru předali vedení nové generaci hasičů pod taktovkou Jaroslava Zvolského a Pavla Zátorského.

V této době dochází ke znovuobnovení některých činností, jako například účastí na hasičských soutěží, nebo v roce 2010 založení oddílu mladých hasičů, kteří se od té doby zúčastňují mnoha soutěží, na kterých sklízí úspěchy. „Hasičata“ od té doby několikrát vyhrála okrskovou ligu v požárním sportu a bodují i v rámci celostátního kola hry Plamen.

V tomto roce bylo také pro jednotku pořízeno první hasičské auto AVIA DA 31 z obce Tehov. Nad Svojšovickou technikou by jistě zaplesalo srdce veterána. Jejich největší chloubou je doslova vymazlená cisterna IFA W50 LA/ TF GMK 4×4 vyrobená ještě v tehdejším NDR.

Tu si hasiči přivezli až z dalekého Horního Podluží u Varnsdorfu blízko německých hranic. IFA, pokřtěná Dorotka, našla své uplatnění již zanedlouho po svém příjezdu do nového domova, když zasahovala u povodní v obci Herink.

V následujících týdnech hasiči svépomocí upravili hasičárnu Dorotce na míru. Cisterna si poslední dobou prošla generální repasí interiéru nástavby a nového vybavení, díky které jí její stáří vůbec nebrání v plnohodnotném plnění povinností výjezdového vozu.

„Je vzorně udržovaná, spolehlivá a vypadá jako nová,“ říká hrdě velitel jednotky Pavel Zátorský.

Kromě dopravní AVIE DA 31 a CAS 16 M2Z IFA W50 disponuje dobře vybavená jednotka čerpadly všeho druhu (kalová, ponorná …), mobilní motorovou stříkačkou PS 12 a je kompletně vyzbrojená izolačními dýchacími přístroji.

„Jde o plně vybavenou, akceschopnou a spolehlivou jednotku, na kterou můžeme být právem hrdí…“ (z projevu starosty obce Strančice, zřizovatele JSDHO).

Jednotka se každoročně účastní praktických výcviků, jako je například noční soutěž Dolínek, nebo okrskový Floriánek. Dnes má sbor 76 členů a z toho 31 je mladých hasičů. Podílí se na veřejně prospěšných pracích a organizaci různých kulturních akcí.

Patří mezi ně i tradiční, oblíbený Šešovický masopust, hasičská zábava, dětský den, mikulášská nadílka nebo právě soutěž Šešovický útok, kterou se každoročně zahajuje DHL okrsku č. 3 – Modleticko.

Mezi partnerské sbory SDH Svojšovice patří SDH Luby u Chebu, dobrovolní hasiči z Německého Markneukirchen a SDH Praha – Lysolaje.

Co říci na závěr?

Z pohledu na nadšené davy lidí odcházejících ze slavnosti bylo zřejmé, že se všem líbila nejen slavnostní část, ale i část soutěžní, nebo třeba i ukázky hasičské techniky SDH Svojšovice a SDH Praha – Lysolaje.

Jménem celého sboru bych pak rád poděkoval všem za účast a jménem všech ostatních občanů bych rád vyjádřil jedno veliké díky všem, co tu jsou pro pomoc druhým. Srdečné díky vám, co neváháte pomoci v nouzi.

Prapor, který dnes poprvé zavlál, je symbolem bratrství a jednoty. Kéž naplňujeme heslo sv. Floriána: Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci.

Tomáš Mondschein (Mondy)
Sdílet